MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAFAR to:

maszyna do wbijania w grunt pali i części ścianek szczelnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAFAR

KAFAR to:

urządzenie budowlane służące do wbijania pionowych pali w ziemię lub w dno zbiornika wodnego (na 5 lit.)KAFAR to:

koks, mięśniak; kulturysta, człowiek posiadający rozbudowaną tkankę mięśniową (na 5 lit.)KAFAR to:

pogardliwe określenie Murzyna, używane w Afryce Południowej, a także na Jamajce (na 5 lit.)KAFAR to:

do wbijania pali (na 5 lit.)KAFAR to:

urządzenie z babą do wbijania pali (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.755

KURLANDIA, LEMING LEŚNY, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, VERMONT, MASWERK, DELEGACJA, TYMPANON, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, BODAJBO, UJŚCIE GARDŁOWE, PIĄTA CZĘŚĆ, ARIZONA, LUNIT, SEPTYMA, ANEKS, PÓŁ, KIRENIA, EKSKAWATOR, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, MAZAMET, FRYGIA, BELMOPAN, DIKDIK, CABAN, TAGANROSKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KINESTEZJA, PODSKOCZEK MYSZOWATY, SKOCZ SKALNY, NASTĘP, BIZON LEŚNY, RAFA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, DEKORTYKACJA, AUTOTOMIA, GŁOWA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, AUTOGIEŁDA, SZUPINKA, SZYP, ŁOŻYSKO, DWUNASTKA, GUBACHA, DŻEM, KORMORAN ROGATY, NORMA OBSZAROWA, LIDINOWO, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, ŻYŁA, KAMELEON FISCHERA, JENOZIERO, GORAL DŁUGOOGONIASTY, MECHANIZM, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TEKSAS, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, MASZYNA CIEPLNA, LENIWKA, ZODIAK, OBSADA, AŁMA-ATA, GAMBIA, KORPUS, LAVALLEJA, ŁĄCZNIK DROGOWY, TIRET, RUDA PABIANICKA, MARA PATAGOŃSKA, ANTYPERSPIRANT, WIELKOUCH KRÓLICZY, JESIOTR KASPIJSKI, DYWIZ, SOŁTYSOSTWO, ROTATOR, JĘZYK TAJSKI, AŁMA ATA, KOŁEK, OKUPACJA, OFFSET, SALING, TREPTOW, ŁOWOZIERO, MLEWNIK WALCOWY, FURMANOW, JABŁOŃ SYBERYJSKA, TRASZKA JAPOŃSKA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, MISKA, GURJEWSK, SYJAMSKI, GARSONKA, ANTRYKOT, SONATA, ZANOKCICA CIEMNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PŁOZY, SULUKTA, SNOWARKA, PECZORSKA, AŁMATY, UGHELLI, LIS, LUKSEMBURSKI, HOSTEL, WYDAWNICTWO ZWARTE, MARYLAND, IOWA, DILIŻAN, MIESZACZ, ARYTMOMETR, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, UTAH, MASZYNA ROTACYJNA, MAZUREK, UCHAL, KOMBAJN ŚCIANOWY, ŻÓŁW WONNY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, MURŁATA, OSTRIA, SEGMENT, BRZEGOWCE, WATYKAN, DYSZEL, INKASKA, ZATOR PŁUCNY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KAŃSK, SZURPEK POROSŁY, LEKTORIUM, DYSZEL, CYKL MSZALNY, KOSIARKA, GRZYB DĘBOWY, MARAMPA, RÓWNIA, NAWLECZKA SZARA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, SZKUTNICTWO, ODROŚL, ADYGEJA, PRZEWRÓT, KOLORÓWKA, OBRZMIENIE, PRASA, KUTER, DERELIKCJA, ARA, SUROWICA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, MINA MORSKA, WAŁ, IWAKUNI, WILK, SWATKA, GLIKOZYD, WARMBAD, KORMORAN OLIWKOWY, MUROM, KARŁOWICE, RAJSTOPY, KNOT, ROZDZIALIK, PERGAMON, WIECZNA ZMARZLINA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, BOKE, ZAĆMIENIE, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, LUNIT, MASZYNA OTWARTA, KRAJ ZWIĄZKOWY, ODMIENNOŚĆ, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, BRODA, SEGMENTACJA, ODLEWARKA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, DZIELNIK, KORONKA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ŁONO, BATAJSK, TELEKONWERTER, CYCES, ORLEŃ POSPOLITY, BINARNOŚĆ, KRZYŻÓWKA, PŁASZCZKA NAGA, FILAR, WÓZ ASENIZACYJNY, TOLIARA, SKARB PAŃSTWA, UISTITI PIGMEJKA, PAS MIEDNICOWY, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, ŚLUZICA ATLANTYCKA, DŻEMIK, KOLORADO, ĆWIARTKA, PROWINCJA, KONOTOP, TEXAS, MECH IRLANDZKI, KOŁYMA, CAŁOŚĆ, TRYCHOTOMIA, FAZA, MISSOURI, CYPR, PARZYSTOŚĆ, SKORUPIAKI WYŻSZE, BANK DOMICYLOWY, ALKOHOL ROLNICZY, SIATKA, ERA EOFITYCZNA, ARAMEIZM, BIELICE, PRZYBUDOWA, FORKASZTEL, MŁYN, OSKÓREK, LAWINA GRUZOWA, ŚWIERK POSPOLITY, KLAPECZKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ROZBIORY, BOCZEK, GEORGIA, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, JESIOTR OSTRONOSY, DWIŃSKA, ARGOLIDA, JARZMO MOSTOWE, PERKOZ DWUCZUBY, NADLEW, MODRASZEK ALEKSIS, DUBNO, KLEJARKA, KORHOGO, SELIGER, MROCZEK POZŁOCISTY, CESAR, MASZYNA ŻAKARDOWA, SYNKOPA, SKRZYNKA, RAJA BIAŁOPLAMA, GRĄD SUBATLANTYCKI, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BAK, DACH MANSARDOWY, ADRIANOPOL, JODŁA OLBRZYMIA, LONDYN, KOMBAJN, KANGUR PARMA, DEMARKACJA, ŻÓŁW KROPKOWANY, NOTOZIERO, ZAWOŁŻE, AMFIUMA DWUPALCZASTA, KLAUZURA, CRO-MAGNON, KWADRYPTYK, ZAMSZ, WOŁŻSKI, OBNIŃSK, SUBDOMENA, HADRAMAUT, MIESZEK, BRODAWKA STÓP, SYMFONIA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, LAMANTYNY, GŁOWIENKA PRERIOWA, CZUDZJAWR, ŚWIERK KŁUJĄCY, JASKINIA LODOWA, POŁOZ ZIELONY, PRASA, SYRENA PASKOWANA, GRZYWIENKA, LEFROY, ZANUWE, FAŁD KORZENIOWY, PÓŁETAP, ODLEWARKA, UZBECKI, NAROŻNIK, ODDA, KIROW, SPANDAU, FIGURA, PODBIJARKA TOROWA, DEROGACJA, ?TAŁAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAFAR maszyna do wbijania w grunt pali i części ścianek szczelnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAFAR
maszyna do wbijania w grunt pali i części ścianek szczelnych (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - MASZYNA DO WBIJANIA W GRUNT PALI I CZĘŚCI ŚCIANEK SZCZELNYCH. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x