CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METEORYT to:

część meteoru spadająca na powierzchnię Ziemi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METEORYT

METEORYT to:

odłamek meteoru, który nie spalił się przy przejściu przez atmosferę i spadł na Ziemię (na 8 lit.)METEORYT to:

spada na Ziemię (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.856

KSIĘŻYC, NARCIARSTWO KLASYCZNE, DAR ZIEMI, WYRYWEK, GONIEC, ZADEK, SZKAPLERZ, FRANCA, ISKIERNIK, KAPSUŁA, MILIRADIAN, DOPEŁNIENIE, PANEW, TRYMER, POŁUDNIE, GODZ, PONUR, ROK PLATOŃSKI, RDZA ZBOŻOWA, KOLEMANIT, ROZŁÓG, METEORYT HED, DUANT, KLAUZURA, SKRAJ, OBRZEŻE, SKRZYDŁO, CZANKA, DRÓŻKA, PATRON, ERUPCJA, KRANIOTOMIA, MAGAZYNEK, MAJĄTEK TRWAŁY, HYMENOFOR, WENET, PĘTLA HENLEGO, BRADLEY, TEREN, BARK, TELOM, SKANER OPTYCZNY, PODKŁAD, JĘZYK POLSKI, SAMOOBRONA, KASZTEL, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ESICA, ROCZEK, DZIKÓW, WODY PODZIEMNE, WIDEŁKI, FAZOWNIK, GLIZA, SZEW PODNIEBIENNY, RUCHY TEKTONICZNE, REGENERAT, MONOPOL, CIĄGNIK, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MRAD, SYDEROLIT, KOZUBEK, RELATOR, NIEBIOSY, UKŁAD SYMPATYCZNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, TRĄBA POWIETRZNA, KUPLET, PIOTROWO, PLECÓWKA, NARAMIENNIK, DZIELNICA, OKTAEDRYT, CYPR, OLINOWANIE, HARAM, CZAPKA TEKTONICZNA, WIĘŹBA, PARTIA, FAZA GÓROTWÓRCZA, SOŚNIK, PIASTA, AFIKS, CZARNY DĄB, KUBEŁ, HEMIKRYPTOFIT, SZELF, BABINIEC, ŚCIEŻKA, GONDWANA, OZDOBNICA MNIEJSZA, CZASZA, ELEWON, RDZEŃ, PŁYWAK, PREBENDA, JELEC, ASTEROIDA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BENEFICJENT, SZYJKA, SZYJKA, KUREK, ADWERBIUM, TRINAKSODON, DYSPENSER, BALKON, RETENCJA, WYJEC CZERWONY, PRAKONTYNENT, WKŁAD, ŁĄCZNIK, KOŁNIERZYK, GUTKOWO, ZACHYŁEK ŁONOWY, WERS, LAGUNA, RAMIENISKO, OWOC, GEOFAGIA, RELIEF WYPUKŁY, ERA EOFITYCZNA, REJESTR, HIMALAJE, HELIOFIZYKA, WIEŚ CZYNSZOWA, GŁOWA, BIEDASZYB, PUNKT, TĘTNICA SKRONIOWA, KABINA, KROKODYLEK, SKRZYDEŁKO, CHOLEWKA, GWIAZDA, ŚLONSK, BANIECZKA, JABŁKO NANERCZOWE, UDO, ODWAL, NAKRÓJ, KAZARKA, TARCZA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, POLITYKA PIENIĘŻNA, PINGWIN KRÓLEWSKI, KLAPKA, ROTATOR, PANEWKA, CZOŁO, KOMUNIA, ROK GWIAZDOWY, TERMINATOR, UKŁAD KRWIONOŚNY, KAPITEL, WĘGLÓWKA, ÓSEMKA, TEZA, INTERMEZZO, PŁASKOZIEMCA, PODETAP, BOKS, GYNYCEUM, WARZYWO GRUNTOWE, SKLERYT, COKÓŁ, RACHUNEK FINANSOWY, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, KONTAKT, RÓŻDŻKARZ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PERYGEUM, NUMER GEOGRAFICZNY, NOZDRZE, LIŚĆ ODZIOMKOWY, HANDEL NARĘCZNY, GOTOWALNIA, ROZETKA, LAGUNA, ZWÓJEK, OPONKA, OLIWKA, LEJ, DECHA, STRZEMIĘ, CZĘŚĆ WSPÓLNA, ODGAŁĘZIACZ, KRUPON, NANDU PLAMISTE, AKR, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, AZJA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ATAKSYT, WKŁADA, POPRZEDNIK, TWARDZIOSZEK, SKALA MERCALLEGO, KANAŁ, PODBRÓDEK, ZASOBY OPERATYWNE, PIÓRO, NIERUCHOMOŚĆ, BUDA, TRZON MACICY, ODWACH, ZAUROPODOMORFY, KOPALNIA OTWOROWA, ZAKRĘT CZOŁOWY, BITNIA, ŁĘK, RÓW, KURTYNA, LICO, SZYJKA UDOWA, TABLAZO, SIODŁO, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, CHOLEWA, PALEMONETKA ZMIENNA, RATY, ROZGRZEWACZ, KĄT BRYŁOWY, PRYZMA, KINOTEATR, ROZDANIE, WILKES, ZAODWŁOK, WIR PYŁOWY, EXPLORER, GNOJOWNIK, PROSPEKT, ŁUSKA, ANTENKA, ALKIERZ, TRZÓSŁO, CZYNNIK ENDOGENICZNY, UMBRA, RETORTA, NÓŻKA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, SŁONIARNIA, FRANSZYZA, ŚRÓDMIEŚCIE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, HALKA, PÓŁKULA MÓZGOWA, KŁĄB, PRZEWÓD, POLITYKA MIESZKANIOWA, TURKIESTAN, PLAZMA, STARORZECZE, GUZEK, GAZELA, TUREK, GOŹDZIENIEC, SERAJ, GRZĘDA, PORTYK, OTUNIT, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, SZCZĘKA, KOSMOS, MALATURA, KRYZA, PODSUFITKA, WIENIEC, SÓL ZIEMI, ANALIZATOR, HACZYK, NAGOLENNIK, WKŁAD, STOSINA, BŁĘKIT, LOKACJA, TRZON, LUDWINÓW, DIABEŁ, GORS, TRZASKOWISKO, KOŁYSKA, WYSIEW, KOTWICA, POTAŻ, ZAWIEJA, STOPA LĄDOLODU, GŁADŹ, GORSET, ACHTERDEK, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, GRUNT, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, FUNDUSZ MIESZANY, KATAKLIZM, NADZIAŁ, ?OBWAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.856 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METEORYT część meteoru spadająca na powierzchnię Ziemi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METEORYT
część meteoru spadająca na powierzchnię Ziemi (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ METEORU SPADAJĄCA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x