JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRIMER to:

jeden z najprostszych oligomerów, składa się z trzech merów (elementów łańcucha); stanowi efekt połączenia (np. kondensacji) trzech cząsteczek monomeru (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.248

JANUS, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, MONTAŻOWNIA, CHAM, CHOROBA FONGA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, DIAFTOREZA, WATAHA, OSOCZE KRWI, KONFESJA, FRYBURG, ŻOŁDAK, STOP DRUKARSKI, OSOBISTOŚĆ, SZŁYK, WIBRACJA, RUBENS, BUJAK, LORA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OGNIWO WESTONA, SMAR, OCTOWNIA, CYLINDEREK, HELING, KRÓLOWA MATKA, WRÓG, TOPIALNIA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, MYDLARNIA, KRA, WYDATKI BIEŻĄCE, TOMCZYK, KARCYNOGEN, SATYRYCZNOŚĆ, DYSTYCH, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, TOWIAŃSZCZYZNA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, SZALKA, JĘZYK PRASEMICKI, MIODOWÓD, TARYFA ULGOWA, SĄD REJESTROWY, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KONFIGURACJA, NIETYPOWOŚĆ, KOŃ LOKAJSKI, RÓŻA PUSTYNI, RAS AL-CHAJMA, POWIERZCHNIA WALCOWA, WYTAPIALNIA, BRUDNIAK, STREFA KRAWĘDZIOWA, WALOŃSKI, KAZNODZIEJA, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, KAMIEŃ WĘGIELNY, ORGANUM, AMONAL, SZPARNICOWATE, PARASZKA, KANADA, LEWORĘKI, SUPORT, WYWRÓCENIE SIĘ, KWAZIKRYSZTAŁ, JUTLAND, HOMARY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, LOGIKA FILOZOFICZNA, DOLA, BINI, OSTRY BRZUCH, CHŁONIAK BURKITTA, ANDROPAUZA, ŻYCIAN, BRYŁA SZTYWNA, WIELOETATOWOŚĆ, OLEJ ARACHIDOWY, LATAJĄCY DYWAN, DOPPELGANGER, MONOPOL NATURALNY, PARTIA WIEDEŃSKA, PUNKT ZLEWNY, LIŚCIOZWÓJ, STOMIA, PIK, ROŚLINA FIKCYJNA, JEDZENIE, JĘZYK GURAGE, PISUAR, KRĄŻENIE WROTNE, WYRĄB, STRZELNICA SPORTOWA, SŁOWOTWÓRSTWO, HYCEL, ODROSTY, PANEWKA, OCZKO W GŁOWIE, KREDYT ZAUFANIA, FLESZ, PEDIATRIA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, SZPECIELE, CIŚNIENIE STATYCZNE, POKOLENIE, WŁÓKNO, SERM, TATERNIK, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, POSMAK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PROFESJA ZAKONNA, LUDY TURAŃSKIE, BAJKOPIS, TRZMIELOJAD, WODOROST, ZATOPIONA DEPRESJA, MAJOWY ROBOTNIK, RADIOLOGIA, JURYSLINGWISTYKA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, GOBELINIARZ, WINDSOR, SĘKACZ, ANAMORFOZA, MASA KAŁOWA, SIEDZENIE, GLINA LODOWCOWA, WIAROŁOMSTWO, KWARTET SMYCZKOWY, GRACZ, REGRESJA LODOWCA, DRAMAT WOJENNY, YZERMAN, CYKL GRANICZNY, DESZYFRAŻ, WĘZEŁ REFOWY, HEPTAPTYK, KAMERTON STROIKOWY, REPARACJA, RUSZT, KLEJNOT HERBOWY, MILTON ERICKSON, SKRUPULANT, ARC TG, WODA-WODA, POTRZEBA, MĄDRALIŃSKI, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, BACKLEY, HUMOR, PANOWANIE, STYL KOLONIALNY, MATNIA, TROLL, TOREBKA, PSYCHOLOGIA, DYSK KOMPAKTOWY, LINOWIEC, OCZKO, ZGRAJA, PŁASKONOS, NIEOBLICZALNOŚĆ, POLARYZACJA, CZTEROPOLÓWKA, KATA, GRAFIKA WEKTOROWA, RYT, KULTURA TRZCINIECKA, KORPUS NAWOWY, FORTUNA, PSYLOTY, FILA, ZARYSOWANIE, ANTOCYJANIDYN, TERROR, WIKARYZM EKOLOGICZNY, WARSTWA KOLCZYSTA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZARZUELA, MIESZANINA, PERFUMA, MALDINI, ANALIZA SEKTOROWA, ATOMISTA, EKSPERIENCJA, MONTAŻYSTA, KULISA, SKARBNIK, KOLBA, LASSO, FIZYK, MATECZNIK, STUDENT, OLIMPIADA, PATRON, PALATOGRAM, PIĘKNO, SCENKA, KLESZCZE, KRUSZYNA, CHEMIA FIZYCZNA, CEL, FARBA OLEJNA, MASZT, CHONDRYT, BAR, WYSMUKŁOŚĆ, BAHAMY, KLAPA, KOR, HETEROMORFIZM, KICZ, JEDNOSTKA INFORMACJI, UKŁAD WIELOKROTNY, SPRZĘG, SKLERODERMIA UKŁADOWA, DOM AUKCYJNY, REDUKCJA, ORGAN PROMULGACYJNY, PIRUETKA, MINÓG GRECKI, WYŻYNKA, BARCZATKA, SZCZOTKA, GŁOWICA, SZYLD, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, TRUST, KAMERALNOŚĆ, WROTA, SZCZELINA LODOWCOWA, OTWARTOŚĆ, MŁOTKOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ANGLISTYKA, JĘZYK SOGDYJSKI, SALADA, ŚWIĄTYNIA, PART, TEORIA DOWODU, POROST, TWÓRCZOŚĆ, HACKER, KÓŁKO, AMANT, MARKETING PARTNERSKI, JELEŃ BIAŁOWARGI, ŚWIDRAK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, RAMKA, RENTGENOLOGIA, IDEALISTKA, MORESKA, ANTELAMI, KONTAKCIK, MECHANIK POKŁADOWY, WALCOWNIA ZIMNA, PODUSZKA BALANSOWA, GATUNEK AGAMICZNY, GROTESKA, CZŁOWIEK PIÓRA, MASZT, LEWKONIA, BAJT, MARKIZA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WSKAZÓWKA, BIEGACZ, MRÓWNIKI, WAGA SZALOWA, BURZYK SZARY, MAŁOWODZIE, KROK, DEFLAGRACJA, KOŃ TROJAŃSKI, JEDEN CZORT, KAMIEŃ SŁONECZNY, PARA, REWIR, FERMENTACJA MLEKOWA, BLASZKOWIEC, SKURCZ, BARTNIK, EFEKT STUKOWY, ZADAR, ZAPAŚĆ, MIKROSILNIK, TELESKOP, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ABRAZJA, SMERF, BARBARZYŃSKOŚĆ, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, ?EKSHIBICJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRIMER jeden z najprostszych oligomerów, składa się z trzech merów (elementów łańcucha); stanowi efekt połączenia (np. kondensacji) trzech cząsteczek monomeru (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRIMER
jeden z najprostszych oligomerów, składa się z trzech merów (elementów łańcucha); stanowi efekt połączenia (np. kondensacji) trzech cząsteczek monomeru (na 6 lit.).

Oprócz JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JEDEN Z NAJPROSTSZYCH OLIGOMERÓW, SKŁADA SIĘ Z TRZECH MERÓW (ELEMENTÓW ŁAŃCUCHA); STANOWI EFEKT POŁĄCZENIA (NP. KONDENSACJI) TRZECH CZĄSTECZEK MONOMERU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast