ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOOBEK to:

zdrobniale: noob - osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.663

KASIARZ, HIACYNT, SZAFLIK, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, ZERWA KŁOSOWA, AUTOCAMPING, INTERMEZZO, POLSKI, ILJIN, SĄD POLOWY, SYNTEZATOR, POMYLENIEC, HABIT, TRZYDZIESTKA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KLIN, POŃCZOSZNIK, POKUŚNICA, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, HURONKA, ROZDŹWIĘK, ZARAZA, FERMATA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ROWER, PARAFRAZA, HAFT KRZYŻYKOWY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, WĘŻOWIDŁO, PAPAD, ANALIZA WYPUKŁA, GŁUPKOWATOŚĆ, KITEL, VIOLA DA BRACCIO, PIĘTRO, LOSZKA, DOKTOR KOŚCIOŁA, WARSTWA JASNA, OŚCIEŻE, INSTRUMENT STRUNOWY, ZEA, UCHO WEWNĘTRZNE, AMBICJUSZ, TABLETKA, NEFELIN, PARTIA WIEDEŃSKA, KOŃ TROJAŃSKI, SNYCERZ, LANE KLUSKI, SALETRA, KWATERA GŁÓWNA, OGNIE, MUZYCZKA, KIEŁŻ, TOALETA, SZMALCÓWKA, GASTRONOMIK, STOWARZYSZENIE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, ATOMISTYKA, KLAKSON, TRUTEŃ, ZAJAD, KRUCHTA, SPRZEDAWCA, UJĘCIE WODY, CIJARA, SEKSTET, CHEKKER, PODGŁÓWEK, ŻAŁOBA, GARNUSZECZEK, TYŁOZGIĘCIE MACICY, PIERSICZKA, ODNOWICIEL, RESORTACJA GENOWA, MORION, DONŻON, STREFA RYFTU, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, LEKTURKA, SOBOWTÓR, ELIPSOIDA OBROTOWA, ODKŁAD, POTWÓR, BUTLA GAZOWA, OKIENKO TRANSFEROWE, EKSPERYMENT KLINICZNY, SUPERMODELKA, SMOCZEK, , GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, JAŁOWIEC, ANTYPOLSKOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, GWIAZDKA, ARTYSTA, FLOTA, PALISADA, KORA, SADÓWKA, PODPINKA, BUKSZPAN, POLEWKA, BEZCELOWOŚĆ, CZEPIAKI, HUMANISTKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, LITEWSKOŚĆ, PŁYWACZ, FOTOTROPIZM DODATNI, WOJOWNICZOŚĆ, GIEZŁO, INHIBICJA, ZAĆMIENIE, OKRUSZYNKA, KRATOWNICA, FUNKCJA TOTALNA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, METAMORFIZACJA, RZEMIEŚLNIK, PAPROTKOWATE, BORAKS RODZIMY, CHŁÓD, KUMKWAT, PŁUCZNIA, BIELIŹNIARSTWO, RUMIEŃ NAGŁY, KWADRA, OSOWSKI, KOMAR, RUCH RELIGIJNY, IPHONE, DOKTOREK, BRZYTWA, OSTROŚĆ, STROIK PODWÓJNY, ŚCIEŻKA, ZMIERZCH, KROK DOSTAWNY, TRACICIEL, IZDEBNIK, ZAPRAWA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, RUSKI, WĘZEŁ, BRUDNA ROBOTA, STABILIZATOR, OPCJA BARIEROWA, APEL, MRÓWKA URALSKA, RANDKA W CIEMNO, SKUBANIEC, ADWENTYZM, PODUSZKA BALANSOWA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, DOBOSZKA, ŚWINIARKA, DOMINO, SPÓŁKA CICHA, WIGILIA, AZOLLA, METAL CIĘŻKI, DUSZA, DZIONEK, STREFA HEMIPELAGICZNA, BEJCA, DRYF GENETYCZNY, ZASTANOWIENIE, POMPIER, OKWIAT POJEDYNCZY, EREKCJA, BŁĄD, FRAZA NOMINALNA, NAŁÓG, TAMBURA, TUPANDAKTYL, LAMBREKIN, OSTINATO, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KRYPTOKOMUNIZM, UŚMIECH LOSU, PĘDNIK AZYMUTALNY, CIASNOTA, CZASOWNIK FRAZOWY, TAMBUR, MONDZIOŁ, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, OLGA, METRESA, KRATKA ODPŁYWOWA, KREM, NEOPOZYTYWIZM, ACID WESTERN, BUCHTA, ZWIĄZEK, AFERA, ANASTOMOZA, GŁOWA PAŃSTWA, REGIMENTARZ, ATRYBUT, SUCHAR, BOTULIZM DZIECIĘCY, TWIERDZENIE PETTISA, PRUSY, FACHMAN, WARSTWOWANIE, KREWETKA ELEGANCKA, MIKROKLIMAT, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, NEPOTYSTA, SIAD, AKOMODACJA, MUMIA, SPARRING, GEN LETALNY, STAŁA HUBBLE'A, BERBER, GŁĘBSZE UCZUCIE, WIETLICA, RICOTTA, ARTYSTKA, BRYTFANNA, ASPEKT, PAMIĘĆ LOGICZNA, ZGRZEBŁO, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, CALDER, BOROWIK, PORZĄDEK CIĄGŁY, KOPNIAK, SAMIEC, PAMELO, ZBROJENIE, MILCZĄCA ZGODA, OCZKO W GŁOWIE, APROBACJA, SYMBOL, SYTUACJA DECYZYJNA, OGRODNIK, KOŃ ZIMNOKRWISTY, TYNTA, AUTARCHA, BLENDA, PSAMMOFITY, KURAWONGA ZMIENNA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CIĄG, AMPUŁKA, SZABLA, BIUROKRACJA, ŚWIĘTO, IZOENZYM, CHWOŚCIK BURAKOWY, PRZECIWCIAŁO, KASTANIETY, ŁAWA RZĄDOWA, FIRN, MIESZACZ, MONOPOL, TATA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SZPADRYNA, KONFEKCJA, OSTRYGOJAD, ZAPIS, BASEN MODELOWY, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, NARÓD WYBRANY, WARCHOŁ, TRAWA PASTEWNA, MUSLIM, PLASTYCZNOŚĆ, INDYWIDUALIZM, TAKT, NIEBEZPIECZNOŚĆ, REST, TERAPEUTA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PROGRAMOTWÓRCA, POPRZEWRACANIE, BASKINKA, ELEMENT, FALA, JĘZYKOZNAWCA, VALYRIA, KRYTERIUM WALDA, RZEZAK, UKŁAD PLANETARNY, NÓW, BUTLA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PINGWINARIUM, BARBARYZACJA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, POPĘDLIWOŚĆ, ?KOMISJA REWIZYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOOBEK zdrobniale: noob - osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOOBEK
zdrobniale: noob - osoba, która nie radzi sobie z czymś, głównie dlatego, że dana sytuacja jest dla niej nowa lub dlatego, że ma trudności z połapaniem się w jakichś realiach; przeciwieństwo osoby, która jest pro, owni w czymś (na 6 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ZDROBNIALE: NOOB - OSOBA, KTÓRA NIE RADZI SOBIE Z CZYMŚ, GŁÓWNIE DLATEGO, ŻE DANA SYTUACJA JEST DLA NIEJ NOWA LUB DLATEGO, ŻE MA TRUDNOŚCI Z POŁAPANIEM SIĘ W JAKICHŚ REALIACH; PRZECIWIEŃSTWO OSOBY, KTÓRA JEST PRO, OWNI W CZYMŚ. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x