Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZJONIZOWANA MATERIA O STANIE SKUPIENIA PRZYPOMINAJĄCYM GAZ, W KTÓRYM ZNACZNA CZĘŚĆ CZĄSTEK JEST NAŁADOWANA ELEKTRYCZNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAZMA to:

zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAZMA

PLAZMA to:

zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe); stanowi ok. 55% objętości krwi (na 6 lit.)PLAZMA to:

telewizor, który do tworzenia obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor (na 6 lit.)PLAZMA to:

rzadka odmiana chalcedonu z nieregularnie rozmieszczonymi białymi lub żółtymi plamkami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJONIZOWANA MATERIA O STANIE SKUPIENIA PRZYPOMINAJĄCYM GAZ, W KTÓRYM ZNACZNA CZĘŚĆ CZĄSTEK JEST NAŁADOWANA ELEKTRYCZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.548

WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, RZEŚKOŚĆ, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PROCES STACJONARNY, UPOŚLEDZONY, CIĄG, PEKTORAŁ, SKARBNICA, SZYBKOZŁĄCZKA, BUZKASZI, OŚRODEK WYŻOWY, STOPA, KOŚCIÓŁ, ZARZEWIE, AKUMULATOR, WRAK CZŁOWIEKA, PIORUN KULISTY, DOWÓD WPROST, HAITI, NIEDORZECZNOŚĆ, PRZEDSIONEK, ŁADNA HISTORIA, GAZ DRZEWNY, PRZEJEŻDŻAJĄCY, EMPORIUM, RADIOECHO, BARIERA JĄDROWA, CYJANOŻELAZIAN(II), FRYZJER, PRZĄŚLICA, SINGEL, MAKABRA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, DZIURA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, DŁUGOSZOWE, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ORGAN, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, BŁYSK, OPIJUS, PAPROĆ DRZEWIASTA, STACJA, BEZBOLESNOŚĆ, MOLEKUŁA, GŁUPEK, ŁUK KOLANKOWY, PLECÓWKA, SZAROWIPTERYKS, KOSZYCZEK, BIMS, NIEDOKŁADNOŚĆ, UBYTEK, USTERZENIE MOTYLKOWE, DOM, PROSPEKT ORGANOWY, MYKOHETEROTROF, LUGIER, BOOROOLA, SŁODKA IDIOTKA, MOŻNOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, PÓŁKULA MÓZGU, MARUNA NADMORSKA, HISTORIA, STONOGA MUROWA, MIEDZIANE CZOŁO, DESPOCJA, FORT, POSZUR, STREFA NUMERACYJNA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, BRUTALNOŚĆ, TRZONEK, INDRIS, CZERWONKA, LANDARA, PEDOFILSTWO, PSYCHUSZKA, WIDEŁKI, JĄDRO, KASZANA, INTERNUNCJUSZ, ODCISK PALCA, PAŃSTWO ROŚLINNE, TURANIZM, KASKADA, DAMAN, INSTRUMENT POCHODNY, JĘZYK ANGIELSKI, USTONOGI, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, DIEN, FARMAKOEKONOMIKA, ABSOLUT, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, REKIN WIELORYBI, PODSTOPNICA, GOLONKA, OŚ KWIATOWA, KACZKA CZERNICA, JIG, KANCER, TANK, KOSS, DOJRZAŁOŚĆ, DRĄGOWINA, SOFCIK, PRZEMYSŁ, ZNAMIENNOŚĆ, RAFA, PRZYŁĄCZE, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PROSTOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, KLEJOWNIA, , DRIBLER, PRAWORZĄDNOŚĆ, PŁASKOSZ, ZŁAMANIE OTWARTE, MONTAŻOWNIA, CEROWNIA, ZAJOB, NEGACJONISTA, ZRAZ, SPODNIE, MADŻONG, PTOZA WRODZONA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PODKORA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, PASMO PRZEPUSTOWE, DODATEK KOMPENSACYJNY, PODBRÓDEK, NIEPODLEGŁOŚĆ, SŁOWACKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KIERUNKOWOŚĆ, KONWENT, PRAWO HUBBLE'A, KOZIBRÓD, WALEC PARABOLICZNY, TIOTEPA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, GLINIANE RĘCE, WOŁOSKI, MAKI ZŁOCISTY, PRĄŻEK, KRAN, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DIAFRAGMA, FILTR, GRZBIET, PAL, TWIERDZENIE COSINUSÓW, DYSPOZYCJA, OSET ZWISŁY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SYMETRIA, OKNO TEKTONICZNE, WEDGE, TARG, SILNIK ELEKTRYCZNY, PYŁ METEOROWY, ODTLENIACZ, NIEOSTROŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, BIOSFERA, KAPNIK, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, SHERGOTTYT, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, POWRÓT, KRYL PÓŁNOCNY, KATALOG PRZEDMIOTOWY, RULETKA, MIESZANKA, PORÓD POŚLADKOWY, WACHTA, MARCHEWKA, HAMULEC KLOCKOWY, GRZYB STROJNY, ŻEGLUGA PROMOWA, PRZYGOTOWALNIA, SALWINIOWATE, USŁUGI NIEMATERIALNE, MARA, PONT, GÓRKA, NIEKULTURALNOŚĆ, MATECZNIK, POKOLENIE SANDWICZOWE, MASTYKS, OSTROGONY, HAMULEC CIERNY, NARÓD WYBRANY, HACZEK, ROZPOREK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, CZYSTA ALEKSJA, BEZŻUCHWOWCE, OKRUCH SKALNY, POCHWA LIŚCIOWA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, SZTYLPA, NIESŁUSZNOŚĆ, CHUDZIĄTKO, FOLA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, GRUPA LIEGO, SZLAK METABOLICZNY, PALMA, WYJEC PŁASZCZOWY, DELEGACYJKA, CIOS PONIŻEJ PASA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SINGEL, KRYSZNAIZM, SOCZEWKOWANIE, STARODAWNOŚĆ, OBRĘCZ BARKOWA, ANALIZA SEKTOROWA, PROTEKTOR, RELING, ZBIORNIK NASIENNY, TAUKA, ŻARŁACZ LUDOJAD, KRIOSAR, MODEL, NIEWYCZUWALNOŚĆ, MIEDNICZKA NERKOWA, MIĘKKOŚĆ, PÓŁNOCEK, TOWAR AKCYZOWY, START MASOWY, DOMICYL, WOLNA AMERYKANKA, PRZYSIOŁEK, ASNYKOWIEC, SZAŁAWIŁA, KORYTARZ LOTNICZY, NOOBEK, GAZ ZIEMNY, NACZYNIÓWKA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, BODY PAINTING, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, REJA, KOSZT KOMPARATYWNY, PATAFIAN, ORDYNARNOŚĆ, IZOLATKA, BRACHYCEFALIA, SZCZĘKA, GRATIS, PARNIK, KWASOWOŚĆ, WARTOWNIA, SUPERPRZEBÓJ, AZYL, KORONA, SZKŁO AKRYLOWE, ANALIZA FRAZOWA, OSPALSTWO, SROMOTA, PRZYCZYNEK, PODATEK MAJĄTKOWY, ASYSTA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WIĄZADŁO, HAMULEC TARCZOWY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, CZARNA MOWA, REMONT BIEŻĄCY, KIESZEŃ, WZW G, ZATOCZKA, PODIUM, MEA, MITOSPOROWE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, OPONA RADIALNA, ŚLUNSK, ATOMISTYKA, PROWINCJA, OBSZAR WIEJSKI, BIBLIOTEKA RUCHOMA, FALKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WYROŚLE, JĘZYK EZOPOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJONIZOWANA MATERIA O STANIE SKUPIENIA PRZYPOMINAJĄCYM GAZ, W KTÓRYM ZNACZNA CZĘŚĆ CZĄSTEK JEST NAŁADOWANA ELEKTRYCZNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
plazma, zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAZMA
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x