W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATEDRA to:

w szkole wyższej jednostka organizacyjna (część wydziału lub instytutu) kierowana przez profesora i obejmująca pracowników naukowych tej uczelni zajmujących się daną dyscypliną badawczą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATEDRA

KATEDRA to:

główny kościół diecezji (na 7 lit.)KATEDRA to:

pulpit dla wykładowcy, przy którym wygłasza wykład, często na podwyższeniu (na 7 lit.)KATEDRA to:

tron biskupi, stanowisko (na 7 lit.)KATEDRA to:

w Kościele katolickim; główny kościół diecezji pod zwierzchnictwem biskupa ordynariusza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.397

PRZESTAWNIA, DINAR, LIBRA, KUROPATWA, STONOGA MUROWA, SOSNA LIMBA, ALFA-BLOKER, SEKCJA RYTMICZNA, TARCZA KONTYNENTALNA, PLEWA, SEJM ROZBIOROWY, ANAGLIF, LIOTARD, BRAHE, ŚLIZG, WYRÓB HUTNICZY, ATOM, ELDAR, SIŁA SPOKOJU, ODWROTNY AGONISTA, ZACHŁYST, POSTĘPOWANIE, HAGIOLOGIA, MUNTENIA, GENTELMAN, OBRAZ KLINICZNY, NAPPA, ROZMIARÓWKA, TALERZ, BILOKACJA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, GWARA MIEJSKA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, BEK, IMMUNOGENETYKA, IMIENNICTWO, PAMIĘTNIK, MIĘSO, PIERWSZOŚĆ, ZAKŁADKA, DOKUMENTALISTYKA, TWARDY RESET, MOSTEK, DEPRYWACJA POLITYCZNA, INTERMEZZO, PUD, KLIN, TFILIN, TONGA, PORZĄDEK PUBLICZNY, IMPOST, SMOLUCH, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, NIEPOKORNOŚĆ, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, PATYCZAK, PIERD, FLASZKA, METR SZEŚCIENNY, PŁYTA GŁÓWNA, PIRACTWO, PERKOZ ROGATY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, NIEDBAŁOŚĆ, DAR POMORZA, KONCENTRAT, SHORT-TRACK, DORABOWATE, ŁUPEK WĘGLOWY, NIECHLUJNOŚĆ, SZCZERBAKI, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, RUCH, DIETA, TRUKCZASZY, POŁĄCZENIE, MELILIT, STANDARDBRED, TERMOSTAT, SKUPISKO, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, APOSTOŁ, ZACHLANIE SIĘ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, FERETRON, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZABIEG FIZYKALNY, POJAZD LĄDOWY, DEKLARACJA, SZYNKA, PARNOTA, SZPARNICOWATE, LIPODYSTROFIA, JANOSIKOWE, CRUZADO BRAZYLIJSKIE, IDIOGRAFIZM, MASKA, TOPIALNIA, KRYMINAŁ, DROGA WOJEWÓDZKA, PRĘGA, WATÓWKA, NUDYZM, BIBUŁKARKA, DOBRA FINALNE, PRZECIER, KASA ZAPOMOGOWA, SZANIEC, LIST INTENCYJNY, WYWROTNOŚĆ, LITERATKA, IZBA, INWAZJA, NOCEK ORZĘSIONY, OPINIA, MADRASA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, WIBROAKUSTYK, PRZYNĘTA, ŚWISTKOWATE, MIKROTECHNOLOGIA, GASTRONOM, EPOKA, CIEŃ, PRAWO OHMA, ĆAKRAM, ŹRÓDŁO POLA, KOMBATANTKA, WYBRANIEC, ALGEBRA, CHALKOGRAF, SPRZĘCIOR, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, REDUKCJA, BARWA, DRĄGOWINA, FRYZYJSKI, CENUROZA, GRZECH POWSZEDNI, KRIONIKA, DYWERSJA, CZAJKA, PRZESZKODOWIEC, WOTUM, PREFEKTURA MIEJSKA, SOZOLOGIA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, GODŁO PROMOCYJNE, TWÓR, MAH JONG, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, PIKIETA, OSYPISKO, LORD, BRANIE POD WŁOS, MORWA, SKUFIA, SKRZYDŁO, KACZKA KRAKWA, MIGAWKA, ZEFIR, KWARTA, HEGEMONICZNOŚĆ, FLOTA, PROGRAM, MIECZ UCHYLNY, ORBITA POLARNA, PUPINA, SANDAŁOWIEC, STOPKA, POMADKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, LOBOTOMIA, RIKSZARZ, SILNIK BLIŹNIACZY, CHWOST, CHIŃSKI, DIUGONIE, DŻAMAHIRIJJA, GWIAZDA, ŻYDEK, ZABYTEK NIERUCHOMY, WIRUS, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MRUKOKSZTAŁTNE, LEJBIK, DZIEKAN, KRYJÓWKA, PRZEPAD, KNIAZIENIE, JASZMAK, NOS, GOŁOLEDŹ, WŁOSIE, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DOLOMIT, TRZĘSIENIE ZIEMI, KARIOLKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, POSTSCRIPT, BIAŁA NOC, WITAMINA B6, DEZABIL, CUKIER, EMANACJA, PRZYKRYCIE, PANEL STEROWNICZY, CZTERDZIESTKA, LUDOBÓJSTWO, SŁUŻBISTKA, ANYŻEK, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, BEZDNO, PROPAGANDA, KARYKATURALNOŚĆ, GRAB, ANTRYKOT, TEMAT, ŚWIECZKA, NARTA, BULDER, HUMBER, TYTUŁ PRASOWY, CZUBATKA, FUCHA, DYON, ROSSO, RZYMSKI, BAN, WEKTOR JEDNOSTKOWY, POCZUCIE, GAŁĘZATKA, RETROGRADACJA, KAJMANY, WĘZEŁ, PODZIEMIE, ANOMALIA TERMICZNA, GŁOWICA, UPADEK, MENISK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MIKRODERMABRAZJA, ALIENISTA, HURYCKI, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, STONKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BARWA OCHRONNA, BAGNIAK ZDROJOWY, NIEWYPAŁ, ABSZTYFIKANT, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ZIELONE, HRABIĄTKO, PRZÓD, KOTYLION, SZYFON, CENTURIA, NIERUCHAWOŚĆ, HISTERYK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, RAKSLOT, BUGAJ, KONTUR MELODYCZNY, KĘS, NIEMIASZEK, ŁUSKA, SLALOM, ZAKON ŻEBRZĄCY, RÓŻOWA LANDRYNKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, SKOCZKOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, RZĄD, DRESZCZE, NIEWOLNIK, AUDYT, NIEŚWIADOMOŚĆ, RELIKWIE, OLEANDER, HÄNDEL, SOMATYZACJA, JĘZYK AJNOSKI, ARIANE, DŹWIGAR, MANIERKA, BYSTRZE, REGULATOR WATTA, PODŁOGA, WAGA PÓŁCIĘŻKA, WĘŻÓWKA, GASKONADA, SUWAK LOGARYTMICZNY, REFLEKSOLOGIA, ?NIECZUŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATEDRA w szkole wyższej jednostka organizacyjna (część wydziału lub instytutu) kierowana przez profesora i obejmująca pracowników naukowych tej uczelni zajmujących się daną dyscypliną badawczą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATEDRA
w szkole wyższej jednostka organizacyjna (część wydziału lub instytutu) kierowana przez profesora i obejmująca pracowników naukowych tej uczelni zajmujących się daną dyscypliną badawczą (na 7 lit.).

Oprócz W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - W SZKOLE WYŻSZEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ WYDZIAŁU LUB INSTYTUTU) KIEROWANA PRZEZ PROFESORA I OBEJMUJĄCA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH TEJ UCZELNI ZAJMUJĄCYCH SIĘ DANĄ DYSCYPLINĄ BADAWCZĄ. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x