JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁNOCNOLAPOŃSKI to:

jeden z kilku języków używanych przez ugrofiński lud Lapończyków w północnej części Norwegii, Finlandii i Szwecji, o największej liczbie użytkowników (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.053

FRACTOSTRATUS, WCIELENIE, MANATOWATE, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, MINA MORSKA, APERCEPCJA, ŁEBA, MAPA TEMATYCZNA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KONSTYTUCJA, SKOCZEK EGIPSKI, SAKRAMENT, ANATOMIA, PIKIELHAUBA, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, EUGENIKA, OTWÓR KULSZOWY, NORICUM, CZAPLA SROKATA, TRZEŚNIA, MJOSA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, USTERZENIE MOTYLKOWE, ANALIZA FRAZOWA, CORBUSIER, OKOLICA SZLACHECKA, ALFABET FIKCYJNY, DRAJWER, AMPEROZWÓJ, MAEWESTKA, SOPLICA POŁUDNIOWA, PORTUGALSKI, PRACA, PRZEPAD, MANAT AZERSKI, NAPŁYW KORZENIOWY, HEIFETZ, TABLICA, WĘGIEL, ŻYŁA OCZNA DOLNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, MÓRG, KRZYWA PODAŻY, GORĄCZKA DUM-DUM, FEROMON, KOKTAJL, SYMULACJONIZM, DŻEZÓWKI, CHRANCUSKI, INDIANKA, MAMUTOWIEC, HUZAR RUDY, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, GOŚCINNY WYSTĘP, BALROG, OSTRYGA, DIONE, KOŃ LUZYTAŃSKI, REKINEK PLAMISTY, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, MYSZ WERTYKALNA, RAAHE, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, MINTAJ, MONTAŻ, RYNEK PIERWOTNY, PARALAKSA, WZW D, KOLABORACJONISTA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, NOWELIZACJA, STACJA ORBITALNA, KOPUŁKA, PYŁ GWIEZDNY, CHWOSTKA SZAFIROWA, DIABEŁ, ROZKAZ, SKRĘTEK, KRZEW RYCYNOWY, DROGA POŻAROWA, HUCULSKI, SKRZYDEŁKO, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KARTEZJANIZM, NADKRWISTOŚĆ, MOŁDAWSKI, PINIOR, ARMIA, STULETNIE JAJO, MIĘKKI ENTER, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WYPADEK PRZY PRACY, SZTOKHOLM, DRAGONADA, MANIPULACJE, KONDOR KALIFORNIJSKI, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ASSAPAN, MISIOWÓZ, OSLO, MODEL AKTANCJELOWY, WAGNER, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, ROHATYNA, OSŁONKA RDZENNA, SKORPION CESARSKI, AFRYKANERSKI, SINGIEL, DRUGI PLAN, ZARODZIEC RUCHLIWY, NEUROHORMON, PÓŁSFERA, SKARBEK, SMILOZUCH, MIESIARKA, KRZYWA ENGLA, ZWIERCIADŁO, VALYRIA, ZAŚCIANEK, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ALFABET SEMAFOROWY, POLO, CZAPLA CZARNONOGA, ODKŁACZACZ, DYCHAWICA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, WIELKANOC, MIS, FETOSKOPIA, MIEJSCE KULTU, JESIOTR BIAŁY, JĘZYK BEMBA, KĄT GODZINNY, INTERWENCJA HUMANITARNA, KRZYŻAK OGRODOWY, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, GRAF DOSKONAŁY, WELINGTONIA, STEP AMERYKAŃSKI, WALEC KOŁOWY PROSTY, ROZDZIALIK, KATHARSIS, WIELOETATOWOŚĆ, UŻYTEK LEŚNY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PRUSAK, KORMORAN ROGATY, KAJMAN SCHNEIDERA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, ŚWIATŁO POPIELATE, SKŁADAK, STAROISLANDZKI, KOPEĆ, MUNDANIA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, REMIKS, UKŁAD HENONA, BLADA TWARZ, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, SUKNIA ŚLUBNA, DIMERKAPROL, UDZIAŁ, ZANIECZYSZCZENIA, PATENT EUROPEJSKI, SAPONINA, GRYPA AZJATYCKA, ANKH-MORPORK, UMOWA KONTRAKCYJNA, OWCA KANADYJSKA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TANCERZ, GAVLE, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, SAFIZM, JUDASZ, HIPERINFLACJA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, MONITOR, DREPANOZAUR, KOPTYJSKI, PREWENCJA RENTOWA, LITOGRAFIA, METODY, ODRA, UKRAIŃSKI, APERTYZACJA, SKRZYDŁO, JESIOTROWATE, JEŻ WSCHODNI, RYBA MASŁOWA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, TRAJEKTORIA, PRACA ORGANICZNA, HERETYCZKA, MAŁCUŻYŃSKI, PASTICCIO, ŻABA MOCZAROWA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, NOKAUT TECHNICZNY, WORCZAKOWATE, LEGATO, WARTOŚĆ NOMINALNA, BACYTRACYNA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PROSTNICA, KREATYZM, JĘZYK FLAMANDZKI, BOŚNIACKI, HALSZTUCH, NAKŁADKA, PERSONA, SZWEDZKOŚĆ, WKŁAD DEWIZOWY, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, KOMIAK, DYSTANS, UTATSUZAUR, MULTIPLEKSER, PIÓROPUSZNIK, BOCZNIK, MYDELNICZKA, AKSJOMAT PASCHA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MURZYŃSKI, DWUKADŁUBOWIEC, CHOROBA PROMIENNA, WULGARYZM, WUBIN, GAULEITER, UKŁAD PIASECKIEGO, CECHA PODZIELNOŚCI, HARCAP, KOŃ DOMOWY, MEGAFON, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, LAPAROSKOPIA, NER, APANAŻE, KOASEKURACJA, ZAWÓR, ŻÓŁW SĘPI, HETERODON PŁASKONOSY, KUC ISLANDZKI, DOUBLE DUTCH, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, SIERPIEC, OLEJ SOJOWY, TICHWIN, SMART, WSPINALNIA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, GWAŁT, NARYS KWIATOWY, ALBINO, EGIDA, PAŁUKI, FAKT PRASOWY, ŁĄCZNIK, SKRZYDŁO, ZENIT, KURANT, NOUMEN, KHMERSKI, SZTUCZNA INTELIGENCJA, DOBRO KLUBOWE, PLUSY, TROP, PASZPORT KONSULARNY, JEDYNY, PRZESTRZEŃ BANACHA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, SUBKULTURA, JODŁA BALSAMICZNA, SAKALIA PAWIOOKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, CIŚNIENIE KRWI, BRDA, WĄŻ DIADEMOWY, BOTTOMLESS, AEROGRAFIA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, WIYZACZ, STRONA, ARUI, KLAKA, KOMPATYBILNOŚĆ, TAJMYR, OBRZĘK, PROPRIOCEPCJA, JEDEN, CZOŁO, JĘCZMIEŃ, ENCELADUS, ZGROMADZENIE ZAKONNE, WIDELEC, OLDENBURG, MIECZ DWURĘCZNY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ?PROFESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁNOCNOLAPOŃSKI jeden z kilku języków używanych przez ugrofiński lud Lapończyków w północnej części Norwegii, Finlandii i Szwecji, o największej liczbie użytkowników (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁNOCNOLAPOŃSKI
jeden z kilku języków używanych przez ugrofiński lud Lapończyków w północnej części Norwegii, Finlandii i Szwecji, o największej liczbie użytkowników (na 16 lit.).

Oprócz JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - JEDEN Z KILKU JĘZYKÓW UŻYWANYCH PRZEZ UGROFIŃSKI LUD LAPOŃCZYKÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NORWEGII, FINLANDII I SZWECJI, O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast