Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TRUDNA SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ SIĘ ZNALAZŁ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTRZEBA to:

trudna sytuacja, w której ktoś się znalazł (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POTRZEBA

POTRZEBA to:

to, co jest potrzebne, coś, co chce się mieć lub co chce się zrobić (np. potrzeba samorealizacji) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRUDNA SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ SIĘ ZNALAZŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.707

BIOETYK, HERBACIARKA, NEOTENIA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, AFRYKANISTYKA, OPRAWA, KOWALNOŚĆ, KOHORTA, DOWCIPNOŚĆ, PERKOZ GRUBODZIOBY, ROŻEK, PRZYGARŚĆ, LUSTRO, BAGNET, STARE MIASTO, ROŚLINY NASIENNE, DĘTKA, CANTUS FIRMUS, OBIEG, ALARM SZALUPOWY, GERMANISTYKA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, HULK, GIPS, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, WSZY, TEORIA DESKRYPCJI, TRIAL ROWEROWY, PROTEGOWANY, WĘGIERSKI, SHONEN-AI, BRAMOWNICA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, LABORATORIUM GALENOWE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, MAMUT CESARSKI, DZIESIĄTKA, WOŁOCH, WIELOPESTKOWIEC, OSET NASTROSZONY, SZCZODROŚĆ, DIAK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ALLEL DOMINUJĄCY, KARCYNOGEN, WAMPIR, GITARA, CUDZOŻYWNOŚĆ, MARTWOTA, POKOLENIE, KABOTYŃSTWO, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, FIZYKA SŁOŃCA, SETKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, CYBORIUM, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, PRAWICA, MIECZ OBROTOWY, ATRYBUCJA GLOBALNA, SSAK OWADOŻERNY, OLIGOFAG, BRODOWSKI, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ŻARÓWKA, ZIELONE PŁUCA, TUŁACZ, TYTAN, FILAKTERIA, KORDON SANITARNY, KOPROFAGI, KATANA, OKRES AMAZOŃSKI, BANDEROLA, WIEK ROZRODCZY, SZYP, POŻAR, REWIZJONIZM, GEODEZJA GÓRNICZA, UCISK, EFEKCIARSTWO, ŁAMANIEC, KAPITANIA GENERALNA, KARKAS, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, MISZCZU, PIEC MUFLOWY, OBRAŹNIK, PLUJKA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PIKIEL, WARSTWA OZONOWA, KOD JĘZYKOWY, TWARDZINA, ABRAKADABRA, KUPER, MEDIANA, DOSTRZEGALNOŚĆ, PRZYPŁYW, RIST, CANCA, ŚLIZGAWKA, WINOGRODNIK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GAWĘDA SZLACHECKA, TEATR, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, OUROBOROS, REGLAN, FONDUE CZEKOLADOWE, LAMPA NAFTOWA, ŚMIGŁOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, BARSZCZ BIAŁY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, KONTO DEPOZYTOWE, WIGILIA, ABSOLUTYZM, ADLER, DŁUGI RÓG, ADEPT, WYŻYNY, WYBRANIEC, MASA, SKRZELONOGI, ZAWIKŁANIE, WŚCIEKŁY PIES, ROZWÓJ ZARODKOWY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, BOSSA NOVA, WĘGIEŁ, IDEALISTKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ODLEWACZ, PROGRAM TELEWIZYJNY, HISTORYZM CEGLANY, LEGENDA, POZYCJA TRENDELENBURGA, CACKO, KNEBEL, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, WYGRYW, LĘG, AUTOSANIE, PANNUS, TACZANKA, MONTAŻYSTA, SKRĘT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TRASZKA SARDYŃSKA, ENDOMIKORYZA, IMPREGNATOR, ORZESZEK PINIOWY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, SKULICE, CHIRURGIA OGÓLNA, TECHNIKA ANALOGOWA, WÓDKA GATUNKOWA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ALGRAFIA, GRANICA KULTUR, ADHEZJA, RELIGIA, BUTELKA, GARNIZON, SPIĘCIE, GRABICIEL, TALERZ, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŻÓŁTODZIÓB, LIEBERMANN, SKÓRA WŁAŚCIWA, ROŚLINA FIKCYJNA, MANIPULATOR, PROTEST, GALIARDA, FECJAŁ, BERBER, CENA PROGOWA, NEPOTYSTA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ZAPALCZYWOŚĆ, OTWIERANIE SERCA, WYBIELENIE, FLORYSTA, PIJAŃSTWO, KANISTER, ODDZIAŁ KARNY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, CREPIDA, BRONCHOGRAFIA, DOM STARCÓW, ROPUCHA PANTEROWATA, BOM, CAMPUS, LOGIKA DEONTYCZNA, ARTYSTA, KASA ZAPOMOGOWA, KRÓLIKARNIA, ŁAZĘGA, TANATOPSYCHOLOGIA, KRAN, BEZSTRONNOŚĆ, KRYZYS, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, WYMIANA, ROZWÓJ ZALEŻNY, PUCHAR, HIPOTEKA, CHOROBA RITTERA, MRÓWNIKOWATE, MIODOJAD, PROKARBAZYNA, NASTROSZEK BRUCHA, KRĘGOSŁUP, PRĄTNIKOWCE, KRYZA, SHAKER, LUSTERKO, KAMBIUM WASKULARNE, PIĘĆDZIESIĄTKA, WARKOCZ DOBIERANY, PLOTER BĘBNOWY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, AKLIMATYZACJA, SNOWIDZ, DIETA KOPENHASKA, BLASZKA, WYSIĘK, MORESKA, WZÓR, KUMOTER, CARILLON, ANGIELSKA FLEGMA, KRAKELURA, BODZIEC PROKSYMALNY, ZBIORÓWKA, SUNDAJCZYK, INFORMATYKA, FALISTOŚĆ, GLAZURA, ZWARCIE, KOŚĆ ŁZOWA, ZJAWISKO THOMSONA, HAFT KRZYŻYKOWY, TAŚMA MAGNETYCZNA, STWARDNIENIE ROZSIANE, KUPRÓWKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, CIELĘCY WIEK, RÓWNIACZKA, BUCZYNA NIŻOWA, OPĘTANY, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, MAJOWY PRACOWNIK, WYGŁAD LODOWCOWY, GAŁGAN, LUMP, BOMBA ATOMOWA, REKINY, BŁĘDNY OGNIK, OBSUWISKO, BIJATYKA, BOCZEK, LOT ŚLIZGOWY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, INSYNUATOR, CEFALASPIDY, IDENTYFIKACJA, SZARPANKA, PŁYTA GŁÓWNA, GRAF PLANARNY, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, ONELINER, GRZYBIARZ, DYBUK, CYKL MENSTRUACYJNY, PROSTOLINIJNOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, OBUSTRONNOŚĆ, LICZBA WYMIERNA, PARTER, METATEKST, JĘZYK ROSYJSKI, RAPTULARZ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, ZNAJOMA Z WIDZENIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KSIĄŻĘ ALBERT, SKARGOWOŚĆ, EUFONIA, PLAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.707 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: trudna sytuacja, w której ktoś się znalazł, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRUDNA SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ SIĘ ZNALAZŁ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
potrzeba, trudna sytuacja, w której ktoś się znalazł (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTRZEBA
trudna sytuacja, w której ktoś się znalazł (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x