MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ZMĘCZENIOWA to:

maszyna wytrzymałościowa do badań wytrzymałości zmęczeniowej materiału (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 714

TRANSPORTER, KOLORÓWKA, SARAN, SZMATA, ZGŁAD, MASZYNA CIEPLNA, PRZEKŁADACZ, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, UŁOM, CZYSZCZALNIA, SPŁAWIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, COSPAR, MLEWNIK, ZBROJA ŁUSKOWA, ANALIZA KONKURENCJI, PODUSZKA SYNTETYCZNA, IKONOGRAFIA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, BOROKRZEM, SILNIK, BOMBA, KASETA, FLEGMATYZATOR, ŚWIECOWANIE USZU, TANK, MASZYNA, PETARDA, RÓWNIA, PŁYTKA DRUKOWANA, KOMBAJN, KAMIONKA, PRÓBA ZEROWA, MINIMALIZM, TYGIEL, TURBAN, ROŚLINNOŚĆ, WYŁOŻENIE, ŁAMACZ, NAWĘGLANIE, KLOSZ, SONDA KOSMICZNA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PRAWO, PEDAŁÓWKA, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOPARKA, KOPARKA, PALETA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, LABORANT, MASZYNA UCZĄCA, SKAŁA OSADOWA, RUTENISTYKA, ŁADOWARKA, OPÓR CIEPLNY, ŁADUNEK, LODEN, MAGLOWNICA, ŚCIĘCIE, KĄPIEL BARWIĄCA, MASZYNA CIEPLNA, PLIK MULTIMEDIALNY, PAPIRUS, ZESKROBINA, LANCET, DZIEWIARKA, OPASANIE, SORTER, ZAŁOŻENIE, BIELIZNA, KANCEROGEN, TELEDETEKCJA, VINĆA, KOWALNOŚĆ, MUSZKA, MŁOTKOWNICA, PREPARAT, KEFIJA, ASTRON, ARAMID, KRYNOLINA, SZKAPLERZ, POŚCIEL, ODSADKA, HERKULES, POSIEW, KUSKUTA, NOSIŁKI, WAŁ BRZEGOWY, PILOT DOŚWIADCZALNY, MASZYNKA STEROWA, MUFKA, KONCHOWANIE USZU, WALEC, PASEK, STYPENDIUM, ANTYNATURALIZM, JĘZOR OSUWISKOWY, RAFA, MIKROPĘKNIĘCIE, MŁYNEK, PĘK, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ANALIZA, MASZYNA OBLEWNICZA, PLANIMETRIA, WTOP, KURTKA, CEGLARKA, PAKULARKA, ŻUPAN, TACHISTOSKOP, PORTFEL, MALARSTWO TABLICOWE, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MURZYSKO, NON-IRON, POCISK PODKALIBROWY, ODLEWNIK, EROZJA GLACJALNA, MAGIEL, MIKROSKOP POLARYZACYJNY, WYSKROBINA, DZIAŁ FILOZOFII, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, BUŁAT, UROBEK, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, PŁAWIK, CENTRUM OBRÓBKOWE, NAVIER, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, KOŁOWRÓT, ZAPRASKA, POTNIK, BOHEMISTYKA, DOGMATYZM PRAWNICZY, RUTENISTYKA, BATYSKAF, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DĘTKA, HOLENDER, MASZYNA ANALOGOWA, MACERACJA, DEKORTYKATOR, KARAFECZKA, PODBIJARKA TOROWA, ROZPRYSK, ARAFATKA, EXPLORER, APRETUROWANIE, PERLAK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KOMBAJN ZBOŻOWY, POMPA OBIEGOWA, ODMIERZACZ, MASZYNA LICZĄCA, INTERCEPTOR, KOMBAJN ROLNICZY, SKYLAB, ODLEWARKA, PRZEWÓD OPONOWY, AUDYTOR, REKOMBINACJA GENETYCZNA, PODUSZKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PRZĘDNOŚĆ, SKORUPA, ALBUMINA ZNAKOWANA, ROLBA, POMNIK, LAPILLE, ZAKŁADKA, MASZYNA WIRNIKOWA, FIZYKA SŁOŃCA, CZYSZCZARNIA, OFFSET, BUŁGARYSTYKA, OPASKA, PROSIAK, ŻONOBIJKA, ŁUNNIK, BEEBE, MASZYNA ROBOCZA, PIELUSZKA, MUFKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KLEJARKA, ATEST, FILTR POLARYZACYJNY, CZYNNIK ONKOGENNY, AUTOMAT, GNIOT, OVERLOCK, BRUDNA BOMBA, ŚCINACZ ZIELONEK, RICE, KOMP, KĄPIEL FARBIARSKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, HISTORYK, KROATYSTYKA, GEOMETRIA PŁASKA, PLOTER TNĄCY, UŁAWICENIE, ŁUPACZKA, KLIN, KROSNO, WYCISKARKA, KRYNOLINA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, AMUNICJA JĄDROWA, ZACIERACZKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CENTRUM URAZOWE, UKRAINISTYKA, PSYCHOBIOLOGIA, FILOLOGIA POLSKA, GŁOS WARGOWY, ZNAK GEODEZYJNY, MIKROSKOP SKANINGOWY, WAŁ, OBRÓBKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KROJCZYNI, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, APRETURA, OPASKA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, RUCHY MASOWE, WYCIERACZKA, TAFLA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, FREZARKA GLEBOWA, ROZKŁADARKA, OWERLOK, SZTANDAR, FILOZOFIA RELIGII, WICHROWATOŚĆ, WOAL, SPŁYW GRAWITACYJNY, KRYTYCZNOŚĆ, ABRAZJA, KIESZONKA, OSAD, MATURA, NADPRZEWODNICTWO, AKWARIUM, GŁOWNIA, SARS, PŁACHTA, PROCES TECHNOLOGICZNY, BANDAŻ, KOLATOR, PUGILARES, SELSYN, MOC, SELSYN, DEKALKOMANIA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, DMUCHAWA, PRÓBNIK KOSMICZNY, MATURKA, WICIOWCE, ŚLEPA PRÓBA, MASZYNA PROSTA, INTERKOSMOS, FUTRO, KROJCZY, PRÓBKA, FREZARKA KOPIARKA, MAKINTOSZ, KUTER, SERWETECZKA, WYRYWKOWOŚĆ, SERWETKA, ROZKRUSZ, TOKARKA, ARTEFAKT, TRANSPARENCJA, PROPORZEC, OBWIĄZKA, SZMATKA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, KARCYNOGEN, MASZYNA DO SZYCIA, PAS, MOTARKA, FOTOGRAM, WYPAŁ, BARWIARKA ZWROTNA, KOPARKOŁADOWARKA, OKUCIE, WIALNIA, PLISA, MORA, ?PŁACHETKA ZWYCZAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ZMĘCZENIOWA maszyna wytrzymałościowa do badań wytrzymałości zmęczeniowej materiału (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ZMĘCZENIOWA
maszyna wytrzymałościowa do badań wytrzymałości zmęczeniowej materiału (na 18 lit.).

Oprócz MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ MATERIAŁU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x