NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIZYKA to:

nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii, energii oraz oddziaływań między nimi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIZYKA

FIZYKA to:

przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki (na 6 lit.)FIZYKA to:

kierunek studiów (na 6 lit.)FIZYKA to:

domena Jamesa Joulea (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.936

SAMOOBRONA, TERMINAL NAFTOWY, USTAWKA, BOBROWISKO, ZUPA Z GWOŹDZIA, KOŃ POCIĄGOWY, DZIWONOS SZAROBOCZNY, KARAFKA, PAŃSTWO WYZNANIOWE, ZACHOWANIE, INFORMACJA NAUKOWA, CZERKIESKA, SEPARACJONIZM, PERKOZ CHILIJSKI, SKALA RÉAUMURA, LYGODIUM DROBNOLISTNE, EGZEKUTYWA, KOMIK, KOSMOLOGIA, PRZEPRÓCH, EMALIA, PISTOLET, SZKOŁA ZAWODOWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PASIBRZUCH, FUNT, KRATA, BECZKA ŚMIECHU, KLUCZ, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, DIKDIK KIRKA, HOLENDER, ANIOŁ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ŁUK ODRUCHOWY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KORMORAN INDYJSKI, MEA, AGRAFON, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PILAW, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, OTOLOGIA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KREDYT ZAUFANIA, MAGISTRALA, POŚCIELÓWKA, AGRESOR, HORYZONT CZĄSTEK, PLECIONKA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, MIEDZIORYTNIK, KIFOZA, EROS, ESSEŃCZYCY, KOJEC, EFUZOR, PUNKT OKOSTNOWY, ITINERER, HYDROAKUSTYKA, KWADRANS AKADEMICKI, SUBKONTRAKT, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, GARNEK, ZATOCZKA, NOMENKLATURA PARTYJNA, WODOCIĄGOWNIA, NIEPRZYJACIEL, PODPINKA, STRUŚ MASAJSKI, IMPAS, PRAWO PIĘŚCI, DEKANTER, CEGLARSTWO, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KRATER BOCZNY, REUMATYZM, AKTOR KOMICZNY, AUTOPILOT, POLAJ, TRANSFORMATORNIA, APOGEUM, ŻYWIOŁOWOŚĆ, BUCHALTERIA, SKARYFIKATOR, APARAT ORTODONTYCZNY, SOLICYTACJA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, UKŁAD ODNIESIENIA, NAPARZANKA, BARYTON, FANON, TORREJA, PIJALNIA, HERB, PSYCHIATRYK, POLARYZACJA, ŁĄCZNIK, AKRECJA, RYBA DRAPIEŻNA, NAUKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, ANGIELSKI, SKIBKA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, PITEKANTROPUS, ORIENTACJA, SELENOFIZYKA, ZAMIANA, WIETRZENIE FIZYCZNE, JĘZYK POLSKI, GRUSZKA, PEPPERONI, INŻYNIERIA TKANKOWA, RANEK, ADENSKA, ŻERDNIK, LABORATORIUM GALENOWE, BIZNESMEN, PŁETWA STEROWA, OAZA SPOKOJU, BARWY WOJENNE, SZUMOWINA, TEMAT, ADRES FIZYCZNY, NIMFA, RONDO, GEOLOGIA ZŁÓŻ, TOPR, HANDLARZ, TECHNIKA ANALOGOWA, MUSLIM, INKAS, AUSTRONEZYJCZYK, KOTWA, GIMNASTYKA, KRASNOLUDEK, KASA, RAKSA, MELODYKA, CHLEB CHRUPKI, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PIGMEJKA, GENETYKA MOLEKULARNA, CHIRURG, CIOS PROSTY, DEKLINACJA NIJAKA, PŁASKI TALERZ, OSŁONICA, STRUMIEŃ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ZAKŁADKA, TEORIA GIER, STATYKA, PERSONA, SZOK, ACENA BUCHANANA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BIOLOG, MERZYK OBRZEŻONY, WILK AMERYKAŃSKI, SZOPEN, GWIAZDARZ, TURKIESTAN, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SZCZEPIONKA WŁASNA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ZUPA, PROTEZA, ROZWÓJ, MUSZLA KONCERTOWA, MUZYKA KONKRETNA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, WYŁAM, MYKOLOGIA, DZIOBÓWKA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, ANTYNATURALIZM, MODULACJA DELTA, STÓŁ MONTAŻOWY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, STROJNICA, WIEK DOJRZAŁY, PŁYTKA NAZĘBNA, NAUKA, GWIAZDA, SPIRALA ARCHIMEDESA, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, BŁĘDNY OGNIK, HYDROMETRIA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, TERMOS BUFETOWY, HUŚTAWKA, NIEKAPEK, TRIADA CHARCOTA, PODWOZIE, KAMIEŃ KOTŁOWY, BOMBA, SPŁUKIWANIE, KONSULAT, DŻEREŃ, PODRÓŻ, WIELOETATOWOŚĆ, STRZAŁKA, DZIEŃ POLARNY, TROGLODYTA, ZORBA, PRASA, GARNA, BRUMBY, ZNAMIENITOŚĆ, FORMALISTKA, MARIOLOGIA, POŁAWIACZ, PUNKTACJA KANADYJSKA, WIDELEC, DYSTONIA TORSYJNA, DNA, SPRAWDZIAN, PIANKA, MARKUR, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, PARGAMIN, B, ZOOPATOLOGIA, TROPIK, OPŁATEK, MEZON, MAKAK JAPOŃSKI, BREAKDANCE, KOD DWÓJKOWY, JARSTWO, SZKŁO LABORATORYJNE, MISZCZU, OBCIĄŻNIK, NIENOWOCZESNOŚĆ, MIEJSCE, GŁOGOWIANKA, BETAKSOLOL, PENTOKSYFILINA, UMOWA SPONSORSKA, SZYBER, WŁÓCZĘGA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, ŁACINA, LEGHORN, BRODZĄCE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, APLIKANT ADWOKACKI, LAFIRYNDA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, DEKANAT, RAUT, POLITYKA DYSKONTOWA, ASOCJALNOŚĆ, ZIMNO, SZTUKA PERFORMATYWNA, INWALIDA WOJSKOWY, SSAK, KLESZCZE MIĘKKIE, KROK DOSTAWNY, KISZKA WĄTROBIANA, KATEGORIA URZĘDNICZA, CZERWONA BURŻUAZJA, EKONOMIA NORMATYWNA, BIJATYKA, CEKOTROFIA, GŁOGOWNIK, KLARK, GWASZ, INWESTYCJA, GŁODÓWKA, STACJE ZLEWNE, GRONOWSKI, KLIPA, BABILOŃSKI, ODLEWNIK, HYLOBIOLOGIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, GÓWNOZJADZTWO, MIDI, WIEŚ, TRIBOLOGIA, BATUTA, BRUZDKOWANIE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, MORGAN, HUN, WERSOLOGIA, GARNUSZEK, LAK, GŁAGOLICA, STARONORDYJSKI, ZAPOJA, ASTROGRAFIA, KRAWATKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ART ROCK, ASYMPTOTA, ?WARAN GŁUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIZYKA nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii, energii oraz oddziaływań między nimi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIZYKA
nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii, energii oraz oddziaływań między nimi (na 6 lit.).

Oprócz NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NAUKA PRZYRODNICZA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM WŁAŚCIWOŚCI I PRZEMIAN MATERII, ENERGII ORAZ ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY NIMI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast