JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMILACJA FONETYCZNA to:

jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.833

SYGMATYZM, WODA PODZIEMNA, ELURA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, NEREIDA, FOBOS, MAYO, DERYWACJA UJEMNA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, TALAPOIN, CYKL GEOLOGICZNY, SKAŁA MAGMOWA, EMMERSON, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, PSZCZOLINKI, RAK, IAPETUS, BIGBIT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RAK SYGNAŁOWY, HIPEROATOM, ARYSTOTELES, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, INTERNALIZACJA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SINOPE, STANFORD, ASTROBLEM, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, KOKA, CYTOSTOM, BĄK, SYNTEZA WZROKOWA, NIEDOSTATEK, KOMA, OPERA BUFFO, BIKRON, OBWÓD SCALONY, ABRAZJA, LAKKOLIT, BAZA TRIANGULACYJNA, PRZETOKA, MŁODZIK, LEMIEUX, TASIEMIEC UZBROJONY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SYNERGETYKA, TRYBUN, KOSOWROTKA, KULANKA, AUTOTOPAGNOZJA, CIBOTIOWATE, ASYMILACJA, APOSTOŁ, SPLOT TRZEWNY, MOOR, ROZPLOT, DUX, FOLBLUT, TERYTORIUM ZAMORSKIE, SMOKING, AFILIACJA, AGLUTYNACYJNOŚĆ, SPUNERYZM, OBERON, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, RICHARD NIXON, KOLBA, PARKER, PORÓD NATURALNY, PIRAMIDKA, EUPELYKOZAURY, DARGOMYŻSKI, MÓRG, ACCENT, MIKRODERMABRAZJA, DIONE, ZAGNIEŻDŻENIE, GŁOWNIA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, PEDERPES, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, LEŻNIK, TABLICA, KATASTER, PRZEMYT PLECAKOWY, GRAF SKIEROWANY, TORBACZE, PRAWY RWACZ, ARIEL, FORT, TWIERDZENIE, LASSO, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, ASYNCHRONIZM, ORLY, WIESŁAW, KANTOŃSKI, DAM, PRZYSWAJANIE, WŁADYSŁAW REYMONT, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, STERYLIZACJA, BIAŁY KRUK, KAGU, KOLAŻ, LITOGRAFIA, DROGA BEZPRZETARGOWA, LOGOWANIE, METATEZA, KOPIENIACTWO, WYPALANKA, BRZOZA PŁACZĄCA, ROSSINI, PSYCHOBIOGRAFIA, CEZAR, HARMONIKA, HALOGENOALKAN, REAKCJA ORIENTACYJNA, EWALUACJA SPLOTOWA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, WSPÓŁFORMANT, JELEŃ ALFREDA, OFFSET, PACYKARZ, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, WIĄŚLOWATE, MINIMUM EGZYSTENCJI, WIELOZADANIOWOŚĆ, PIK, JELEŃ BIAŁOWARGI, TAGALSKI, RDZEŃ, SEKULARYZACJA, FOREL, FLORYDA, HENTAI, SONDA INTERNETOWA, BULLETIN BOARD SYSTEM, EUROPA, ARBA, MESJASZ, RACJONALIZACJA, KROKI, DEKONWOLUCJA, AFIKSACJA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, HISTORYZM, SŁAWIAŃSKI, STYL TELEGRAFICZNY, LAUFER KRÓLEWSKI, IMPRESJONIZM, ZĘBOWCE, LEGATO, MAJĄTEK TRWAŁY, PRASSAKI, HARFA, PERFORACJA, STAGIRYTA, BUXTEHUDE, SZEWC, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, OPERA KOMICZNA, HABER, NIPKOW, FONTAINE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, JELARANG, TEST PUNKTOWY, WĄTEK, CYNKOGRAFIA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KŁOSEK, SKUPIENIE, WORKOWCE, OCIEPKA, MUFLON KANADYJSKI, DERYWACJA AFIKSALNA, ASYMILACJA FONETYCZNA, AMFIBOLIA, RATZEL, BENZYNA SILNIKOWA, JĄKANIE TONICZNE, SEN ZIMOWY, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, SPÓŁKA HOLDINGOWA, TITANIA, NIEDOROZWÓJ, ELEMENT, TOPIK, LEW TROCKI, ODSKOK, ENCELADUS, POJĘCIE LOGICZNE, KOCZKODAN TALAPOIN, HIPERION, SZCZERBA, POMORSKI, GAMMACYZM, PIŁKA WODNA, SPLOT SŁONECZNY, RZEKOTKA KARŁOWATA, SZCZERBIEC, PRZEMYT MRÓWCZANY, FORSYCJA, ORNAMENT, ZWROTNIK KOZIOROŻCA, DYLATACJA CZASU, JEDNOPOLÓWKA, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TURKUĆ, PROCES POZNAWCZY, MIĘKKI RESET, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, AWANS, WĄTEK, NADBUDOWA, KONTROLA DOSTĘPU, DIATERMIA, IMPLIKANT ISTOTNY, ANTYFUTBOL, FONETYKA, ŻONGLERKA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, WĄŻ, GRZECH GŁÓWNY, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, PIJACTWO, HAPLOID, RAK BŁOTNY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, POWTARZALNOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, BIG-BEAT, HOMOLOGIA, ZAKLINIEC, OPĘTANIE, ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, KOŁO, TAGALOG, PRAGMATYKA, LUINI, SUSZENIE SUBLIMACYJNE, GAWIALOWATE, PALINGENEZA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, SZWEDZKI STÓŁ, SANSSOUCI, ODDZIAŁYWANIE SILNE, CIAŁO ODCZUCIOWE, ANHANGUERA, WALDNER, KARTACZOWNICA GATLINGA, KILOPARSEK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SPEKULACJA, PRAWO COULOMBA, GEYER, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, FUNKCJONALIZM, PLUJ-ZUPKA, EKSFOLIACJA, EROZJA GLACJALNA, NADPRZEWODNICTWO, GERHAERT, PĘK PROSTYCH, LORIN, UMM AL-KAJWAJN, LICZBA ZŁOŻONA, MICZURINIZM, WIYZACZ, JĘZYK CHORWACKI, IMMOBILIZACJA, PSZCZELNIK, PEELING, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KWADRANS, OBERON, WESOŁUCHA, BROŃ CHEMICZNA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KARBOKSYL, UNION, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, PETEINOZAUR, SEN LETNI, TWARDY RESET, DEIMOS, MĘDRZEC, GENTILE, ŁZOTOK, ZWROT WEKTORA, POLE BRODMANNA, DUJKER MODRY, ?EWOLUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMILACJA FONETYCZNA jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMILACJA FONETYCZNA
jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.).

Oprócz JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast