RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAGMENTACJA PLECHY to:

rodzaj rozmnażania bezpłciowego, w którym organizm macierzysty rozpada się na kawałki stające się nowymi organizmami przez regenerację (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.378

ANALIZATOR POLOWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, MALARSTWO KATAKUMBOWE, SZCZUR WĘDROWNY, IZOCHRONA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, STANOWOŚĆ, ZESKALANIE, GEHENNA, ANEMOCORD, RÓŻA SKALNA, MIKSER PLANETARNY, HASTA, KOLEJ LINOWA, GRUCZOŁ COWPERA, CZARNA REAKCJA, ZEFIROZAUR, IDENTYFIKACJA, AQUAFABA, EOZYNOCYT, MONARCHIZM, DESKA KLOZETOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, DYSTYCH, MUCHA, UDAWANIE, ZACHMURZENIE, MATKA BIOLOGICZNA, ARMIA, ODCZYN TUBERKULINOWY, KOKTAJL, FANEROFIT, ARCHOZAUROMORFY, EFEKT KAPILARNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, TEMPERATURA ZAPŁONU, DUBRILLOZAUR, KOJEC, CYLINDROWIEC, PLOTER BĘBNOWY, EUROWALUTA, CHILLI, MANTYLA, DUUMWIRAT, ATRYBUCJA STABILNA, BLACKJACK, CISTECEFAL, PĘTAK, DIPOL ZAŁAMANY, MAŁPI GAJ, OXFORD, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, KLĘKANY, BASKINA, SZALANDA, WCIELENIE, TELEMARK, PARAGENEZA, KOPARKA KROCZĄCA, SALADA, BATIK, BAKI, CHARLES, ROKIETA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, RULETKA, ŁAŻENIE, WARSTWA PODSTAWNA, EGZEKUTYWA, KISZKA STOLCOWA, CROSSING-OVER, ELUWIUM, UKŁAD CYFROWY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, TERMITIERA, SHONEN-AI, KLIMAT KONTYNENTALNY, TWARDY DYSK, PRASOŁ, OTWARCIE RÉTIEGO, POROST, WIRCZYK, KLOAKA, ŚLIZG, BEZGUŚCIE, COOL JAZZ, KOLBA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PADOK, KARTRIDŻ, STARA MALUTKA, SUBSTANCJA MATECZNA, MORDOKLEJKA, PIKANIE, LICZNIK ABONENCKI, GLIKOZYD FENOLOWY, ZIARNIAK, SKRYPTORIUM, POLONISTYKA, OPISTOCELIKAUDIA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, PASEK, PÓŁSANATORIUM, LAGOZUCH, MEDYCYNA PALIATYWNA, SKLEROMOCHL, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ROMULAŃSKI, BASILEUS, OKUPACJA, DZIEŃ POLARNY, ARBUZ, WYRZEKANIE, PRAWOSKRĘT, SIEDEMDZIESIĄTKA, DŻOLER, DIPLOBIONT, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WŁOK, RUPNIK, REZYDENTURA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, KOSZT UTOPIONY, DIRK, TEMAT, ARIANE, REFLEKTOR, GLOKSYNIA, ALLOFONIA, LIGABUEZAUR, BANDERA, KREDYT KASOWY, KANAPKA, JEZIORO EPISZELFOWE, BEFKA, NIL, HAITAŃSKI, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZIZANIA, KITEL, CYTRUS, KĄPIEL NASIADOWA, GŁODÓWKA, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, ŁOSKOT, ADAM SŁODOWY, PASIECZNIK, OZIMINA, KREDYCIK, PRZYWODZICIEL WIELKI, LOG, POCZUCIE HUMORU, ZALEWA, OBORNIK, PROMIEŃ, KINEZYTERAPEUTA, KONGA, GATUNEK INWAZYJNY, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, ODWAGA CYWILNA, TARTAK, GRUBY ZWIERZ, FARBA PLAKATOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, JELITO PROSTE, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, RÓŻNOZĄB, DAWIDIA, ANDROGYNIA, SKAUT, TREL, BIURKO, SECESJONISTA, PATOLOG SĄDOWY, BACHANTKA, TUBIETIEJKA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, WSPARCIE, PRACA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, POLONEZ, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, JAJKO PO FRANCUSKU, NAKLEJANKA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, TAKT, DZIDZIA-PIERNIK, ŁĄCZEŃ, TAROT, KARDIGAN, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, CYCKI MURZYNKI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, TRZOGONY, KLIKOWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, SZCZEP, LIDO, PENITENCJARYSTYKA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, PARASZYT, AVOCADO, ILUWIUM, ARAUKARIA WYNIOSŁA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, TENIS, SZYK TOROWY, EBRO, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, BIEG ZJAZDOWY, KARCYNOLOGIA, PAKARZ, CECHA POŚREDNIA, TRAPER, BUDOWA, DERG, ALERCE, IUE, CZARDASZ, ZAUROZUCH, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, SKAŁKA, ZNAJDUCH, MERZYK OBRZEŻONY, ŚLIZGUN, IRONIA, SYDERYT, MORENA SPIĘTRZONA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, QUICKSTEP, OBSŁUGIWANIE, RUGOWE, START ZATRZYMANY, SPRAWDZIAN, LIWISTONA, PROPOLIS, OBRÓT PIERWOTNY, CHROMATOGRAF GAZOWY, KWADRYPTYK, NIMFA, OOLITYT, EKONOMIA NORMATYWNA, PLACEK PO ZBÓJNICKU, ZBIEŻNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNY, NOWICJAT, BACKGROUND, NAZWA OPISOWA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, HYDRORAFINACJA, TĘPOSZ, TOWARZYSTWO, MASAJSKI, DEPESZA GRATULACYJNA, SONG, INKRETYNA, GAPA, ROZPIĘTOŚĆ, NACIĄG, KLASER, GNIAZDO, CEBULKA PRZYBYSZOWA, ADAT, WOJSKO SPECJALNE, FORMALIZM JONESA, ZEGAR ATOMOWY, AUDIOTEKST, SCÉNIC, PRZYGODA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, TAWUŁOWIEC, JĘZYK TAGALSKI, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, ROZPORZĄDZENIE, CHOROBA KUFSA, STOPIEŃ HARCERSKI, KONSONANS, SYLIKON, AKT, JASZCZURKA WĘŻOWATA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, UPADŁOŚĆ, OOLOGIA, ZAJĘCZE GRUSZKI, KLUCZ, JĘZYK IZOLUJĄCY, AIDS, FUZJA KONGLOMERATOWA, ANIMATOR, BLU-RAY, GRZYB CHRONIONY, ŚMIAŁOŚĆ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PODZBIÓR, ?NAOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAGMENTACJA PLECHY rodzaj rozmnażania bezpłciowego, w którym organizm macierzysty rozpada się na kawałki stające się nowymi organizmami przez regenerację (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAGMENTACJA PLECHY
rodzaj rozmnażania bezpłciowego, w którym organizm macierzysty rozpada się na kawałki stające się nowymi organizmami przez regenerację (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO, W KTÓRYM ORGANIZM MACIERZYSTY ROZPADA SIĘ NA KAWAŁKI STAJĄCE SIĘ NOWYMI ORGANIZMAMI PRZEZ REGENERACJĘ. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast