JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINA to:

jednostka wagi (50 sykli) i jednostka pieniężna (100 drachm) w starożytnej Grecji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINA

MINA to:

rodzaj broni, ładunek wybuchowy, np. mina przeciwpiechotna (na 4 lit.)MINA to:

wyraz twarzy, który można przybrać - wyrażający uczucia (na 4 lit.)MINA to:

korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem (na 4 lit.)MINA to:

kupa zwierzęcia w otoczeniu człowieka, tam, gdzie nie powinna się znaleźć; najczęściej - kupa psa lub gołębia (na 4 lit.)MINA to:

coś nieoczekiwanego i niechcianego, najczęściej we fraz. nadziać się na minę (na 4 lit.)MINA to:

kopalnia, zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych (na 4 lit.)MINA to:

starożytna jednostka wagowo-pieniężna równa 1/60 talenta (na 4 lit.)MINA to:

chodnik drążony wewnątrz liści przez larwy owadów (na 4 lit.)MINA to:

wesoła, to uśmiech (na 4 lit.)MINA to:

przeciwczołgowa (na 4 lit.)MINA to:

bywa, że rzednie (na 4 lit.)MINA to:

kwaśna - na twarzy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.454

JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ZHUANG, OE, DENAR, FALA CENTYMETROWA, JEDNOSTKA, PARNAS, BIURO PERSONALNE, DOLAR GUJAŃSKI, ESKADRA, MILA MORSKA, CHON, HOPLITA, PIA, MILA, EOLIA, FEN, TERMAJSKA, MINUTA, DEMIURG, BULLA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, GRECKOŚĆ, MG, CREPIDA, ORE, RIN, CYKL ZEGAROWY, LAND, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DESZCZ METEORÓW, STEN, MINA, KWARTA ANGIELSKA, FALANGA, KRUK, HOMER, DYON, ARKUSZ DRUKU, UNCJA, OBŁOK OORTA, ŁACIŃSKI, BARK, LB, HELLENKA, PIĘDŹ, KABEL, STERADIAN, SATRAPA, STEN, WIKARIA, MILLIKIUR, MUHAFAZA, GIMNAZJON, GRAN, MACEDONIA, EPOKA, METEK, HRABSTWO, JOTTABAJT, GAUS, PREFEKTURA MIEJSKA, SUFLI, POSTAW, MEGAWAT, METR, GAMMA, KILOCYKL, M, SYSTEM NICEJSKI, UNCJA OBJĘTOŚCI, KYLIKS, CHORĄGIEW, PROPILEJE, LAKONIA, OZ, ANGORA, CHIMEROWATE, STATER, METR SZEŚCIENNY, MOL, DZIELNICA, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, MIESZALNIK, CENTURIA, BILON, KAPITANIA, OSIEDLE, STOPA KWADRATOWA, LAMBERT, DAKTYL, WIEK, INERT, UNCJA, PARAFIA, TYTANOZAUR, SENIORAT, GRYMAS, HPA, JEDNOSTKA OSADNICZA, DYREKCJA, TERYTORIUM, ROWER WODNY, STACJA DUSZPASTERSKA, JARD SZEŚCIENNY, ARCYBISKUPSTWO, GALON, DĘBNIKI, JEDNOSTKA ALOKACJI, PALESTRA, ŻAGIEW, WIEK, KWARTA, PRÓŻNOŚĆ, PASKAL, KRA LITOSFERY, CZEK PODRÓŻNICZY, ZŁOTY DEWIZOWY, MILA LĄDOWA, WOLTAMPER, WIEŚ, PODWYDZIAŁ, FAKULTET, CHÓR, KANTON, DOLAR BARBADOSU, BOD, ŻÓŁW OBRZEŻONY, BEOTKA, BIURO MAKLERSKIE, NOCEK ALKATOE, KWARTA AMERYKAŃSKA, DARAF, ŻÓŁW IBERYJSKI, NAMIESTNICTWO, OBWÓD WYBORCZY, ZRAZIK, PREWEZA, FUNCIAK, STROFA ALCEJSKA, PARSEK, BUTUT, FUNT NA CAL KWADRATOWY, LOŻA MASOŃSKA, BEL, KOMÓRKA, ARSZYN, LAMBERT, ABDERYTA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, NIPSA, CAL KWADRATOWY, WIORSTA, PATROLOWIEC, TAPEŻARA, PROWINCJA, ŁYŻECZKA, DYON, KB, WYDATEK MAJĄTKOWY, PUL, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JOTTAFLOPS, OKRĘT WOJENNY, DIECEZJA, SIĄG, STOKES, REŃSKI, BRODZĄCE, NGWEE, LEPTON, EPIR, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, OBWÓD, KILOMETR NA GODZINĘ, KOLONIA, KB, KILOAMPER, METR, MEGABIT, OBSZAR, PUNKT, MINA, TOEA, S/Y, ARTA, RUBEL BIAŁORUSKI, AGENT, MAŁOSTKA, WIELKOMORSZCZYN, TOR, KABEL, ERSTED, ZASTRZALIN, KANDELA, PRZYPIEK, CHLAMIDA, CENTYMETR, JOTTABIT, DENIER, MEGAKARIOCYT, OSIEDLE, KALKA KREŚLARSKA, J.A, UŁUS, ROGAL, HRABSTWO CEREMONIALNE, FLOPS, KULOMB, ARCHIDIAKONIA, POLIPEPTYD, PB, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OKRĘT, APADANA, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, CENT AUSTRALIJSKI, KALAMATA, PREFEKTURA, SZNUR, VOLKER, KOŃ PAROWY, TONA AMERYKAŃSKA, AR, IDENTYFIKACJA, CENTYWAT, CZETRUM, ARSZYN, TAKT, EURO, REKINKOWATE, ERGASTERIA, RĄCZKA, JUTRZYNA, KAMIEŃ, DECYGRAM, LEPANTO, GRAD, DINAR LIBIJSKI, DEPOZYT SĄDOWY, GREJ, KLASYCYZM, LEKCJA, MILA ANGIELSKA, NIUTON, WERSZEK, SWOSZOWICE, PIEZA, DOBA, AGORA, MILIFARAD, JODŁA BUŁGARSKA, ZB, AU, GROSZ, TERAPENA KAROLIŃSKA, BOROWIEC OLBRZYMI, MINA, IRAKLION, ZANDER, ARYSTOTELES, MINA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, ŁAN FRANKOŃSKI, APOSTILB, YB, PODATEK, HAO, SKOCZNIA NORMALNA, SZALA, MACH, ZARAZOWATE, MEGATONA TROTYLU, FUNT, KERKIRA, JEDNOSTKA WALUTOWA, DEKO, STOPIEŃ, DZIESIĘCINA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, MSZAKI, PREFEKTURA, MINUTA, FEMTOSEKUNDA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KARDICA, FENIG, NIUTOMETR, MORALES, MASZYNOGODZINA, ARYTMIA, JEDNOSTKA MIARY, MINUTA, FG, RZĄD, OKRĘT SZPITALNY, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, ?ŁAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINA jednostka wagi (50 sykli) i jednostka pieniężna (100 drachm) w starożytnej Grecji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINA
jednostka wagi (50 sykli) i jednostka pieniężna (100 drachm) w starożytnej Grecji (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - JEDNOSTKA WAGI (50 SYKLI) I JEDNOSTKA PIENIĘŻNA (100 DRACHM) W STAROŻYTNEJ GRECJI. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x