MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILARKA RAMOWA to:

maszyna stosowana w tartakach w celu przecierania drewna okrągłego na tarcicę obrzynaną oraz nieobrzynaną (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.718

GNIOTOWNIK, FILM, SEKS ORALNY, MECHANIKA KLASYCZNA, ART BRUT, AZOT AMONOWY, TAYLOR, ODDZIAŁ RAJDOWY, POCHLEBSTWO, ORTODONCJA, KONSERWACJA, KASETON, INŻYNIERIA MECHANICZNA, KORONKARKA, BOA DUMERILA, NEOSTYGMINA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, PALIWO CIEKŁE, KUTER, BLANK, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, KRAKÓW, GATUNEK AMFIDROMICZNY, CHÓD, NORNIK PÓŁNOCNY, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, MASZYNA, SMOG, BOKS TAJSKI, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, ROZPRAWA DOKTORSKA, GAZELA, JEDNORĘKI BANDYTA, CHOROBA BUSCHKEGO, TARAN, KROSNO, CORO, TATAR, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, JUNKIERSTWO, CABO DELGADO, STAW BIODROWY, CIESAK, PAPILOT, LAICYZM, LUSTRZEŃ, RAKOWICE, PREIMPLANTACJA, FENOMENOLOGIA, MOWA, OGRÓD BOTANICZNY, CYKLOP, FORMIERKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, AKREDYTYWA, MASZYNA MATEMATYCZNA, GOTHIC METAL, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MASZYNA OBLEWNICZA, GRUCA, WF, KOLATOR, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, MASZYNA LICZĄCA, BAWEŁNA STRZELNICZA, EONIZM, KSYLOFON, RZĘSOREK MNIEJSZY, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, PUENTA PŁASKA, MAHOŃ, KOZA ŚNIEŻNA, KORNALINA, KARAKOL, MASZYNA UCZĄCA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DANAIDOWATE, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, CHOROBA BECHTEREWA, KULTURA MUSTIERSKA, STARTUP, CHIROPRAKTYKA, EMBARGO, POLARYZACJA ATOMOWA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ŻERDZIOWINA, RÓW PRZECICZOŁGOWY, AMORFIZM, NOŚNA, IZONIAZYD, PAJAC, STADION, DZIEDZICTWO KULTUROWE, PAWIAN SENEGALSKI, CZAGRA SENEGALSKA, TORTILLA, KOREAŃCZYK, FECHTUNEK, KOLCZAK CZARNY, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, JĘZYKI DARDYJSKIE, TAR HIMALAJSKI, MARZANA BARWIERSKA, PENIS, JAMA NOSOWA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, CHOREG, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, MASZYNA WYCIĄGOWA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BUDŻET PAŃSTWA, KOWARKA, REDA, OBSZAR WODNY, WIDEOKONFERENCJA, MIĘDLICA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, NAWILŻACZ, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, MANEWR, ALBUMINA, TRATWA, WEKTOR, DOPALACZ, PROEPIDEMICZKA, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, SPUST, GRUNCIK, PAŃSTWO TOTALITARNE, OPYLACZ, ZGRZEBŁO, EGZORCYZM, AMFIUMY, PROCES KONSOLIDACYJNY, ZDJĘCIA PRÓBNE, INTERPRETACJA, BIOGEOGRAFIA, KLASTER, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, REEDUKACJA, AIOLI, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, STREFA CISZY, EUROPALETA, CHORDOFON, PARAZYTOFIT, ANTYHUMANIZM, SUPERMOCARSTWO, EKSPEDYCJA, BUNKIER, RASZPLA CIERNISTA, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, PROCES POZNAWCZY, BMW, BETACYZM, PRACA ORGANICZNA, UTATSUZAUR, PASZTETOWA, PODLEW, METABAZA, OBRAZ KLINICZNY, MAGDALENKI, KISZKA WĄTROBIANA, UNIWERSYTET, MIESZANKA STUDENCKA, INTEGRACJA POZIOMA, UNDERGROUND, CYFRONIK, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KRYNICZANKA, KOLENDRA, SATELITA SZPIEGOWSKI, STRZAŁKA MAŁA, AKAPIT, EKOLOGIA MEDIÓW, PRZESZUKANIE, KARP KRÓLEWSKI, KABEL, WARIANCJA FENOTYPOWA, DĄŻNOŚĆ, RÓWNIK, BŁONA PŁYWNA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, EFEKCIARSTWO, REMONT ŚREDNI, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, TRIK, ZANOKCICA ZIELONA, WIERTARKA, RADIODIAGNOSTYKA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, STEROWIEC SZKIELETOWY, BIELSZCZANIN, NOCEK OSTROUSZNY, PREPARAT, PERLAK, FUNKCJONALNY ANALFABETA, PANAMERYKANIZM, E-PODPIS, KOMA, PERKOZ ROGATY, UBÓJ, EGRETA, CANNON, DIAFRAGMA, STRAŻ OGNIOWA, DOPEŁNIACZ, LOGOWANIE, WIMPERGA, MANIPULACYJNOŚĆ, RADIOLOGIA, STEREOTAKSJA, IBERYSTYKA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, LEGAT PAPIESKI, KROPLIK, WIKOL, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, NEKROMANTA, UKŁAD LIMBICZNY, PŁETWA, PREZYDENCJALIZM, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, BALSA, STRAŻ POŻARNA, ELOPSOPODOBNE, TURYSTYKA ABORCYJNA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, PIERŚCIEŃ, ELEKTROLIZA, INFORMATOLOGIA, BLOK KONTYNENTALNY, ADWOKAT, CELLULITIS, KAPŁON, MŁYN, BENTLEY, ZABURZENIE NASTROJU, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, SALETRA, LITERATURA POPULARNA, BIOTA WSCHODNIA, WIECZERNICA GÓROLUBKA, ZASŁONA DYMNA, LEBERKA, HUTNICTWO, HASTATUS, KUCHNIA WOJSKOWA, PŁYWANKA, WYWIAD, MARYJCZYK, RYJKONOSY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, KOSZT ZARZĄDU, ODGAŁĘZIACZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, KURIER TATRZAŃSKI, KODEKS PRACY, KOCZKODAN ZIELONY, CYTWAR, SPIS LUDNOŚCI, RETORYCZNOŚĆ, MARKUR, MAMUT JEFFERSONA, KAMIKADZE, STOP-KLATKA, PLEZJOZAURY, DREWKO, PANEK, BANK GENÓW, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, METODA ELIMINACJI GAUSSA, FEERIA, PŁUG, KONTRAKT MENEDŻERSKI, MĄTEWKA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, ZIEMSKI, PLEMIĘ, BŁYSZCZYK, EPISTOLOGRAFIA, TAPIR CZAPRAKOWY, ANGARIA, ŻÓŁTAK, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, KOMPARYCJA, KANEMEJERIA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, JAMRAJE, ?MONITOR HOLTEROWSKI EKG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILARKA RAMOWA maszyna stosowana w tartakach w celu przecierania drewna okrągłego na tarcicę obrzynaną oraz nieobrzynaną (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILARKA RAMOWA
maszyna stosowana w tartakach w celu przecierania drewna okrągłego na tarcicę obrzynaną oraz nieobrzynaną (na 13 lit.).

Oprócz MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA STOSOWANA W TARTAKACH W CELU PRZECIERANIA DREWNA OKRĄGŁEGO NA TARCICĘ OBRZYNANĄ ORAZ NIEOBRZYNANĄ. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x