ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMORFIZM to:

zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.599

KAUCZUK BUTYLOWY, ZAUROZUCH, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, DRAPER, REKRYSTALIZACJA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, ŚCIANA, ARKA PRZYMIERZA, KOSZATNICA, KLIN PODATKOWY, UGNIATARKA, ZBIÓR WYPUKŁY, KĄTNIK WIĘKSZY, DIAGRAM KWIATOWY, PORUCZNIKOSTWO, POŁABSZCZYZNA, THRASH, MIKSOZAUR, PLACEK, CIĄGOTY, STAW SKOKOWY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, SEKUNDA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, INTERAKCJONISTA, DREPANOZAUR, GONIEC, RETORSJA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PRAWA CZŁOWIEKA, STATEK KORSARSKI, OBSKA, SOBOTA, ZAKRĘT, FITOGEOGRAFIA, NIEDOPASOWANIE, WALEC KOŁOWY PROSTY, NUTA, DYMISJA, PORÓD NIEWCZESNY, KOLEBKA, ANALOGIA, EPOKA MIEDZI, HENRYK IV, CIEPŁE LODY, PIEPRZNIK, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, BOTNICKA, CZYN KARALNY, MEKSYLETYNA, ARYSTOTELES, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, SIEĆ TROFICZNA, PRESKRYPTYWIZM, TERCJA, ODBŁYŚNIK, PÓŁBIEG, PRZEMYTNICTWO, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, SIARKA ROMBOWA, MEGALOPOLIS, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, MIĘDZYPOKŁADZIE, TOPOLOGIA ILORAZOWA, PIŁKARZYKI, SIKA, CYCERON, GMINA GÓRNICZA, MROCZEK POSREBRZANY, ROSTBEF, GRUPETTO, KUJAWY, ULGA PODATKOWA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, CHATAŃSKA, TAKTY, MACERAŁ, FRYSZERKA, KĄT, GEOGRAFIA, ZIEMSKI, MORENA DENNA, SPÓR KOMPETENCYJNY, BRZEG, SZCZĘKOWIEC, ADMINISTRATORSTWO, ZBLIŻENIE, LUNACJA, SCHODY, STREFA POŻAROWA, LIBRACJA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, SOLFUGI, ZBROJENIE, STRAJK OKUPACYJNY, JESIOTR KASPIJSKI, ŚWINIOWATE, DOPASOWANIE SEKSUALNE, MIĘDZYRZĘDZIE, METODA PORÓWNAŃ, WOJSKOWY, PŁOZ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, TRANSEPT, ALLEGRO, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, LINUKSIARZ, KRATER WULKANICZNY, WIDEŁKI HERETYKÓW, NIEJEDNOLITOŚĆ, HAMULEC TAŚMOWY, DIDEROT, BAR MICWA, KRÓL, GODŁO MAPY, ŁOPIAN, MLEKO, BETON SPRĘŻONY, WLAN, PEJORATYW, UGRUPOWANIE, HARFA CELTYCKA, NADŚWIADOMOŚĆ, NÓW, OBIEG OKRĘŻNY, ZBIÓR POTĘGOWY, MARKETING AFILIACYJNY, SYRIUSZ, ALZACJA, FUGA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, ALKEN, WODOWANIE, BŁĄD METODY, ROZWARSTWIENIE, JOGURCIK, PLAGIAT, APRETURA, POMORZE ŚRODKOWE, AUTOMORFIZM, SPOINA, NOC, KORKOWE, SZAŁAMAJA, WIERSZ, INTERWIZJA, RECEPTOR KAINOWY, FIZJONOMIKA, ZASOBOŻERNOŚĆ, AZYMUT GEOGRAFICZNY, LAS, CZUANDONGOCELUR, RAK KALIFORNIJSKI, WYKLUCZENIE, SAKIEWNIK, PAS CNOTY, NIEPYLAK MNEMOZYNA, EWALUACJA EX-POST, MAKI ZŁOTY, NEOBEHAWIORYZM, TEORIA GALOIS, POZYCJA, ZWIERCIADŁO, RELEWANCJA, TRUFLA, DIEN, JĘZYK, POLIURETAN, KWAS HIALURONOWY, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KAMBIUM WASKULARNE, OZONEK, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, GAJDAR, KOT DOMOWY, ŁĘKOTKA, WASALSTWO, POUSSIN, PAS DROGOWY, BANK DOMICYLOWY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, MINA, PREDESTYNACJA, INTERMEZZO, GE'EZ, ANTROPOLOGIA, AUGUSTYN, LAKTOOWOWEGETARIANIN, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, PRZEPIS KOŃCOWY, BELWEDER, KEFIR, PIEG, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, OKO, MODUŁ ILORAZOWY, SOLISTA, EFEKT RYGLA, ROZSTĘP, ZŁĄCZE, POMOC, DROGA POWIATOWA, METATEKST, BAKARAT, SPRZĘG, BOTNET, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, LOTKA, NOCEK BRANDTA, OPTIMUM EKONOMICZNE, EOTYTANOZUCH, ATAWIZM, ABORDAŻ, POLICJA DROGOWA, NADAWCA, KOŃ KUZNIECKI, BRANDENBURGIA, KOWARIANCJA, HIPOLOGIA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, KĄT, GLOSA, MIEDZA, STRUKTURA SIECIOWA, PRZELICZNIK, PI, SHONEN-AI, DŻINGEL, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, EINSIEDLER, WIĄZADŁO, LAPTOPIK, BETA TESTER, KASZLAK, DOŁEK, KOMITET STERUJĄCY, DYSTORSJA, KANDAŁASZKA, DROGÓWKA, BIDAKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ĆWIERĆTUSZA, STANDARDBRED, PŁETWA TŁUSZCZOWA, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, MOC CIEPLNA, WCZASY POD GRUSZĄ, PROSTOŚĆ, JESIOTR OSTRONOSY, PŁETWA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, WITKACY, TEORIA KATEGORII, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, WYMIANA GAZOWA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, EMOTIKONA, DZIEŁO KORONOWE, PEŁNOMOCNICTWO, SACHALIŃSKA, PSEUDOMORFIZM, BASZTA ALKIERZOWA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, TAG, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ABRAZJA GLACJALNA, ARAGO, GŁOS SUMIENIA, HODOSKOP, RESET, PRZEDMURZE, TAJEMNICA BANKOWA, WEDDEL, WIERZYCIEL SOLIDARNY, STARONORDYCKI, MATEMATYKA STOSOWANA, INTERWAŁ, KOSZARY SZYJOWE, GRAF, OFERTA KUPNA, FRONT CHŁODNY, SZTAKSEL, LICZBA OKTANOWA, KARRER, MIKONAZOL, UPIEK, KANT, PRĄD BŁĄDZĄCY, SALDO CYKLICZNE, RAMOTA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ?TETRIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMORFIZM zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMORFIZM
zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.).

Oprócz ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast