NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZTAN to:

nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZTAN

KASZTAN to:

odcień brązu zbliżony do koloru kasztanów (na 7 lit.)KASZTAN to:

Castanea - rodzaj roślin z rodziny bukowatych (Fagaceae) (na 7 lit.)KASZTAN to:

koń maści kasztanowej (na 7 lit.)KASZTAN to:

maron - owoc (orzech) kasztana jadalnego (na 7 lit.)KASZTAN to:

owoc kasztanowca - mówi się tak zarówno na cały owoc wraz z jego kłującą łupką (z biologicznego punktu widzenia jest on torebką), jak i na samo kuliste brązowe nasiono (na 7 lit.)KASZTAN to:

drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie, zazwyczaj jest to kasztan amerykański; używane do produkcji drewna opałowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.468

GULGOT, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, ROZPRUWACZ, HESPERIA, PODSZYCIE, DROBNOUSTEK, KRZYŻAK ŁĄKOWY, PSYCHICZNY, TUM, LODÓWKA, ZWÓJKA, BOLA, PIGWA, CYNA, TORREJA KALIFORNIJSKA, WRÓBEL, MULINA, ELASTOR, JAGODA, VALAR, MECH IRLANDZKI, NOSACZ, WIATKA, TRAWA KANARYJSKA, KABESTAN, GRULA, KSIĘGARZ, SONORE, OSZUKANIEC, RASZKA, SZKŁO, TUŃCZYK, SOSNA SMOŁOWA, HISTORYCYZM, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PŁASKLA, MB, BRUTAL, PROWINCJA KOŚCIELNA, MONASTYR, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, PIERŚNICA, MEDIATEKA, SEMPRE, MÓRG, CIECIER, ŁONO, ŁUBIANKA, PLUWIAŁ, FREESTYLE, RAJZBRET, SKOCZEK EGIPSKI, TORFOWCOWATE, INDIAŃSKI, KIWI, PLAN, KOZA ŚNIEŻNA, LIS, ANNOPOL, ZIEMIA RUDZKA, INKAUST, CZTERY LITERY, CHILLI, ANIMAG, ZRĘKOWINY, MAŁOŚĆ, PÓŁNOCO-WSCHÓD, NIDERLANDY, DYLĄŻ, WELIN, TROCINIARKA, SPAGHETTI WESTERN, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, OSNUJA, SIECZKA, GRZYB MIKORYZOWY, FAHRENHEIT, GOŁĘBICZKA, PACHYPLEUROZAUR, STYRAKS, TRZMIEL PIRENEJSKI, ROLNICA, TEORIA DESCENDENCJI, AKERMAN, ATŁAS, NAZWA, GŻEGŻÓŁKA, HIPOTEKA KAUCYJNA, LITERA TEKSTOWA, JEŻYNA, TAJNE NAUCZANIE, OPÓR DROGOWY, HAJDUK, CZOP, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, SEX, WĘGIEL, ADAKS, POWIEŚĆ RZEKA, DONEGAL, OLDSCHOOL, ALBULA, SMORZANDO, PLACIDO, KOBIETON, AMUR BIAŁY, KRÓLOWA NAUK, KANGUR DRZEWNY, RZEP, PĘDZLIK, KORÓWKA WEŁNISTA, RZĘSA PURPUROWA, SEN, PERSONAL INFORMATION MANAGER, SIUREK, CYBERPANK, BOSY ANTEK, RATTAN, RABV, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PAŁA, WILKOSZ SUCHOLUB, STRADIVARIUS, SANZINIA MADAGASKARSKA, JODŁA BUŁGARSKA, ROSA MIODOWA, NIELLO, DIPLODOKI, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, HETERYK, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, RACICA, IMPERIUM OSMAŃSKIE, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, KAROTA, LISEK, ZIELE, SIERPOŃ, ZAZULA, WELWETON, OŁTARZ, SZCZECINIEC, FIRLETKA, ARIZONAZAUR, ŻARŁACZ LUDOJAD, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ACETABULARIA, NEOROMANTYZM, DYPTYCH, SŁAWA ŚLĄSKA, HOLLINA, PROCES NIEODWRACALNY, ŻYWE SREBRO, AGRAFA, TWEED, PIKA, MISECZNIK, UNIWEREK, SŁUGA BOŻY, KASZTAN, PAŁĘŻYNOWATE, AR, MODEL KRIPKEGO, KROWIA GĘBA, SARDYNKA, KREPA, PLACERIAS, MORWA, CYRKUŁ, DZIDKA, KOLATOR, MILANEZ, RÓŻA, PUSTA NOC, CONCITATO, KNOT, MISIOWÓZ, WSZECHNICA, AUSTRALORZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, UNIKALNOŚĆ, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SZPADA, BYDŁO, HALON, CZEREMIS, ŁOSZAK, HALIBUT, NANORADIAN, GROMNICA, SAŁATA SŁOWNA, GEEK, WILK, MUSZLOWCE, HIS, RYBY DRAPIEŻNE, OLEANDER, PŁONKA, OBOZOWISKO, METODA GAUSSA-SEIDLA, DAWCA SPERMY, WARANOPS, MANNA, GIOCOSO, KUC HACKNEY, KOMA, WIRUS PĘCHERZYKOWATEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ, DEKRETACJA, ASTROORIENTACJA, MORELA, BUKSZPAN, BRZDĄC, WAŃCZOS, KUREK, PRZYBLIŻENIE, VIOLA DA BRACCIO, CEP, OSTRĘŻYNA, MESTO, AEROFIT, KOTYLORYNCH, GWIAZDA, STALINGRAD, MAIL, ORLOG, KĄTNIK WIEJSKI, RYMOKLETA, HALERZ, FORTISSIMO, SOL, SERDUSZKA OKAZAŁA, ADIANTUM, GRZYB, OSUTKA SOSEN, LAPICIDA, TE SPRAWY, ŁATA, GÓWNIARSTWO, LUDOWA REPUBLIKA KAMPUCZY, KARBORYZATOR, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, METASEKWOJA CHIŃSKA, KOZACY, HELLENKA, GRUBODZIÓB, DŻELADA, ABSURD NAZWOWY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, JELEŃ AKSIS, OBRUS, WIEŚNIAK, JASTRZĘBIE OKO, ŚWISTUŁA, BRZANA, MIKROGUMA, BURSZTYN, KREML, BRYGANTYNA, TRZEŚNIA, SKUNKS, AMEKA WSPANIAŁA, KRZYŻ MALTAŃSKI, MIZERKA, WELWET, KRZYWA POPYTU, WCIORNASTEK, CIS, RYMOPIS, KRETON, PAŁA, ALIGATOR, MORA, SPIROCHET, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KAPOK, KLUSKI, BALSA, ŁOTOĆ, IMIĘ WŁASNE, DŻOLER, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, LEWANT, ACENA NOWOZELANDZKA, SAMOCHODZIK, MIKO CZARNY, PISTACJA WŁAŚCIWA, YB, CHINON, MODRAK, JASNOTA GAJOWIEC, KRYPTOMERIA, OLIWNIK, E413, RZECZOWNIK WŁASNY, BAKTERIA BRODAWKOWA, C, M0RENDO, MANCA, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, WATERPROOF, ?ŻÓŁWINKA PODZIEMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZTAN nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZTAN
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec (na 7 lit.).

Oprócz NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NAZWA UŻYWANA (NIEPOPRAWNIE) NA OKREŚLENIE DRZEW Z RODZAJU KASZTANOWIEC. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast