JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMILACJA FONETYCZNA to:

jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.833

PRZEMYT MRÓWKOWY, ANGSTROM, IMPRESJONIZM, SOMALIJSKI, OSTRONOGOWATE, IOWA, ŁZOTOK, EPIKA, WOKALIZA, MĘDRZEC, TRÓJKROK, INWERSJA CUKRU, OLSZÓWKA, EWALUACJA SPLOTOWA, GIEROWSKI, NIECKA ABLACYJNA, KROKI, FORT, OBSERWACJA, AMPUTACJA, ANOA GÓRSKI, PASIPHAE, REMIKS, MYLONITYZACJA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, DUBLOWANIE, GIGLI, MOOR, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, BETACYZM, FORMA PÓŁTORALINIOWA, SMURF, BINI, LEONCAVALLO, KWADRANS, SŁODYCZ, IMPLANTACJA, FRONT CIEPŁY, ROPUCHY NOSATE, TEST ŁOSIA, TABELA STRATYGRAFICZNA, ŚCISŁY POST, ORNAMENT, ZAKŁADKA, WIĄŚLOWATE, MIRANDA, ASTURYJSKI, NIERÓBKA, GAMMACYZM, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, TYP, KRAV MAGA, NAVIER, PIK, TYCJAN, GRA SINGLOWA, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, INSTALACJA, TARCIE, MONTAŻYSTA, MAKROREGION, OPĘTANIE, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, LITERATURA WAGONOWA, ABRAZJA, BUXTEHUDE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, AKT, COOK, SINOPE, LIMMU, RUBINSTEIN, ZGRUBIENIE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WORONIN, KSIĘGA KONSYSTORSKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, MATTHEWS, STWOSZ, FRONT, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, MILION, PLAN PEŁNY, SPŁASZCZKOWATE, GRZECH SODOMSKI, SZABER, ŚCIÓŁKOWANIE, TACZANKA, OBSERWACJA, DEUTER, NIEZBIEŻNOŚĆ, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, LIMIT POŁOWOWY, OTALGIA, TOMASZEWSKI, XHOSA, DOMINANTA, POZYCJA, NUTACJA, REKRYSTALIZACJA, EUROPA, ZŁOŻE MINERALNE, ABSTRAKCJA, SIEROTA, KRĘG PIERSIOWY, HOT, POMORSKI, DRĄŻEK SKRĘTNY, ANTYCYPACJA, WARUGI, OPERA BUFFO, LITERNICTWO, DROBNJAK, PUENTA PŁASKA, LAHTI, SZCZUR, WERTYKULACJA, CIEŃ, KANIBALIZACJA, DOMINGO, SKOK PĘTLICOWY, PRAGMATYKA, TERYTORIUM ZAMORSKIE, TORBIELOWATOŚĆ, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, STABILIZACJA, KRÓLIK, ZRĄB ZUPEŁNY, SODOKU, PORĘCZENIE MAJĄTKOWE, LICZEBNIK GŁÓWNY, ASOCJATYWNOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, PASKARSTWO, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, KWAS AZOTOWY, RYBOPŁAZ, GWIAZDKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, CHROMOSOM Y, REMBRANDT, NAKŁADKA, POGO, RAMANN, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ARAB, BOKÓWKA, GRAFIKA WEKTOROWA, MIKS, STRAJK JAPOŃSKI, HETMAN POLNY, SONDA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, BABILOŃSKI, NIXON, WĄŻ, BICZ WODNY, SZYK LINIOWY, CUSHING, SPLOT TRZEWNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, LEKCJA, OGONOPIÓROWATE, KHMERSKI, PRZEPROST, FLORYDA, OWCA STEPOWA, FLAMBIROWANIE, PSZCZOLINKI, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, POWTARZALNOŚĆ, MAMUTOWIEC, DOMICYL, ORZECH BRAZYLIJSKI, RIEDEL, KOREAŃSKI, KOLKA JELITOWA, PRINCESSA, GALLIZACJA, CZYNNIK BIOTYCZNY, GONIEC KRÓLEWSKI, DRUK PŁASKI, AFIKSACJA, AWANS, HISTOGENEZA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, DURIAN, TOPIK, OKRĄG APOLONIUSZA, PUDU SZATANEK, UWAROW, KOMIZM SYTUACYJNY, ZBLIŻENIE, ZYSK INFLACYJNY, RZĄDY POŚREDNIE, ŚLIZG STAWOWY, PEDAGOGIKA, KOŚCIÓŁ MARONICKI, BARWA DRUGORZĘDOWA, CYKL PALIWOWY, ZAPORA SIECIOWA, SEN ZIMOWY, PROSTAGLANDYNA, MINERAŁ, TALK SHOW, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, CHÓW WSOBNY, PRZEMYT MRÓWCZANY, UMM AL-KUWAJN, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SOCJOEKONOMIKA, PNEUMATOLIZA, GALEN, RETROGRADACJA, ROMB, NERWICA, GONIEC HETMAŃSKI, AKSJOMAT PASCHA, RAMIENICA KOSMATA, MAPA TEMATYCZNA, BIGBIT, DYKTANDO, HETMAN POLNY KORONNY, ETIOPSKI, GORĄCE KRZESŁA, SPLOT SŁONECZNY, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, DZIELENIE, KRÓLIK BAGIENNY, AMFIBOLIA, LEW TROCKI, TRYGON, KADASTER, DYDELFOKSZTAŁTNE, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, GEYER, FOLBLUT, TOMCZYK, NADWYŻKA BUDŻETOWA, KOMA, ZARUSKI, ODSTRZAŁ, HYMN PAŃSTWOWY, CHAGALL, OPENER, KARO, CHROMOSOM POLITENICZNY, ODCINEK, LAKOLIT, JEDNOLATEK, LEMIEUX, TRANSFUZJA KRWI, MAPA POLITYCZNA, KATASTROFIZM, STYL TOSKAŃSKI, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, PODMIOT GOSPODARCZY, SPUNERYZM, FONOGEST, KARLIK DROBNY, LEŻNIK, ZATAPIACZ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, METASEKWOJA, TWIERDZENIE GÖDLA, SYNERGETYKA, OBERON, SINGEL, SWERCJA, CZAPKA TEKTONICZNA, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, DRUT, WZROK, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, GANIMEDES, BLANKA, SŁAWIAŃSKI, RAFAŁOWSKI, JEZIORO EUTROFICZNE, AGAMIA, KAMMERLADER, LAKSACJA, ŻARŁACZ LUDOJAD, KARBOKSYL, BUŁGARYZACJA, GAWĘDA LUDOWA, DERYWACJA WSTECZNA, DARON, STAŁA FARADAYA, CIBOTIOWATE, MORFIZM, PEELING, OFF ROAD, GRZBIETOPŁAT, RACHUNEK BANKOWY, TRANSKRYPCJA, NEREIDA, OWADOŻERNOŚĆ, ?ZAKLINIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMILACJA FONETYCZNA jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMILACJA FONETYCZNA
jeden z podstawowych zależnych procesów fonetycznych, polegający na upodobnieniu sąsiednich głosek (na 20 lit.).

Oprócz JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - JEDEN Z PODSTAWOWYCH ZALEŻNYCH PROCESÓW FONETYCZNYCH, POLEGAJĄCY NA UPODOBNIENIU SĄSIEDNICH GŁOSEK. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x