ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSADKA to:

element przyrządu, do którego mocuje się inną część (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSADKA

OBSADKA to:

uchwyt do stalówki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.381

DRUGI OFICER, HAMULEC WIRNIKOWY, BŁYSTKA OBROTOWA, MARKETING PARTNERSKI, UCHWYT ŚLIZGOWY, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, OFIAKODONTY, TRIO, KROWIENTA, AUŁ, AFEKTYWNOŚĆ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KRWIOŻERCZOŚĆ, CUKRZYK, ZGIEŁK, TEATR MUZYCZNY, GRUPA ABELOWA WOLNA, SAWANTERIA, ZBOWID, ŁAWA MIEJSKA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, WYWALENIE SIĘ, KAFLARZ, MERYNOS, PARTER, ZBIORÓWKA, ENERGIA GEOTERMALNA, CZŁONECZEK, NAWA, PANSEKSUALIZM, LODRANIT, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SKRZYNKA, BĘBEN, NURKOWANIE TECHNICZNE, GARDEROBIANKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BIOLA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, WYWIAD SKARBOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, ZWORA, CZEKADEŁKO, SOCZEWKA SCHODKOWA, RYNEK WSCHODZĄCY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ROJENIE, ALKIERZ, PARASZKA, PRZEGRANA, PRZEWIJAK, TELESKOP, LANE CIASTO, KARTY, IDEAŁ MAKSYMALNY, GEOELEKTRYKA, MECHANIKA GÓROTWORU, PIEŚŃ, SZPIGIEL, STACJA POMP, ASOCJACJA, POJAZD WOLNOBIEŻNY, SUWACZEK, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, AJDUKIEWICZ, PIÓRO, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, SPODNIE, AMFIPRION, ORGANELLA, DOBRO PUBLICZNE, APOKRYFICZNOŚĆ, INTERROGACJA, RODZAJ NIJAKI, KLIMAKS, NUMER GEOGRAFICZNY, CHEMIA FIZYCZNA, SZKŁO AKRYLOWE, WIEŻA KOŚCIELNA, CYKL WYDAWNICZY, ELEKTRYCZNOŚĆ, NERKA RUCHOMA, FRYZ, MĄKA SITKOWA, ŚWIĄTYNIA, STATYK, TAKTYKA, PRĄD ZMIENNY, SYNKOPA, PAPROĆ, GLINKA KAOLINOWA, ERPEG, BOKS, PANTOFAG, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KONCHYLIOLOGIA, NEUROCHEMIA, OPUSZCZENIE, MAORYSKI, AUTOGIEŁDA, GNIAZDO NASIENNE, TĘŻNIK, SYDERYT, KOŁECZEK, FORMACJA DEFENSYWNA, MIKROFALÓWKA, ERA KENOZOICZNA, STADIUM LARWALNE, CEBULKA, HIPOTEZA KNUDSONA, WNIEBOWZIĘTA, SILNIK DWUKLATKOWY, WAMPIREK, ELEGIA, PIAST, ŻÓŁTLICZKA, GRUBIANIN, TELEFONIA STACJONARNA, INGRESJA MORSKA, STOPA LĄDOLODU, KONTRAKT TERYTORIALNY, WĘŻOJAD, MASYW GÓRSKI, LIGATURA, DOŁEK OSIOWY, ICHTIOZAURY, UNIWERSYTECKOŚĆ, NAĆ, ODRUCH RZEPKOWY, SYMPOZJON, PLICHTA, KORPUS, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, MINISTERSTWO, BIELIZNA POŚCIELOWA, POWAGA, DOBROĆ, HERMA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, BONGOSY, WYLĄG, KWOTA BAZOWA, OSET KĘDZIERZAWY, KRĄŻENIE OGÓLNE, ZMARZLAK, TRUST, PRZEDGÓRZE, PRZESMYK, SEGMENT SZYJNY, EGZEKUTORKA, ROK KOŚCIELNY, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, BAŁYK, ŁONO, MUNTENIA, KANAŁ NADGARSTKA, KALECKI, MARUDA, GYNYCEUM, DIMER, WALKA Z WIATRAKAMI, TŁUSZCZAK, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, ZJAWISKO THOMSONA, KISZKA STOLCOWA, AKOMODACJA, ŚRUBA POCIĄGOWA, TYCZKARZ, SUŁTANIT, ZABUDOWA, WABIK, OSMOZA, PODLIZUCH, RADIO TRANZYSTOROWE, ELEMENT PIERWSZY, SONATA, TWIERDZENIE, ZLEWKA, NUDZIARZ, OKTAEDRYT, BĘBNICA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, MODEL NOMINALNY, GIPSORYT, SKLEP MONOPOLOWY, WYRAZISTOŚĆ, MIKROSILNIK, JEMIOŁA, KLUCZ, UDO, WĘZINA TARCZYCY, NIEŚMIAŁOŚĆ, JANSENIZM, BOBIK, KLUCZYK, SELENOGRAFIA, DZIERŻAK, KUPEREK, WĘDRÓWKA, MEGAPOLIS, SHOUNENAI, ZABAWKA, RUCH JAŁOWY, BEZGŁOWOŚĆ, RYBONUKLEOZYD, SUCHORYT, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, SUPERKOMBINACJA, SKARYFIKACJA, UKŁAD STACJONARNY, STRZYKWY, UNIWERSYTUTKA, NOC, ELEMENT GRZEJNY, MSZAKI, ŁASICA, BERGMAN, NAWA, ERGONOMIKA, SFERA AFEKTYWNA, AZOLLA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, TOKARKA KŁOWA, KUWERTURA, MACEDONIA, KRĄŻENIE OBWODOWE, LODOWNIA, PATRON, AMFIBIJNOŚĆ, WEHIKUŁ, MNOŻNA, WENTYL, NASŁUCHOWIEC, KRZYŻ HERALDYCZNY, NIEŻYCIOWOŚĆ, POBORCA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, ŁUSKA, ŻABA KRZYKLIWA, LODOWIEC WISZĄCY, ENDOPROTEZA, ŻEBRO, IMPAS, ŁUSKA, ZARANIE, SZPITAL ZAKAŹNY, NIEBIOSY, ORGIA, CZWÓRBÓJ, MONTAŻYSTA, OCEL, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, FRAZA, PRZEKŁADKA, NAPIERŚNIK, FRANCISZKANIZM, GEODEZJA SATELITARNA, KRUCHOŚĆ, KARTA, KOŃ BUDIONNOWSKI, SZMATA, WIESZCZBIARNIA, SILNOŚĆ, KOŁO, SZARLATAN, DIAPSYDY, ILUZORYCZNOŚĆ, BIBLIOPOLA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, KOSTUR, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, JURA KRAKOWSKA, RYT, BIURO, BESTIA, CZĘŚĆ, KLAWISZ, OSÓW, BAJT, SZCZĘKA, KRYTERIUM HURWICZA, PISANKA, GENTIL, STAN NIEUSTALONY, MASZYNKA, WÓZ STRAŻACKI, CANTUS FIRMUS, MŁYNEK DO ODPADKÓW, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KORPUS, STAŁOŚĆ, ESPERANTYSTA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, SUKIENNIK, SZRAPNEL, ?PARCIAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSADKA element przyrządu, do którego mocuje się inną część (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSADKA
element przyrządu, do którego mocuje się inną część (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT PRZYRZĄDU, DO KTÓREGO MOCUJE SIĘ INNĄ CZĘŚĆ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x