WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWANIE to:

wyraz używany na określenie jakiejś rzeczy; przestarz (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.525

BUŃCZUK, SPANIEL, SPOWIEDŹ, NIEWIERNOŚĆ, ZGNIŁEK, SZMACIARZ, ABREWIACJA, JĘZYK GRENLANDZKI, PASEK NARZĘDZIOWY, WETERANKA, GRAVE, WYNAJEM, ŚMIERĆ, ŻAGIEW, WÓZEK, PARA, KARRAKA, WICELIDER, AWIONETKA, KULTURA, PRZECINEK, NIT, TARADAJKA, MISTRZYNI, BIRMAŃSKI, STAROPERSKI, ORKUS, HASEŁKO, GUFFA, PSYCHICZNY, MALAJALAM, PASEK NARZĘDZI, BRYCZKA, CECHA, SAGA, CHOMIK AZERSKI, EWANGELIŚCI, INBUBU, DOLOROSO, ZBIORKOM, SPOIWO BUDOWLANE, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, SZERŻA, EDYKUŁ, PRZYBLIŻENIE, PIERWSZA DAMA, C, ŁUK BRWIOWY, ZIMNE NÓŻKI, WSTRZĄS MÓZGU, ŁAŃCUSZEK, DZIADULEK, MIECH, CARRUCA, POMNICZEK, EKSPAT, SUBITO, BANIECZKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CHWALBA, MONOPOL, ABSOLUTORIUM, DEZAKTYWACJA, SARACEN, DOM SKŁADOWY, JĘZYK FUL, BRZDĄC, ZNAK DIAKRYTYCZNY, MILITARIA, ALUDEL, BURAK CUKROWY, JĘZYK HUROŃSKI, MIKROURAZ, WYTRAWNOŚĆ, CT, PRZETARG, GALEOTA, PRZYDZIAŁ, LITERATURA WAGONOWA, SYSTEMATYKA, SYRYJSKI, MACAK, WICESZEFOWA, MELANCHOLIA, RADA, BERGMANN, KOŃ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KOMPETENCJA DECYZYJNA, TAPETA, WYKŁADOWCA, WODOŁAZ, TRIUMF, POCZĄTKUJĄCA, GIWERA, KONGO, UDAWANIE, AMBA, KARABAN, CZŁON KONSTYTUTYWNY, NIEMCY ZACHODNIE, SZKODNIK, SONDA, GWIAZDA, OBER, TAMPON, SZKARADZIEŃSTWO, KUTAS ZŁAMANY, ALTER EGO, BEZWIETRZE, KEDYW, WIERSZOPIS, ISTOTA RZECZY, PRAWO ZATRZYMANIA, TOWOT, BRZYDKI WYRAZ, BEŁT, GUZEK, ŚWIAT, SZAFA, TRÓJZĄB, AUGMENTATYW, PROCENTY, KWASEK CYTRYNOWY, POJEMNIK, SULKY, SZALONA GŁOWA, AKON, NEJTYCZANKA, ROZWARSTWIENIE, GRUSZKA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, NOWOWIERCA, GŻEGŻÓŁKA, TRÓJKĄT, ANTYSZTUKA, RITARDANDO, OPAŁKA, TOLERANCJA, PROCES EOLICZNY, CZERWONA NOC, OGAR, LEPNIAK, RUPIECIARNIA, ŻYWE SREBRO, MOLOS, TE SPRAWY, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, KĄPIEL, KOPYTO METALOWE, PREZYDENTKA, JĘZYK LONGOBARDZKI, TARA, ŻAKIET, PRZAŚNOŚĆ, PLENUM, REWIZJA, DZBANEK, NIEDOWIERZANIE, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, LEWAREK, PSEUDOKIBIC, ZAWODZENIE, PĘTLA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WIDEOMANIAK, RAMOL, RZECZPOSPOLITA, AMERYKANKA, PIEC DONICOWY, KARAWAN POGRZEBOWY, PASANTE, BOSY ANTEK, DRABINIAK, PRZEGLĄDARKA, PRECJOZA, ROTANG, GENIALNOŚĆ, KOSA KUŚNIERSKA, KOSTIUM, MUSZKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, TRUPOJAD, REKONFIGURACJA, WYRAZ PODSTAWOWY, RESTAURACJA, PÓŁANALFABETA, UPRAWNIENIE, BARABAN, WIEWIÓRA, OBRAZ, PEREŁKA, DZIKI ŚWIERZB, KOŃ WIACKI, MÓJ, RUBATO, LEGATISSIMO, CYRKÓWKA, RUSIŃSKI, BRUTAL, PEŁNIA, KRYPTONIM, ŚWIRZEPA, REZULTATYWNOŚĆ, PERSKI, PRANKO, JĘZYK ALGONKIŃSKI, PREZYDENTKA, KOMODOR, BOŻY BOJOWNIK, NIEDYSPONOWANIE, RAPIDO, PACZKA, KRÓLEWIĘTA, TRZĘSŁO, HENTAI, SERŻA, ROZPRUWACZ, SPOSTRZEŻENIE, WYJĄTEK, POLITOWANIE, MURZYŃSKI, INDUKCJA MATEMATYCZNA, MECHANIZM KRZYWKOWY, MEZZOFORTE, EKSPERTKA, SPĘCZAK, ARAMEJSKI, OLDSCHOOL, WYŚCIG, KAROCA, ALT, PORZĄDNOŚĆ, LITERA TEKSTOWA, WIEWIÓR, ZANIECZYSZCZENIA, STĘPAK, NOWINIARZ, AUGUR, ŁOTOĆ, MAŁOŚĆ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, OLDSKUL, TON GALERYJNY, OBLICZE, SEGREGACJA, PIANO, ROTACJA, POLITURA, SKRZYDŁO, PANDORA, LEGGIERO, PIZZICATO, WINO MARKI WINO, BRUZDA, ZBIÓR OGRANICZONY, STAROISLANDZKI, PANIENKA, NIEOBEZNANIE, STRINGENDO, RYMOKLETA, EPITET, CHOROBA HISZPAŃSKA, DONNA, SKŁADANKA, DRUGI ŚWIAT, KANAŁ, SŁUP, CZEPEK KĄPIELOWY, KLER PARAFILANY, MENORA, NIEZGRABIASZ, WYRAZ POKREWNY, NOWOARAMEJSKI, SZENILA, DOLNOSAKSOŃSKI, KROCHMAL, TUMULUS, NÓŻ RZEŹNICZY, HURYCKI, MIĘSOPUST, NEOROMANTYZM, POSŁUCHANIE, KAMARYLA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ROZSTRZAŁ, DZIEŃ DZISIEJSZY, OBRZĘD, BIGBIT, CHEDYW, BADANIE JAKOŚCIOWE, CZARNUSZKA, ZNAK KOREKTORSKI, ROZTRUCHAN, SZTAPLARKA, ANTURAŻ, NÓŻ BOJOWY, PRAWO MURPHY'EGO, FAKTY, ?MILOWY KROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWANIE wyraz używany na określenie jakiejś rzeczy; przestarz (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWANIE
wyraz używany na określenie jakiejś rzeczy; przestarz (na 8 lit.).

Oprócz WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WYRAZ UŻYWANY NA OKREŚLENIE JAKIEJŚ RZECZY; PRZESTARZ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x