JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK MANSYJSKI to:

język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.)JĘZYK WOGULSKI to:

język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.899

DISACHARYD, MASAJKA, VERAIKON, EDYKUŁA, OBIEG SYNODYCZNY, NOEMAT, NASTRÓJ, RAJ, SYNTETYZATOR, ZARODNIKOWCE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, REKLAMOWIEC, JĘZYK BERBERSKI, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, GONG, ARTYSTA, LAWINA GRUZOWA, TOKAMAK, LOGOPEDA, OFICER NAWIGACYJNY, NACJA, PASIECZNIK, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PODUSZKA BALANSOWA, MASAJSKI, OBRZEŻKOWATE, CZAKRAM, PIZOID, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, WIELOŚCIAN FOREMNY, CYKL ASTRONOMICZNY, POSTSCRIPT, SCENERIA, KOLORYSTYKA, WĘZEŁ, JĘZYK NAWAHO, DZIOBOROŻEC, KONFRONTACJA, LAMERSTWO, ZWAPNIENIE, GALARETA, NEKROFAG, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ZRZECZENIE SIĘ, GEOLOGIA, WOLA, UKŁAD NIEINERCJALNY, OPONENT, RÓŻOWA LANDRYNKA, GAMBIR, OBOZOWISKO, DROGA KOLEJOWA, TRANZYSTOR POLOWY, STEREOTYPIA RUCHOWA, TAON, PHISHING, HARMONIA, WTAJEMNICZONA, ŻYWNOŚĆ, PERYFERYJNOŚĆ, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, TŁOK, PATENA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, KOMITET, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SZKOŁA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, CZYRAK GROMADNY, ERGONOMIA, LINIA ŚNIEGU, KAMBIUM WASKULARNE, ANTYCYPACJA, WIERZCHOWINA, RÓW TEKTONICZNY, DIASTAZA, DOM WIELORODZINNY, ANGIELSKI, AWANS LODOWCA, PONCZOWNICA, KOLOR, PLASTYKA, TRUSIĄTKO, CYNOGNATUS, FIZJONOMIKA, NACIEK JASKINIOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, BAJCIK, CHONDRYT WĘGLISTY, IZOMER OPTYCZNY, ONE-STEP, JĘZYK ARABSKI, ZDZIADZIENIE, DROGÓWKA, CHLORAN(VII) POTASU, KRAJINA, SZMATA, OBROTNIK, WOREK GAMOWA, FOTOGRAFIKA, ZWIĄZKOWIEC, KLĘSKA URODZAJU, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, MOPS, STAW OSADOWY, PRZEWLEKŁOŚĆ, FROTKA, WRAŻENIE, ZAĆMA POURAZOWA, KUBECZEK, KONFERENCJA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, AMYRYNA, PRZEWRÓT, CHÓR, ANARCHIZM, FILANDER PRĘGOWANY, AZYL, PREPPER, KANCZYL AFRYKAŃSKI, JĘZYK PRUSKI, ZWIĄZEK CHELATOWY, OKRES LITERACKI, ARTEFAKT, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, KOMANCZ, DEBIUT PÓŁOTWARTY, ZAPASY, SPŁATA BALONOWA, SPRINGBOK, EFEKT PRIMAKOFFA, PARTIA HISZPAŃSKA, UZBECKI, WIDOWISKO, GEREZA BIAŁOBRODA, PRZYBYTEK, KOD ROZWINIĘTY, RAK AMERYKAŃSKI, ZAGÓRZANIN, NAKŁAD POŁOWOWY, TOBOGAN, TYBELARKI, ŁUSKOWCE, FOWIZM, JĘZOR OSUWISKOWY, BEZGRANICZNOŚĆ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, KUWERTURA, SECESJONISTA, AMORFICZNOŚĆ, HARMONIA, PĄK, KÓŁECZKO, KOLIZJA, HARACZOWNIK, PANICZĄTKO, PRZEZNACZENIE, CELESTA, ZROBIENIE MIEJSCA, KIR, RESTAURATOR, KURDYJSKI, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ZIMNO, LABRADOR, PARAWANING, NATURYZM, ROZEDMA PŁUC, NIEZISZCZALNOŚĆ, ATAK, FIGA Z MAKIEM, SZCZELINA SKRZELOWA, ATAWIZM, PAPIER GAZETOWY, MISIAK, MIĘKKOŚĆ, AFISZOWANIE SIĘ, REŻIM, KOMORA ZAMKOWA, REKLAMIARZ, ZAKUP, PŁYNNOŚĆ, KISZKA WĄTROBIANA, NOCEK DUŻY, KOKORNAK, SZKŁO LABORATORYJNE, SONAR, GOŁĘBIĄTKO, TRIMER, KANCELISTA, INFORMATORIUM, BANOWINA, KLEJNOT HERBOWY, BÓJKA, WIGILIA, KREACJA PIENIĄDZA, MŁODA PARA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KOBIETA SPOD LATARNI, ZAPALENIE, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, PODWIELOKROTNOŚĆ, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, WIEWIÓRKA, PIŁKARZ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, CHRYSTOLOGIA, BIOLIT, DROGA, NACZELNIK, ALBAŃSKI, KOTIK, SKOCZKOWE, BASISTA, TURBINA CIEPLNA, PAS PLANETOID, ARABSZCZYZNA, KATOLICKOŚĆ, PRZYLEPA, ZAWIKŁANIE, POCISK SMUGOWY, DĘTKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, OKRUSZYNA, MAPNIK CAGLE'A, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, LETARG, TERAPIA REINKARNACYJNA, ŚLEPY TOR, CHIŃSZCZYZNA, PIROKSYKAM, KIESZEŃ, WARZYWO KAPUSTNE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KOPROFAG, WAWRZYN, ORGANIZATOR JĄDERKA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, WORLD OF WARCRAFT, NATURALIZM, PREZBITERIUM, KOZIOŁ, STREFA CZASOWA, CZTERY DESKI, MAJÓWKA, LANGOSZ, UMOWA KONTRAKTACJI, SŁONKA, RUCH PROSTOLINIOWY, WIZA IMIGRACYJNA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, OUTSIDER, MISIACZEK, NADNOSIE, MONOPOL, OPERATOR KABLOWY, GÓRNICTWO OTWOROWE, PORĘCZ, MATEMA, PREZESKA, FLASHBACK, OBUDOWA, UPOJNOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PLAZMOLIZA, KOŃ LUZYTAŃSKI, SUCHA IGŁA, EGZEKUTORKA, ZABIEG LECZNICZY, METAMORFIZM, KOALICYJKA, TRZMIEL WYŻYNNY, KONTRALT, KASTLER, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, NIESKWAPLIWOŚĆ, JAPOK, MIĘKISZ POWIETRZNY, PŁYN SUROWICZY, POKÓJ ŚNIADANIOWY, DIMER, CZESKI, BIOGERONTOLOGIA, ODPŁATA, MATRYCA LOGICZNA, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, FURDYMENT, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KRYPTOGRAFIA, ŻOŁĘDNICA, PRZEJEZDNA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, KOMISUROTOMIA, JĘZYK DUNGAŃSKI, ZBIORÓWKA, KORPUS, DESKRYPCJA OKREŚLONA, RÓŻOWE OKULARY, ?SEKRECJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK MANSYJSKI język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.)
JĘZYK WOGULSKI język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK MANSYJSKI
język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 14 lit.).
JĘZYK WOGULSKI
język zaliczany do grupy ugryjskiej w uralskiej rodzinie językowej, którym posługuje się ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię, głównie Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK ZALICZANY DO GRUPY UGRYJSKIEJ W URALSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 3000 OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZACHODNIĄ SYBERIĘ, GŁÓWNIE CHANTY-MANSYJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x