Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODŁUŻNE NACZYNIE PÓŁKOLISTO WYDRĄŻONE W JEDNYM KAWAŁKU DREWNA, UŻYWANE ZWYKLE NA WSI DO WYRABIANIA CIASTA, KĄPANIA DZIECI ITP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIECKA to:

podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 6 lit.)NIECUŁKA to:

podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIECKA

NIECKA to:

niewielkie podłużne obniżenie terenu (na 6 lit.)NIECKA to:

podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 6 lit.)NIECKA to:

tyle, ile mieści się w niecce (na 6 lit.)NIECKA to:

w geologii: łagodna synklina o dużej powierzchni, będąca strukturą wgłębną, często niewidoczną na powierzchni (na 6 lit.)NIECKA to:

podłużne naczynie wydrążone z jednego kawałka drewna do wyrabiania ciasta i kąpieli; XIX w (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNE NACZYNIE PÓŁKOLISTO WYDRĄŻONE W JEDNYM KAWAŁKU DREWNA, UŻYWANE ZWYKLE NA WSI DO WYRABIANIA CIASTA, KĄPANIA DZIECI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.677

OGNISKO, ZACIESZ, LEDERWERKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NACIĄG, JESION, PROBANTKA, JĘZYKI DARDYJSKIE, MIASTO OGRÓD, POWIDŁA, KIESZEŃ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PRZYRZĄD, PUCHAR, ANNOPOL, KRAJAK, PUSTAK, MAKRO, KAMBRYK, POŁOWNIK, ROZDZIELCA, LEKYT, PERFUMA, KIJEK, POKER, METATEKST, ŻŁÓB, MASOWY MORDERCA, FLANELA, BŁYSKOTKA, DROŻDŻOWIEC, MEDIALNOŚĆ, GALERIA, POROŚLE, RONDEL, CZAPATI, CZAJNIK, MAKROPOLECENIE, SOCZEWKA, ASD, WŁOCHACZ, GOSPRZYDOWIANIN, OKUCIE, FESTON, SPRZENIEWIERZENIE, COCIDO, KARPINA, FATAŁASZKI, PODRYDZYK OSTRY, PIZZA, TEK, SKRZYDŁO, PAMIĘĆ, POPELINA, CZOŁÓWKA, KRYSZTAŁ, NIECKA ARTEZYJSKA, LADA, PAROWANIEC, MEANDER, GARNITUR, KUWETA, SKRZYDŁO, MOD, ROZSZCZEP, PROSTAK, NIEHARMONIJNOŚĆ, PRYZMA, STOŻEK MORSE'A, TORFOWISKO NISKIE, GRYZ, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, ZAPIS, BREZYLKA, DREWNO TEKOWE, KNIT, KOCZA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KUREK, ŻANR, KUNDMAN, BRUTAL, STABILIZACJA, JUSTUNEK, PRZYGOTOWANIE, ANTROPOFAG, CHWOST, NIEWIERNOŚĆ, BREAKDANCE, MIĘKISZ DRZEWNY, REWIZJA, SMAK, SKRZYDŁO, CIĘŻKOŚĆ, BRUZDA, SKLEPOWY, KARMIDEŁKO, INFUZORKA, WÓZEK SPACEROWY, CHĘTNY, WARTOWNIK, CINERARIUM, REPERTUAR, KAPSUŁA ZRZUTOWA, UPUST, PASCHA, MINIATURKA, DZBAN, OKRĘT, PONTON, TERMINAL, PACZKA, DREWNO WTÓRNE, POSŁUSZNICA, KALETNICTWO, OSEŁKA, GBUR, NIEGOŚCINNOŚĆ, GARNEK, LEGENDA, PIGUŁKA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, HALLOWEEN, SYNTEZA, DORMITARZ, SZALKA PETRIEGO, KUFEL, MAKARON, ŚWINKA, BAŻANT, SZACHOWNICA, SIEĆ LOKALNA, KOTLARSTWO, PRZYCISK, MAJÓWKA, CYNK, LENIWE OKO, OBLICZNOŚĆ, BIDUL, STRUCLA, KOKILKA, LÓD MARTWY, BIELANY, DIADEM, LESZCZYNIANIN, REFLEKS SZACHISTY, MOLESKIN, OBLEGAJĄCY, MAKSYMA, KLOSZ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TYGIEL, KONWERSJA, BADYL, KRANJEC, PERNAMBUK, DOMEK LETNISKOWY, WĘZEŁ, PRZYNALEŻNOŚĆ, KINDERBAL, PURANA, WAZON, SUPLEMENT, SPRZEDAWCA, GIĘCIE, SENES, KUMOTERKI, KOCIOŁ, BALSA, KORONKA, POTÓWKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, WAGINOSCEPTYK, KOMORNICZANIN, POŁUDNIE, OBŁĄKANY, WOBLER, GERBEREK, JAWORZANKA, SYGNAŁ, LIGNIT, KADŹ, PORĘBA, WAFEL, BOJLER, KOKULAR, PTYŚ, SKRZACIK, WALCZAK, KŁĘK, NIEDOROZWÓJ, SINIEC, RYTON, FRÖBER, UCHO, STYL, NIECKA, KIELISZEK, DZIERŻAWCZOŚĆ, STRUCLA, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, PŁYTA, KANIBAL, ATŁAS, WIDZOWNIA, ROZWÓJ RODOWY, SABOTY, BÓR SOSNOWY, WALTER SCOTT, TWIERDZENIE CEVY, MRÓWNIKI, PANICZ, GOŁĄBECZEK, FERMENTOR, ECSTASY, WIOŚNIANKA, WPUST, PORUSZENIE, WYKŁADNIK POTĘGOWY, ROZKAZ PERSONALNY, CZŁOWIEK PRACY, DANE STATYSTYCZNE, BAT, KAPLICZKA, PAJA, FELLINI, TARTAN, CIOS, SKRZYNIA, BORDER, GARNCÓWKA, KOLBA ERLENMEYERA, CYKATA, SZKARADZIEJSTWO, BRYTFANNA, RYCHLICZANIN, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KORPUS, MIESIĘCZNICA, WSPORNIK, KANCJONAŁ, GETRY, BROMEK METYLU, KARONIN, MAKABRYCZNOŚĆ, SZPRYCA, KNYSZ, AKSJOMAT WYBORU, PACA, POŁOŻENIE, PANCERKA, OŚNIK, DROGA GRUNTOWA, ROLADA, ŻYWIENIE, ZŁOTOWIANKA, BALIA, ŚRODKOWIEC, STACJA KOPULACYJNA, MARYSIN, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CZAS TRWANIA, LAWATERZ, MIOTEŁKA, KLOCKI, CHIŃSZCZYZNA, TRYBULARZ, EGZOTYK, WODOWSKAZ, DŁUGOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, OCET, MUZYKA TŁA, KUBEK, FALSTART, WIEŚNIAK, HERBATKA, BONSAI, PUK, NACZYNIE OZDOBNE, POWRÓT, OPRAWA, ANGLOSASKA, OBJĘTOŚĆ, YORKSHIRE PUDDING, FRYWOLITKI, CENZUS WYBORCZY, FESTON, NAGIETEK, WENEROLOGIA, ZAKWASKA, SPAMIK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, KLUSKI KŁADZIONE, MACA, CZEKAN, NIEOKRZESANIEC, SKRZYNKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNE NACZYNIE PÓŁKOLISTO WYDRĄŻONE W JEDNYM KAWAŁKU DREWNA, UŻYWANE ZWYKLE NA WSI DO WYRABIANIA CIASTA, KĄPANIA DZIECI ITP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niecka, podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 6 lit.)
niecułka, podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIECKA
podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 6 lit.).
NIECUŁKA
podłużne naczynie półkolisto wydrążone w jednym kawałku drewna, używane zwykle na wsi do wyrabiania ciasta, kąpania dzieci itp (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x