JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEGAPARSEK to:

jednostka używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.552

AREOGRAFIA, AR, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ZIELE, PART, KOTWICA ZAPASOWA, FUNT, CIEŚLICA, STERADIAN, WIARDUNEK, HEKTOPASKAL, KARAT METRYCZNY, DOLAR BELIZE, LASKOWANIE, PRĘT, ROWER WODNY, SZYFER, ŁYŻWA FIGUROWA, PŁYTA LITOSFERY, SZYLING AUSTRYJACKI, CHILI, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, GIGABIT, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KOSMOGRAFIA, SAMORZĄD POMOCNICZY, TYSIĄCZNA, ERG, PUNKT TRANSFEROWY, ŻÓŁTNIK, JOTTAFLOPS, POLICJA OBYCZAJOWA, TARAN, CEKHAUZ, WOLT, HUMANIORA, HRABSTWO, TOEA, RUBEL RADZIECKI, P, RYPS, PUD, MILLIKIUR, MINUTA, EMAN, MORA, PERKALINA, ŁYŻECZKA, CLARINO, JOTTABIT, KILOWOLT, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, AMPEROWOLT, ROTA, TRZCINA, OBSZAR, KRETON, KORZEC, JEDNOSTKA NAUKOWA, SKALA RÉAUMURA, PIGUŁKA WIEDZY, CYNGALIA, FEN, GROMADA ZUCHOWA, SEKSTANS, GRAN, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, AGRAFA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, KALORIA, FUNT ANGIELSKI, LIANG, TERATONA, YB, FRYGORIA, SZPADA, E, WIOSKA DZIECIĘCA, REZERFORD, WENTA, NIEWÓD, MARYNATA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, MILIWOLT, KAMLOT, KOŃ HUCULSKI, KOLONIA, MILBRANA, OBRUS, BALOT, SZLAFMYCA, KIRGIZJA, STERADIAN, STEN, FRANKLIN, SZTUCA, KA, MAKSWEL, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SOŁECTWO, OERSTED, ERNST, GARNIEC, BAN, MA, HAKOWNICA, KOTLINA KŁODZKA, KREPA JEDWABNA, GIGATONA, AGORA, HELIOMETR, SĄŻEŃ, SZWAJCER, SADE, LEGION RZYMSKI, GARŁACZ, FULAR, DZIELNICA GMINY, PION, ŚWIECA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, NOKS, AMPUTACJA, CENT, EV, OKTANT, REJENCJA, DRAGA, GIGAFLOPS, STROBOSKOP, PODATEK, ZŁOTÓWKA, MACH, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, ĆWIERTNIA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, KARAT, BROK, STAJE, BARN, KABEL, SIT, PARSEK, SZCZOTKA RYŻOWA, LI, MINUTA KĄTOWA, POPELINA, PAPILOTEK, MAKROREGION, FLOWER, JARD SZEŚCIENNY, KOŁO ŁOWIECKIE, KYLIKS, KANDELA, KONCERZ, COCKNEY, SELENOGRAFIA, BOSMANAT, NIUTON, KOPIEJKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, YBIT, MSZAKI, CZE, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, MONASTYR, IRISH DRAUGHT, MILIM, WAPIEŃ MUSZLOWY, JEDNOSTKA ALOKACJI, KWATERKA, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, ZAPRAWA, HRABSTWO CEREMONIALNE, SZTURMAK, LONDEK, GŁOWA, KALORIA, PIA, BIURO TECHNICZNE, DECYWAT, PETABAJT, JEDNOSTKA, NOMOS, RYZA, MODEL RELACYJNY, GROMNICA, KOŃ MECHANICZNY, PISTOLET, DYSTANS, MACH, KAPRALSTWO, KILOBIT, MILANEZ, METR, DIRHAM MAROKAŃSKI, ARONT, KOMÓRKA, TALENT, WIGOŃ, PONTYJSKI, MINOCYKLINA, PIKA, DOLAR BRUNEI, KONGREGACJA, STAJE, MILIBAR, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SEGMENT RUCHOWY, PENS BRYTYJSKI, KELWIN, STILB, BUDAPESZTANKA, FUTRO, FON, KUC ISLANDZKI, CZETRUM, WEBER, UNCJA TROJAŃSKA, FLANELA, OBRĘB EWIDENCYJNY, SEN, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, STOPOTONA, FON, HARPUN, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, AUTONOMIA REGIONALNA, FLOREN AUSTRIACKI, MILIKIUR, BAJBOT, ORE, SZPADA, DRAGANT, SZYLING, DZIAŁ OSOBOWY, PODWYDZIAŁ, SHILLING, SEKUNDA, SIMENS, WAŁ, WIELKA JEDNOSTKA, RYBONUKLEOTYD, ORNAT, BARWIARKA ZWROTNA, MI2, BYLICA, ASTROFOTOGRAFIA, GROMADA, OSTAN, JUCHT, PINTA AMERYKAŃSKA, OKRĘT SZPITALNY, INTERCEPTOR, DEKADA, METR KATOLICKI, ŁOKIEĆ, PANORA, KARLIŃSKI, ECU, MASZYNA ROLNICZA, KITAJKA, MANCA, KNOT, AU, JEDNOSTKA INFORMACJI, MAROKAŃSKI, TERAWAT, SARKOMER, STOPIEŃ, WŁÓKNO, BIOS, STOPIEŃ CELSJUSZA, PIASTR, BROKER, FIBULA, ABAMPER, OLEJ, JEDNOSTKA METRYCZNA, HEKTOGRAM, FUNKCJA ROSENBROCKA, DĘBNIKI, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, ZBIT, UNCJA APTEKARSKA, CELTA, SANTIM, KLAG, LEGION, KWARTA, ROZMARYN, KIJ BEJSBOLOWY, BATALION, PREFEKTURA, FILLER, LITR, ORDYNARIAT POLOWY, FAHRENHEIT, ?PRUNELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.552 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEGAPARSEK jednostka używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEGAPARSEK
jednostka używana w astronomii pozagalaktycznej i kosmologii (na 10 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - JEDNOSTKA UŻYWANA W ASTRONOMII POZAGALAKTYCZNEJ I KOSMOLOGII. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x