OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA to:

określenie komputera stosowane w II poł. XX wieku (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.803

PODATEK PORADLNY, LEGATISSIMO, SNUTKA GOLIŃSKA, ZAMROŻENIE PŁAC, TEREN ZIELONY, SECCO, MOSZAW, SĘDZIA KALOSZ, MAŚLNICA, RINFORZANDO, TUMULUS, PALIWO CIEKŁE, ADRES DOCELOWY, TWIST, ŁAMACZ, WIELKORUSIN, PREINSTALACJA, CRIOLLO, TRENER, DZIADZIA, MASZYNA INDUKCYJNA, SILNIK, KOCZ, DRESIARZ, BEDŁKA, ZACIOS, CHRZEŚCIJANIZM, ŻYWE SREBRO, CANTABILE, SLOW-FOX, SKI, HIPERMOCARSTWO, BRUDNICOWATE, BIERNY ZAWODOWO, KOMPLEKS KASTRACYJNY, ŻURAWINA, ASTROGRAFIA, HIPPIS, SURF ROCK, KOŃ OLDENBURSKI, KOŃ DUNAJSKI, LIDO, SYBERYNA, LAMERSTWO, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, WAŁ, MAGISTRALA, WOLTYŻER, KOMPUTEROWIEC, KAMARYLA, PAMIĘĆ, STADIUM ANALNE, MASZYNA CIEPLNA, PODBIERACZ POKOSÓW, HELLENKA, NATURA, PARAMENTY, SZYBKI PANCERNIK, CHANSON, ANDREA PALLADIO, MAGIEL, INSTALACJA, MAESTOSO, BABOCHŁOP, MAŁA, CWEL, BAZYLISZEK, APPALOOSA, WIERSZORÓB, ŁUPACZKA, MASZYNA TŁOKOWA, AMARANTUS, KORWETA ŻAGLOWA, INTERCEPTOR, CARSTWO, JANUSZ, PÓŁNOCO-ZACHÓD, DOPALACZ, BRZUSZEK PIWNY, GŁOWA CUKRU, BIOINDYKATOR, ANTYSZTUKA, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, KAUTER, NAZWA, WTÓRNIK, SWATKA, VIVACE, COŚ MOCNIEJSZEGO, MASZYNA UCZĄCA, PRASA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, MAŚLNICZKA, POCZTA ELEKTRONICZNA, NIEMCY ZACHODNIE, DURAL, DZIKI ZACHÓD, MAGLOWNICA, DINAR, ŁADOWARKA, ANKIETA, PAMIĘĆ, MANIERYZM, RAKUSZANIN, ROMANIZM, PRZYSTAWCA, PĘTLA, KANCLERZ, GLAPA, REFORMACJA, RICHARD NIXON, MACHIZM, CHOROBA HISZPAŃSKA, BATALIA, BABCIA, WIELKIE NIEMCY, MIĘDLARKA, WIRTUALIZACJA, PRECJOZA, BAT, BAŁAGUŁA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, KONSOLA, CZEREMIS, ŁODZIANIZM, CASIO, MANIPULATOR KULKOWY, KOŁOWRÓT, GANGSTERYZM, SUMATOR, PARIAS, POKOLENIE, TEREN ZIELENI, ZŁOTOŚCI, ILUZJON, HEŁM BURGUNDZKI, KEDYW, FIREWALL, NANOGRAM, ADAM ASNYK, JĘZYK INDIAŃSKI, LEW SALONOWY, WINO MARKI WINO, OSOBÓWKA, DRUGI ŚWIAT, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, BLONDA, TON GALERYJNY, LEGGIERO, KOZELEK, DIUGONIE, MIECH, JĘZYK FLAMANDZKI, GWASZ, PLIK DZIENNIKA, ADRES, ZAIR, LEOPARD, JANKES, ŻAGIEW, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, SNOWARKA, TERAFLOP, BELMONT, MÓJ, TANIEC NOWOCZESNY, INSTALOWANIE, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, PRALKA, CŁO GENERALNE, BRZYDKIE KACZĄTKO, GRAVE, RAJTARIA, PIĘTRO, KORELACJA RANGOWA, WAŻNIAK, KILOMETRAŻ, DEKORTYKATOR, SFORZANDO, KSIĘGA PARAFIALNA, LICZBA, PRZYTUPAS, AWIONETKA, IRREDENTA, FAŁSZYZM, AGERAZJA, KARTAN, KOMBAJN ZBOŻOWY, ARMIA ZACIĘŻNA, KURONIÓWKA, ADWERBIUM, OPCJA POLITYCZNA, PAKULARKA, DEKONSTRUKTYWIZM, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, WAGINOSCEPTYK, COURANTE, BARWIARKA ZWROTNA, HISTORYZM CEGLANY, LANDKNECHT, KWARTYNA, BIELINKOWATE, SPIS POWSZECHNY, SEKSTURYSTYKA, SZTYWNA SPACJA, LOCO, GÓWNIARSTWO, PÓŁNOCO-WSCHÓD, BUDKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PIERWSZY ŚWIAT, KLEJARKA, SOLITER, F, NIEDŹWIADEK POLARNY, ODGAŁĘZIACZ, WARCHOŁ, TE SPRAWY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CHINON, DAMA DO TOWARZYSTWA, BESKIDNIK, WOŁOWINA, JEDNOSTKA ALOKACJI, LITERATURA ODPUSTOWA, TEORYJKA, BERŻERA, BAS CYFROWANY, BERŻERETKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KULISA, MUZYKA CHODNIKOWA, NEGACJONISTA, TAPETA, RESET, HIBERNACJA, HEKTOGRAM, EMERYTURA POMOSTOWA, KARAT, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, CHORAŁ PROTESTANCKI, REAL, ASNYK, DZIEŃ DZISIEJSZY, NU METAL, PAROL, KASZTAN, EINSTEIN, AWAR, KONTREDANS, STARUSZKOWIE, TAJKONAUTA, KĄSACZOWATE, FORUM, GORZKA, STAROLUTERANIZM, LINOTYP, ETRUSKI, BELUARDA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BIAŁORUSYCYZM, KOSZTELA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MECENAS, LAMBADA, JĘZYK LECHICKI, GALEOTA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, NAZAREJCZYK, RAZNOCZYNIEC, KUWETA, STOPKA, ZNAMIĘ SPITZ, IRREDENTYZM, MĘCZELKOWATE, MASZYNA DROGOWA, KLAWIATURA EKRANOWA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, WIELKI BRAT, MEZZOFORTE, KOMEDIA STAROGRECKA, NAJTYCZANKA, MASZYNA OBLEWNICZA, REGENERATOR SYGNAŁU, GRAFOMAN, KEBRACZO, KŁUSAK ORŁOWSKI, MASZYNA DO PISANIA, KERATOSKOP, KANAŁ TEMATYCZNY, PASSIONATO, DYLIŻANS, CAPINA, MASZYNA TURINGA, WYKRES WSKAZOWY, SZKODNIK, SŁODZIUTKI, BROŃ ŚRUTOWA, ?CEGLARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA określenie komputera stosowane w II poł. XX wieku (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA
określenie komputera stosowane w II poł. XX wieku (na 27 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - OKREŚLENIE KOMPUTERA STOSOWANE W II POŁ. XX WIEKU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x