BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKOŁA PODSTAWOWA to:

budynek, w którym mieści się instytucja szkoły podstawowej (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA to:

szkoła stanowiąca pierwszy etap edukacji dziecka (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.270

TRUMNA, DRABKA, ŚWIETLICZANKA, ZNAMIĘ SUTTONA, NUNCJUSZ, APPALOOSA, PRZECIEK, PYTEL, HIMALAJE, KOWALNOŚĆ, RYWALIZACJA, MIRAŻ, BIAŁORUSKI, WZNIESIENIE, CHARLESTON, PASMO PRZEPUSTOWE, ARSENAŁ, GRAFOLOGIA, WORKOWCE, CHWYT PONIŻEJ PASA, KREDYT ZAUFANIA, CUDZOZIEMKA, NEOKLASYCYZM, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GALAKTYKA, BARWA PODSTAWOWA, JEZIORO ENDOREICZNE, CNOTLIWA ZUZANNA, OKRES INTERGLACJALNY, FALA, WZROST ZEROWY, NARODOWOŚĆ, GRZECH CIĘŻKI, MALARSTWO TABLICOWE, PRZYGOTOWANIE, LOB, REMONT BIEŻĄCY, OŚRODEK WYŻOWY, DEWELOPER, PRZEMYTNIK, GRAM, PILAR, ALIENACJA, KAMIEŃ KOTŁOWY, AMFITEATR MORENOWY, PLANKTON, POPŁÓD, NIERUCHAWOŚĆ, FRYGIJCZYCY, KUC MERENS, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, BĘBEN WIELKI, JASKINIA LODOWA, ZJAWISKO FARADAYA, INFLACJA UKRYTA, GRUPA ABELOWA WOLNA, BORDER, BANK EMISYJNY, TREND HORYZONTALNY, ADRES, MATOWOŚĆ, ALEGORYCZNOŚĆ, DOLOT, TYGIEL, STRUMIEŃ, MAŁPY WĄSKONOSE, DESZCZOCHRON, SZTURMAK, UMOWA AGENCYJNA, ODKŁACZACZ, KUPLER, CHEDER, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, IRANISTAŃSKI, INKRUSTACJA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, OSPAŁOŚĆ, MĄCZKA KOSTNA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, GRABARZ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, TROMPA, ILOCZAS, GNETOWE, SUPERNOWE, ŁUT SZCZĘŚCIA, RYBIE OKO, KIESZEŃ, BOCIAN, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SZARPANINA, BELLOTTO, GLEBA, CZAKRAM, NIEREGULARNOŚĆ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, INKWIZYCJA, WAŁKOŃ, PÓJDŹKA, CHOROBA FAHRA, UWAŻNOŚĆ, SĘKACZ, OPĘTANY, NASTAWNOŚĆ, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, WOJEWODA, SZACHOWNICA PUNNETTA, PODREGION, WIERTNIK, PLATFORMA SERWEROWA, WAPIENNIK, NIEPOKORNOŚĆ, ZALEWA, GWIAZDA, KONGREGACJA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, NADOBNOŚĆ, WÓDKA, BALET, POPITA, PTASZNIK GOLIAT, STAROANGIELSKI, JĘZYK ARGOBBA, PLUSY, KONSONANS, KARETKA REANIMACYJNA, WĘZEŁ WINDSORSKI, LEWORĘKI, DOJŚCIE, BEZTORBIKI, BREAKDANCE, ZEA, PRZEPOCZWARZENIE, TOPIELEC, CIĄŻA, WEZWANIE, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, NORMALIZATOR, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WĘGIERSKI, LIRYKA CHÓRALNA, KSYLOFON, BADACZ, OBSZCZYMUREK, LIPODYSTROFIA, EDYTORIAL, WYRZUTNIA, MONTER, KRYKIET, POTÓWKA, JEŁOP, PUCHAREK, WINNICKI, BALANS, MANIA PRZEŚLADOWCZA, NIEOPANOWANIE, MANIPUŁ, SŁOMIANY ZAPAŁ, DRYL, DAŃ, ZMIERZCH CYWILNY, FONDUE SEROWE, FURDYMENT, TRANSCENDENCJA, ZAUROZUCH, ROPUCHA PANTEROWATA, KATECHEZA, CELEBRACJA, PIĘĆSETKA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ŁYDKA, HYDROCHEMIA, ALFABET SYLABICZNY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, KRASNOLUDEK, ELEKTRODA MEMBRANOWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PROWANSALSKI, PREZENTER, ACENA NOWOZELANDZKA, ZAJĄKNIĘCIE, TEORIA GEOCENTRYCZNA, BŁAGALNIK, POLIMER, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BIAŁA NIEDZIELA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CZTEROTAKT, SIEROTA SPOŁECZNA, ANALFABETKA, ZBOŻE OZIME, KOMORA GAZOWA, BUDA, PRĘŻNOŚĆ, BŁĘDNY OGNIK, PREMIA GÓRSKA, HIPOTEKA, ŚWINKA MORSKA, HADAL, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, ZESPÓŁ DRAVET, ZEZ ZBIEŻNY, STYCZNOŚĆ, SZAKAL, MASKARADA, MÓL BOROWICZAK, ORZECHÓWKA, MIĘSOPUST, BLOK STARTOWY, ZNACZENIE, TREPY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, ZARAŻONY, LECZENIE CHIRURGICZNE, BUDOWNICTWO LĄDOWE, SYSTEMIK, ŁĄCZNOŚĆ, DEKOMPENSACJA, CHAŁUPINA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, PROFESOREK, POST, LANDRYNKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, ZWINNOŚĆ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, APIKOMPLEKS, MINIMALIZM, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, AKUSTYKA, GŁOS ELEKTORSKI, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, MEMFIS, MIĘSOŻERCA, GRAWIMETRIA, BUDOWLA CENTRALNA, BRÓG, HAWAJSKI, POLEWANIE SIĘ, OPROWADZACZKA, PUNKT KOPULACYJNY, NET, PRZEDROŚLE, NIESKWAPLIWOŚĆ, AGONIA, KANAŁ KRĘGOWY, KIOSK, MOST PONTONOWY, RÓG, SZKLISTOŚĆ, OBRONA PHILIDORA, PERIOD, SPÓŁGŁOSKA USTNA, MIJANKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, REPLIKACJA DNA, ALLEL DOMINUJĄCY, PRZEŚLIZG, MIĘSOPUST, PRZELEW TRANSGRANICZNY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, HOMOGENIZATOR, DWUTLENEK SIARKI, KONTO, SŁUPOZĘBNE, ELEGIA, TERMOMETR CIECZOWY, ROZPAD SKAŁ, CHOROBA OLLIERA, WIECZÓR, TABLICA, ROMANISTA, REGENERACJA, WATAHA, FIKOLOGIA, PŁOMIEŃ, KONKURS ŚWIADECTW, GAPA, ROLADA, NEUROCHEMIA, GASTROLOG, WAŁ, CZOŁO LODOWCA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NOC, WYZIEW, JEDENASTKA, CHOROBA FABRY'EGO, SAWRASOW, STYL JOŃSKI, POSTĘP ARYTMETYCZNY, ALKIN, ŚPIWÓR MUMIA, NAPOMNIENIE, LOT ŚLIZGOWY, ?GALARETA WHARTONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.270 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKOŁA PODSTAWOWA budynek, w którym mieści się instytucja szkoły podstawowej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKOŁA PODSTAWOWA
budynek, w którym mieści się instytucja szkoły podstawowej (na 16 lit.).

Oprócz BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ INSTYTUCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast