Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK MANSYJSKI to:

język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.)JĘZYK WOGULSKI to:

język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.753

CHARTER, MIKROFON WĘGLOWY, ŚWINKA MORSKA, PROM, NIESYMPATYCZNOŚĆ, UKŁAD DARLINGTONA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, ROMANISTA, WYROBNIK, ŚMIECH, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ROŚLINA NASIENNA, CZARNA ROBOTA, POLIMORFIZM, KAPANINA, JAGODOWISKO, METEORYT, LISTA, TUŁACZ, DIZAJNERKA, TASZYZM, GRA, JASŁO, FIRMAMENT, MER, EKSPRES, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, NORKA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, SMYCZ, ZRYWKA, CHARLES, FOTOLAB, WARIACJA, ŻYŁA, POŁOŻENIE, KOPERCZAKI, NIESPEŁNIALNOŚĆ, STOPNICA, CINEREA, KAPRYŚNIK, TABULA RASA, KOTYLION, KOŃ SZWAJCARSKI, PŁOTEK, LAMPA OBRAZOWA, AMFIUMY, HIGIENA WETERYNARYJNA, RODZINA PATCHWORKOWA, TYBETAŃSKI, GOTOWOŚĆ BOJOWA, JĘZYK INDOEUROPEJSKI, BABA JAGA, PIZZER, POSTSCRIPT, SKWAPLIWOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, NITROZOBAKTERIA, NEKROFILIA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, MENU, KAŁMUCKI, PANTOMIMA, SOCJETA, WŁÓKA, DOKTOR HABILITOWANY, ILUZJA, ATTACHAT, ALBUMIK, TRZMIEL RUDY, MONARCHIA STANOWA, MIRAŻ, SKULICE, FEMTOCHEMIA, ORGANISTKA, RZEŚKOŚĆ, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, GERMAŃSKI, HARLEKIN, LIST GOŃCZY, UKŁAD INERCJALNY, MOTYLEK, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, GAWIALOWATE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, MEADE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, EPIFIT, AMARANT, CZYSTE RĘCE, JĘZYK CZESKI, DYWESTYCJA, MECHANIZM JEZDNY, KREDA, CZARA, DZIECINNOŚĆ, SARDANA, JĘZYK PRASEMICKI, OSOWIAŁOŚĆ, NOWOWIERCA, PANEK, FECHTMISTRZ, KOTEWKA, ZAPŁON ISKROWY, CHROMATOGRAF GAZOWY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, GROMADA, WŁAM, LAMBDA, ZABUDOWANIA, MORŚWINOWATE, LABRADOR, PRAGERMAŃSKI, PRZYBŁĘDA, SEROWNIA, CELEBRACJA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, BOR, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, JAZZÓWKA, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, TENOR DRAMATYCZNY, UBOŻENIE, RIST, FUROSEMID, OPOZYCJONISTKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, KIJ, KRACH, GANGSTER, SEMITOLOG, WIZYTÓWKA, NĘCISKO, ARMIA ZACIĘŻNA, OBIJACZKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, BIAŁACZKA KOTÓW, TEMPERATURA NÉELA, SŁOWIAŃSKI, JĘZYK DRAWIDYJSKI, ŻUBR, CARILLON, OKRES PÓŁTRWANIA, ZŁOŻENIE PODPISU, CHRZAN, WIHAJSTER, BÓJKA, KOSIARKA ROTACYJNA, SUSZARKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GRUZIŃSKI, PALEOPATOLOGIA, FILOZOFIA MATEMATYKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, OSOWSKI, AKATALEKSA, FRYZ ARKADOWY, PÓŁKREW, CHAŁTURZYSTA, DORADA, PAPILOT, TAMIL, ZIUK, MRÓWKOŻEROWATE, HISPANO, ORGAN PROMULGACYJNY, BARCIAK, KAFEJKA INTERNETOWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PROMINENT, KRÓLIK, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ALANINA, PARAZYTOFIT, STRUNOWIEC, ELITARYSTA, MATMA, REGUŁA ALLENA, ZBOŻE, ANTYWESTERN, DRAPAK, APARAT SZPARKOWY, PIEG, WOODSTOCK, WYSYP, CEFALASPIDY, START, CZUWANIE, OKRĘG PRZEMYSŁOWY, WKŁAD, CHRONOMETR, DZIEWIARKA, EGZEKWIE, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, TERAPIA GESTALT, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, PINCZER KARŁOWATY, TORFOWIEC OSTROLISTNY, CZYSTA ALEKSJA, LUNETA, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, POŁUDNIK STRUVEGO, MATEMATYK, PARTER, BLESKOTKI, PIONEER, ANONIMAT, WILCZA PASZCZA, ŚPIĄCZKA, OSOBA PODEJRZANA, DIADOCHIA, DUŃSKI, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KWAS AZOTOWY, HERBATKA, ELASTOMERY, KOŻUSZYSKO, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SZCZEPIONKA WŁASNA, GŁADKOMÓZGOWIE, KOLCZAKOWATE, FAKCJONISTA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, GANGSTERSTWO, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, KRATKA ODPŁYWOWA, PAUPER, KORPUS, OSTRONÓG, DEKAL, PONAGLENIE, WSZYSTKOŻERCA, KANIUK ZWYCZAJNY, SKALNIK POKREWNY, ZAKOCHANY, SINIAK, CHMURA ŚREDNIA, TUAREG, FLAK, FRANCISZKANIZM, WZGÓRZE, WOLNOAMERYKANKA, ENTOMOLOGIA, PUNA, GÓRKI, TRZMIEL RUDOSZARY, NAWAJO, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PSAMMOFIT, BILOKACJA, AMYLAZA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PIANKA, HEBRA, ORZECH KOKOSOWY, ZAWIĄZEK, PUDŁO, MOIETA, BUTNOŚĆ, PĘDZARNIA, KĄPIEL, NUMERANT, GARNUSZEK, BOMBA KOBALTOWA, MUSZLA KONCERTOWA, JĘZYK ŻYWY, POSIEDZENIE, JEŻ EUROPEJSKI, AKTYWNOŚĆ, LISTNIENIE, WĄŻ, MAFIA, POCZĄTEK, STELMACH, RYBY, OGÓREK, SŁOWACYSTYKA, BEZCZELNIK, CZAS WOLNY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NIHILIZM, OBRAŹNIK, SPANIEL, CZERKIES, ALOCHTON, MURZYŃSKI, WYRACHOWANIE, PŁYN NASIENNY, OPIEKA TERMINALNA, ARC TG, AKKADYJSKI, WSPÓŁMAŁŻONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
język mansyjski, język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.)
język wogulski, język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK MANSYJSKI
język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.).
JĘZYK WOGULSKI
język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x