ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁECZKA

STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - znak graficzny, piktogram składający się zwykle z kreski i grotu, zazwyczaj stosowany do wskazania na coś, wskazania w danym kierunku (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące sygnałem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił lub sygnałem czegoś innego, co było umówione (na 11 lit.)STRZAŁECZKA to:

zdrobniale: strzałka - mały pocisk (zabawkowy lub będący bronią) podobny do strzały, tzn. także wydłużony i zaostrzony, używany do wystrzeliwania lub wyrzucania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.534

WANILIA, TANIEC IRLANDZKI, GNIAZDKO, SENIOR, ALTOCUMULUS, SZASTAZAUR, PRÓBA, KOŁNIERZ, RODZAJNIK OKREŚLONY, GRAF, KOCZKODANIK, NORMATYWISTA, FLAK, KALEKA ŻYCIOWY, ZACHWALACZ, KOSZT PROSTY, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, ROOIBOS, SADZAK, TRUSIA, DEASEMBLER, MOTYLEK, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, POTOCYZM, MEMBRANA, SZCZYTNICA, RAGDOLL, KULFONIK, TAGALOG, OKRĄG WPISANY, HASZTAG, ŚLIMACZEK, WAGON DOCZEPNY, ENTEROKOKI, RYBY WĘDROWNE, NIEKONKRETNOŚĆ, CYK, WROŚNIAK, SŁUP OŚWIETLENIOWY, BATERIA WANNOWA, AUTOBUS SZYNOWY, FUTERKO, KOŁO ŁOWIECKIE, MŁODY GNIEWNY, RACHUNEK OPERATOROWY, ROWER, ARIZONAZAUR, BOGRACZ, UPRZEMYSŁOWIENIE, NUNCHAKU, PILATES, SAMOLOT TORPEDOWY, OPÓR DROGOWY, INTERPRETER, DINODONTOZAUR, STOŁEK BAROWY, OPCJA TERMINOWA, NIBYJAGODA, PROBÓWKA, GRYKA, DYNAMIKA, BUGENAZAURA, RAGTIME, SOLNISKO, MOTYLEK, FALSET, KAMYCZEK, PROTEST SONG, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WUZETKA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PIASKOWIEC, TRYMETR JAMBICZNY CZYSTY, KUSZETKOWY, JATA, DRYFT, MOTYWIK, BALON, DASZANPUZAUR, ROGOŻA, PIANOGAZOSTYLIKAT, POLĘDWICA SOPOCKA, KOLENDRA, BAGDE, CHOBOT, EMBLEMAT, MIGDAŁ, PIEŚŃ, BALECIK, SPIRYTUS SKAŻONY, JASION, ENDOSKOP, KARABIN SKAŁKOWY, AFLATOKSYNA, KRÓLIK, YALE, PARARABDODON, KRYZA, SINGEL, PRZEGRANY, JAZZ FUSION, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TEREN ODKRYTY, KRYSTALIZATOR, MUZYCZKA, ZŁAZ, UBRANIE OCHRONNE, AGROWŁÓKNINA, MECHANIZM UDERZENIOWY, GÓRKA, PIESEK PRERIOWY, NEURON RUCHOWY, PORCYJKA, BARCHAN, TRZPIOTEK, EPACHTOZAUR, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, WIEŚ, BODZIEC PROKSYMALNY, BURŻUJSTWO, PRZELICZNIK, WIDOWISKO, STARY KAWALER, POPIÓŁ, KIEŁ, ROMANSOPISARZ, PATYCZAK, DELFIN AMAZOŃSKI, WYBRYK NATURY, RODZAJ MĘSKI, GIMBOPATRIOTYZM, KRZEMIAN WYSPOWY, MANDAT IMPERATYWNY, LIFTBACK, ZAWIS, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PRZEBIERANIEC, FOTOGRAM, HALLOWEEN, REGENERATOR, MÓZG, PRZYKWIATEK, LIKORYN, RADIOWIEC, KRYSZTAŁEK, ZDROJEK, REFLEKTOR, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, SZYBKOWAR, MAGISTERIUM, PELOTA, ŁUK TRIUMFALNY, ROZTWÓR RINGERA, BULION, NALEPIANKA, KRYMINALIK, ADAZAUR, ŚWIERGOT, UNIWERSYTET, PÓŁSUROWIEC, PEŁNOLETNIOŚĆ, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, PEDERPES, HONGSZANOZAUR, GOBITYTAN, BETON TROCINOWY, TAPIR WEŁNISTY, CZARODZIEJ, ASOCJALNOŚĆ, MILANEZ, ARCYDZIELNOŚĆ, PAPILOT, BAJT, PRZĘŚLIK, MOHER, MARCHEWKA, FOTOPOWIELACZ, RAZSOLNIK, BUŹKA, MATINKA, KET, SZALENIEC, KIJEK, GRZYBOPŁYWKA, OSIEC, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, MIODOWNIK, ENERGIA, PRINSEPIA, KUNINGAMIA, KOŁATKA, POJMANIEC, SYMARA, ŻONGLER, BRZOSKWINKA, DRZEWKO, PROMIENNIK, MISJE, SZPARA POWIEKOWA, BOMBERKA, POKÓJ, DYREKTORIAT, APARAT KRYTYCZNY, DRAKOPELTA, PÓŁDYPLOM, JUNAK, WIOŚNIANKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, DIABEŁEK, SŁODOWNIK, POMIDOR, PUDEŁKO, SFENAKODON, PÓŁPIĘTRO, KUC CONNEMARA, ZYGNEMOPSIS, SMUSZKA, FARTUSZEK, BANNER, ODPUST, MONITOR ODSŁUCHOWY, TROISTOŚĆ, ANIKSOZAUR, SPECJALIZANT, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, INLET, ECHINODON, ATESTAT, GRA NIESKOŃCZONA, TAŚMA, GWINT PROSTOKĄTNY, HEAD HUNTER, BUKSA, WEKTOR EKSPRESYJNY, JEZIORO OSUWISKOWE, PRZECINACZ, PRZESTRZEGACZ, LEGISLATYWA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, KONTRAKT TERYTORIALNY, CLAUSULA, ERIOPS, SIEDMIOPALECZNIK, REGENERATOR, KWANTAZAUR, TRIADA, GAZ ZIEMNY, CYLINDROWIEC, GEEK, PIEPRZ, KRYMINAŁ, JONAGOLD, GOŚĆ, KAMIONKA, NOCNICÓWKA, ZBÓJNIK, KAMUFLET, BOCZNIK, BANDŻO, ENDERBIT, PASKUDZTWO, HRABINA, CIERŃ, GRA TOWARZYSKA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, DEKARBOKSYLAZA, FURIAT, SKRZYPŁOCZE, PODGLĄD, ATU, KINO DOMOWE, NAPA, ANTENA FERRYTOWA, GWARECTWO, NEFROLEPIS, JEDWAB SZTUCZNY, PLAKODUS, SMRODEK, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, TYNKARKA, DEMON, MAŚLACZEK, MALANGA, PROCES KANONIZACYJNY, RĘKAW, RÓŻNOZĄB, BLESKOTKA, ATAWIZM, RATYNA, GORG, EROTOMAN, OKULARY SŁONECZNE, ZMARZLAK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, MINISTRANT KSIĘGI, KOSZULKA, RUROWNIA, TIUL, ?HOL MIĘKKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.534 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁECZKA zdrobniale: strzałka - wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁECZKA
zdrobniale: strzałka - wskazówka, zwykle rodzaj pręcika, który wskazuje odczyt urządzenia pomiarowego (na 11 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZDROBNIALE: STRZAŁKA - WSKAZÓWKA, ZWYKLE RODZAJ PRĘCIKA, KTÓRY WSKAZUJE ODCZYT URZĄDZENIA POMIAROWEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x