TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERAPENA to:

Terrapene - rodzaj żółwia błotnego, wyróżniający się wśród innych żółwi umiejętnością hermetycznego zamknięcia skorupy za pomocą dwóch ruchomych płytek (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.240

ROK PODATKOWY, ZLOT GWIAŹDZISTY, BĄK, KECZUA, CEPISKO, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, OSOBA, ANGEOLOGIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PAPIERÓWKA, ŻALUZJA PIONOWA, MACIERZ SCHODKOWA, CZOŁG SAPERSKI, LAMINAT, KÓŁKORODEK, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, GLAZURA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, REPOWNIA, MARKIZA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, WYMIOTNICA, ZASZCZEPICIEL, KOLEGIUM, SZPILKA, ZEA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WYROK, LACROSSE, WIBROAKUSTYK, APEKS, MAGNES, MARKIZA, DOM KATECHETYCZNY, SINGIEL, DZIEWCZĘCOŚĆ, PATENA, CIERNIOPLĄT, BEDŁKA, SKRZYP, ŻABA SZTYLETOWATA, ANTAŁ, MINUTA, DOKUMENTALIZM, ŻEGLUGA, MIKROFILAMENT, MITSUKURINA, WYCISKARKA, ALOES, ZASTRZYK, KWAS TŁUSZCZOWY, STEROWANIE ODPORNE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KARONGAZAUR, RODZAJ, BEAR, WSKAZÓWKA, JOGA, SZTUCER, SĄŻNISTOŚĆ, MURSZ, WPŁYWOWOŚĆ, PŁAWKA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, WATONGIA, NARZECZEŃSTWO, POTENCJAŁ ZETA, HACEL, ANTOCYJANIDYN, PROCH DYMNY, ZESPÓŁ DRAVET, LUFKA, PRYZMA AKRECYJNA, SIŁACZ, ADRES INTERNETOWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, MESA, BIEGŁOŚĆ, WINA, NAWYK, MIĘŚLIWONIA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, TENDER, UNIK, OTOMANA, KARTA MOBILIZACYJNA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, MELODRAMAT, MOKASYNY, JĘZYK BRETOŃSKI, MARYNISTYKA, PACHNOTKA UPRAWNA, PATENA, OSIEMDZIESIĄTKA, FRAZA, PANTOMIMA, CIASTO PIASKOWE, SYF, SSAKI, HAMERNIA, SERBISTYKA, ADAMITA, KARDYNAŁ, ZGODA, MATERIA, ĆWICZENIA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, POLIMORFIZM, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, OFENSYWA, NACJA, NACIEK JASKINIOWY, MIKSER, CIAŁO ACETONOWE, DYNAMIKA, EKSHIBICJONISTA, TABLICA, ZASTAWKA MITRALNA, FITKA KAZIMIERSKA, DZIEWIĄTA FALA, KAPRYS, STRUNA GŁOSOWA, TOPR, RUCH, ANODA, ALTANNIK FIOLETOWY, IMPERIUM KHMERSKIE, STYL JOŃSKI, ZAZDROŚĆ, ASEKURANT, CHOROBA GAMSTORP, WŚCIEK DUPY, PUDER, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ŁUPACZKA, KAPITULANT, MALINÓWKA, DIPLOTOMODON, GEOPATIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TRUTEŃ, PASTERSKOŚĆ, RETINOPATIA, ROTATOR, GŁÓWKA ARTYKUŁU, MAKARON, LABORATORIUM GALENOWE, KASKADA, PRZEWALENIE SIĘ, PRYSZNIC, PAPIER GAZETOWY, ANOMALIA UHLA, WAGA SZALKOWA, FINEZYJNOŚĆ, CUMULUS, OTOLOGIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ATOPINA, GESTALT, ZOOFAGIA, BARSZCZ BIAŁY, PYRA, PACZKA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KIJANKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, BRONCHIT, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, EGIROZAUR, SPOCZYNEK, ORZECH WŁOSKI, WYSIĘK, PRZYGODA, KREWNA, GRANULOMA, SZTUKA, CUKRÓWKA, WÓZEK, KLUSKA KŁADZIONA, MOSTEK, DYSKALKULIA GRAFICZNA, DORYCKI, FILEMON CIEMNY, EPOKA KAMIENIA, ATAK, TEST CIS-TRANS, KRĘG LĘDŹWIOWY, ZDRADA, BIELISTKA, SIFAKA BIAŁA, MINERAŁ, CEMENTACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, OKRYWA, DWUGŁOS, KOPALINA STAŁA, JUDASZOWE SREBRNIKI, BONŻURKA, USKOK, KOŃCÓWKA, MIKROWELA, WYKRZYKNIK, DOJŚCIE, SŁUCH ABSOLUTNY, KREDYT BALONOWY, HORMON TROPOWY, OBROTÓWKA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, OBÓZ KONDYCYJNY, SILNIK PIERŚCIENIOWY, MOST, WIELOFAZOWOŚĆ, PUSTY ŁEB, MUCHOŁÓWKA, TUBULOPATIA, HEAD HUNTER, ŚLUZAK, GRA RPG, LIKUALA, ADHD, KOSTKA, POPYCHŁO, STABILIZACJA, CHOROBA WRZODOWA, PARKIET, PINYIN, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KITEL, ZŁOTY STRZAŁ, RYFLA, REFLEKTOR, RAK PRĘGOWANY, KANTATA, KANAŁ, CHRZEST PRAGNIENIA, NISZA NIWALNA, WILKOSZ, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, HYDROFOB, POMORZE ŚRODKOWE, LISTWA, MLECZAJ LEPKI, PRYSZNIC, NACJA, SYNTAKTYKA, TWARDA DUPA, COACHING, SZCZAWIK, NIESUBORDYNACJA, SZOPEN, DACHÓWCZARKA, UBÓJ, UCHWYT NOŻOWY, MŁYNEK DO ODPADKÓW, CZYRAK GROMADNY, LITUUS, OTWARTOŚĆ, PARTER, GABLE, ORBITA, SACHARYD, WYPEŁNIENIE, ZNACZENIE, TEKST, MEDIALNOŚĆ, MROCZEK POZŁOCISTY, POINTER, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, JEZIORO RYNNOWE, PĘTAK, TURECKI, IMMUNOGENETYKA, LUZAK, ANEMOCORD, RYT, NIMFA, ŹRÓDŁO, MSZAŁ, BÓL, KAZNODZIEJA, WYCINANKA, WIERZCHENEK, KWEZYTOZAUR, AUTOBUS CZŁONOWY, FAUST, PELAGIAL, KENIJSKI, SYSTEM JĘZYKOWY, KLOZET, OBRAZEK, SOCJOPATOLOGIA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, DEKLARACJA, AUSTROZAUR, BĄBEL, PŁOZA, TRASZKA SARDYŃSKA, ?STRZELNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERAPENA Terrapene - rodzaj żółwia błotnego, wyróżniający się wśród innych żółwi umiejętnością hermetycznego zamknięcia skorupy za pomocą dwóch ruchomych płytek (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERAPENA
Terrapene - rodzaj żółwia błotnego, wyróżniający się wśród innych żółwi umiejętnością hermetycznego zamknięcia skorupy za pomocą dwóch ruchomych płytek (na 8 lit.).

Oprócz TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - TERRAPENE - RODZAJ ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ WŚRÓD INNYCH ŻÓŁWI UMIEJĘTNOŚCIĄ HERMETYCZNEGO ZAMKNIĘCIA SKORUPY ZA POMOCĄ DWÓCH RUCHOMYCH PŁYTEK. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast