JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAROPOLSZCZYZNA to:

język polski w kształcie, w jakim był używany między rokiem 1136 a początkiem XVI wieku (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAROPOLSZCZYZNA

STAROPOLSZCZYZNA to:

kultura, obyczaje, sposób życia w dawnej Polsce (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.178

SOMALIJSKI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PLASTRON, SĘKACZ, JĘZYK SKRYPTOWY, MIDAZOLAM, ŚRODEK STRZAŁOWY, SINDARIN, TUBING, MASORA, ALIANCI, BUDKA SUFLERA, PALUSZEK, SŁUP, CHALKOLIT, WIADRO, ALPUHARA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, RÓWIEŚNICZKA, GRENLANDZKI, CINQUECENTO, SYROP ZŁOCISTY, ROK ANOMALISTYCZNY, TOPSEL, DŹWIG, PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN NEPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD RUIZ Y PICASSO, WĘGIERSKI, JĘZYK LONGOBARDZKI, LOFOROTON, PASEK NARZĘDZIOWY, IRAŃSKI, SKAŃSKI, PROBÓWKA, PRZEŁĘCZ, AKLAMACJA, POLKA, OZÓR, FRISBEE, KLAMRA, NUŻENIEC LUDZKI, ŻAGIELEK, KOLANKO, MAGISTRALA, NAROŻNIK, OBRĄCZKA, UTAGAWA, ALIANS STRATEGICZNY, BIAŁORUSZCZYZNA, KARTAUN, BEZCZASZKOWCE, KOREK, CIĄGÓWKA, PUSZKA, SPOINA, RONDO, WIDŁY, REFORMACJA, KONGO, BADIANEK, GRZYB PONURY, SZWABSKI, EKOLOGIA, CHOPIN, JĘZYK NOWOGRECKI, KASTYLIJSKI, JĘZYK KATOŃSKI, BOROWODOREK SODU, ZNAK KOREKTORSKI, KAROTEN, LEPNIAK, LOKATA PROGRESYWNA, KARTAUN, ALUDEL, FASKA, SIEĆ ZASTAWNA, FINKA, TUBA, KALKA OŁÓWKOWA, NORWESKI, BASSO CONTINUO, STAROCERKIEWNY, ANGOL, LITEWSZCZYZNA, PANI, MARŻA ODSETKOWA, KIRGISKI, LICZNIK ISKROWY, BRZUCH PIWNY, KAMPANUCA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, ELEMENT TOCZNY, PRZEWIJAK, JĘZYK ARGOBBA, JĘZYK URZĘDOWY, SKIASKOP, WSTĄŻKA, LEPTOCYT, EKWIPAŻ, LIGAWKA, ŚNIEGUŁA, KIJEK NARCIARSKI, KOMA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PODHALE, PŁATONÓG WĘŻOWATY, ŁUSZCZARNIA, KRZYŻAK, LUFT, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, CWAJNOS, ZAIR, CZOPIK, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, PERKOZ Z ALAOTRA, TEORIA KATEGORII, STRYCH, FRYGIA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, GARDEROBA, OPRAWCA, KOTWICA GRZYBKOWA, PYZY, GALEOTA, LAM, MALAZAŃSKI, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, LANCI, BIOKATALIZATOR, RUND, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, IGIEŁECZKA, PISMO MUZYCZNE, WEHRLEŃSKI, LILIPUTKA, FALABELLA, BŁONA PŁAWNA, TYBETAŃSKI, JĘZYK IRAŃSKI, BRACTWO SZPITALNE, DACHÓWKA, SACHALIŃSKA, STAN PSYCHICZNY, SZLIF MARKIZOWY, ANELACE, JĘZYK DARDYJSKI, KROCHMAL, PALCÓWKA, PISMO NUTOWE, OKTAWKA, SANIE, PRZYMUREK, SPOT, WYKRES KOŁOWY, ŁOTEWSKI, JĘZYK BASKIJSKI, ALGIERSKI, DYLIŻANS, EWENKIJSKI, PRZELICZNIK, JAJOWNIK, FRYTURA, KOLANO HAMBURSKIE, ROCK AND ROLL, MANDARYŃSKI, MAJONEZ, AKCENT OSTRY, KIERUNKOWSKAZ, SYBERYNA, BENGALSKA, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, ORIJA, LANSJER, LUNACJA, JĘZYK AMBA, MIARA NIEZWARTOŚCI, PAŁA, API, NÓŻ FIŃSKI, LITOGRAFIA, TAMTAM, MORALITET, SKARBNIK, STENOKARDIA, CHORĄGIEW STRZELCZA, LODOWIEC PIEDMONTOWY, AUGUST III SAS, BIAŁY BEZ, REDYNGOT, INTERWAŁ, ŻŁÓB, RACJA, STAROGERMAŃSKI, ŻARGON, KRZYŻ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SANSKRYT, ZIELEŃSKI, KOŃ MEKLEMBURSKI, AMPLA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, LITWAK, PAŁECZKA, ARIANIZM, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, PRZEGŁOS, POLONIZATOR, BELUARDA, LATAJĄCY TALERZ, PONCZ, BRYKA, KARTKA, INUKITUT, PARAGRAF, SUROGATOR, MAHONIA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, KRYMINALISTYKA, ESENCJA, FALKON, PAROWNICA, KAZUISTYKA, LIMBURSKI, CYGARO, BĘBEN, KOŃ APPALOOSA, DEWIACJA, MASKOTKA, ARIANIN, STAROPOLSZCZYZNA, PĘTÓWKA MAJORSKA, CHWOJA, OKOLICZNIK CELU, MACEDONIA, JĘZYK KLINGOŃSKI, TEOWNIK, BELWEDER, ŚLIMACZNICA, LENNICTWO, ŁOPATKA, NAHUATL, TORFOWIEC CIEMNY, KOŁO, SUMO, WIELKA WOJNA KOZACKA, GOSZYZM, KIBITKA, SWAR, HUBA PŁOWA, DRUGIE ŚNIADANIE, SABAŁA, HUNHUZ, SIŁA, POTOCYZM, LUKA STRATYGRAFICZNA, ZBOWID, PLANETKA, BOMBAST, RĘKAW, MECHANIZM KRZYWKOWY, IMPEDANCJA, ZBOCZENICA, JUNAK, AKIA, STOS, ARCYPASTERZ, CHIŃSKI, ŁACINA, ROZWARSTWIENIE, KONSULENT, ŻYWOTNIK ZACHODNI, KVARNER, BIBLIA JAKUBA WUJKA, WIELKA PŁYTA, WILK WORKOWATY, GRAFOLOGIA, PAWĘZA, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, PANCERNIK KIESZONKOWY, KLIRING, FUNDY, JĘZYK RETOROMAŃSKI, JABŁOŃSKI, OGAR, PENDŻABSKI, METROPOLIZACJA, BARWY POLSKIE, AZBEST, IRREDENTYZM, CALATA, FEMINISTKA, JĘZYK SUAHILI, AURORA, KESON, WIETEK GORCZYCZNIK, SNAJPERKA, JĘZYK HUROŃSKI, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, AZYMUT GEOGRAFICZNY, ?BERNARD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAROPOLSZCZYZNA język polski w kształcie, w jakim był używany między rokiem 1136 a początkiem XVI wieku (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAROPOLSZCZYZNA
język polski w kształcie, w jakim był używany między rokiem 1136 a początkiem XVI wieku (na 16 lit.).

Oprócz JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - JĘZYK POLSKI W KSZTAŁCIE, W JAKIM BYŁ UŻYWANY MIĘDZY ROKIEM 1136 A POCZĄTKIEM XVI WIEKU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x