ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMORFIZM to:

zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.599

AZYMUT, GUZ ŁAGODNY, MROCZEK POSREBRZANY, ARSEN, STAROPOLSZCZYZNA, KOLATOR, JAMA OTRZEWNA, EMFITEUZA, BOCZNIK, ZBROJENIE, FIALA, DEFEKT TRÓJKĄTA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, WITKACY, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, CASSOLA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, DIDEROT, KANAŁ, BASZTA, DOMEK, ZWORA, PROTOKÓŁ, ŁĄKOTKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KEFIR, PERM, WIERZCHOŁEK, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, KRONOZAUR, HARD PORNO, TRYMER, PSEUDOMORFIZM, CIĘCIWA, TARCZA, TRAGIZM, PEŁNOŚĆ, ANTYNOMIA, REDONDAZAUR, METACENTRUM, TICINOZUCH, METODA ELIMINACJI GAUSSA, POLIFONIA, LODOWIEC PIEDMONTOWY, KREDYT KONSUMPCYJNY, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ROZWARSTWIENIE, CORO, EKAGLIN, LINGWISTYKA, SPLOT, WIENIEC, CZARNA SKRZYNKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, PŁYTKA CZOŁOWA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, EPOKA MIEDZI, GRAFOLOG, SZPAT ISLANDZKI, NIEJEDNOLITOŚĆ, JOHNSON, UMOWA PARTNERSKA, MAGNETON JĄDROWY, UCHYB REGULACJI, HENRYK IV, ODSYŁACZ, SANTOS, CIEŚŃ AORTY, ŻYTO, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, POWIERZCHNIA STEROWA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, EFEKT RYGLA, JEDWAB OCTANOWY, SPÓR KOMPETENCYJNY, JĘZYK MANX, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KNORR, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, CARGO, ALGORYTM EUKLIDESA, KOLORYSTYKA, SZEREG HOMOLOGICZNY, LEGAT, WIERTŁO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, MIĘDZYWAŁ, PILŚŃ NERWOWA, POUSSIN, IZOMORFIZM, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, DZWONEK RĘCZNY, OKTANT, DYSKRECJONALNOŚĆ, LISTEK, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, CHODNIK OBRONNY, MENISK WYPUKŁY, PU, SĄD KOLEŻEŃSKI, MEKSYLETYNA, PINAKOID, OBRONA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, MANIOK, ZNAK ZŁOTNICZY, ANTYLIBERALIZM, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, POLE LEKSYKALNE, UXMAL, ANTROPOLOGIA, OBIEKTYWNOŚĆ, IRONIA TRAGICZNA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, KOMISARZ, KWAS MLEKOWY, TRITYLODON, SONOGRAF, BLOKADA ALKOHOLOWA, IMPOST, SYRIUSZ, FARMAKOEKONOMIKA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, UKŁAD DYSKRETNY, LOGIKA FORMALNA, BILANS HANDLOWY, INKUBATOR, SOLIDNOŚĆ, IMPEDANCJA, RYKOSZET, NUŻENIEC LUDZKI, KICZUA, LITERATURA RABINICZNA, PORT MACIERZYSTY, GOSPODARKA ŚWIATOWA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, STAN DEWELOPERSKI, BANK KOMERCYJNY, ZAPACH, CLEARING, WERSOLOGIA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, PŁETWA TŁUSZCZOWA, WARSTWA KULISTA, AUTOMORFIZM, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, ŻYŁA, GRADUAŁ, TRUCHT, ADMINISTRATORSTWO, MORENA KOŃCOWA, CIEŃ, WSPARCIE FINANSOWE, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, ETIOPSKI KLASYCZNY, SIŁA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, LOKATA PROGRESYWNA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, LIBONEKTES, INTERAKCJONISTA, BIOLOGICZNY OJCIEC, IRONIA ROMANTYCZNA, HAMULEC SZCZĘKOWY, GNIAZDO SIECIOWE, LEGENDA, WYTRZYMAŁOŚĆ, ZABORCA, WARSTWA, SORDES, BEZPIECZNIK NASTAWNY, ŚLEDZIU, SKLEPIENIE NIECKOWE, KABINA, DEFICYT CYKLICZNY, RAK KALIFORNIJSKI, LINIA DEMARKACYJNA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KARLIK KUHLA, OSTATNIA POSŁUGA, TERCJA, PSEUDOLAGOZUCH, GE'EZ, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, PRAWO OBYWATELSKIE, EKA-PIERWIASTEK, POJAZD MECHANICZNY, CEBUAŃSKI, OMDLAŁOŚĆ, DĘCIAK, ANGLOSASKI, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, TONAŻ, MIEDZA, BULLETIN BOARD SYSTEM, MARTWY PRZEPIS, KAWIRAM, EROZJA GLACJALNA, BACZKA, BŁONA PŁYWNA, TRYL, FIZJOGNOMIKA, PIEPRZNIK, HAF, UCHYB USTALONY, SHONEN-AI, TETRIS, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TWARDY RESET, PISTACJA TERPENTYNOWA, GLAZURA, INTERESOWNOŚĆ, KOŃ ZIMNOKRWISTY, STRAJK OKUPACYJNY, KRIUKI, HUDIEZAUR, DRZEWO ŚWIATA, POŁABSZCZYZNA, DWUCUKIER, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PITEKANTROPUS, WYCHWYT, CYCERON, ESTEMMENOZUCH, POMORZE ŚRODKOWE, ŁONO, BAAL, EMOTKA, MEANDER, KATHARSIS, HUMANISTYKA, JEOGRAFIA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, POZEW, KLIN PODATKOWY, ŻAK, APARAT KRYTYCZNY, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, GODZINA MILICYJNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, ANUROGNAT, PRZĘDZENIE, KOMPATYBILNOŚĆ, GEN MODYFIKATOR, DIARTROGNATUS, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, WODOWANIE, BON PALIWOWY, OPACTWO, AKSJOMAT PASCHA, HALS, KAPONIERA, MOC CIEPLNA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, HELIOMETR, NOCEK BECHSTEINA, UBARWIENIE OCHRONNE, HUSYTKA, ATLAS NIEBA, ROZSZCZEPIENIE, OKTAWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PISMO LINEARNE, ARAGO, PORUCZNIKOSTWO, TRACJA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, TRANSMISJA, DYSK, ODWZOROWANIE LINIOWE, ABERRACJA, KATOLICKOŚĆ, FRONT CHŁODNY, TOPSEL, ŻÓŁW KROPKOWANY, HUMANIZM, FREDRO, LUGEON, NARZUT, ZESKALANIE, PIRAMIDA WICYNALNA, KOCIA KOŁYSKA, INTERWENCJA PROCESOWA, LINIOWIEC, SYNANTROP, PRZEKLEŃSTWO, ĆWIERĆTUSZA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, STAROPOLSKI, KATEGORIA GRAMATYCZNA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SZMUGIEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SUBSKRYPCJA, DROGA POWIATOWA, DEMOT, ?SZTAKSEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMORFIZM zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMORFIZM
zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną (na 11 lit.).

Oprócz ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZGODNOŚĆ MIĘDZY SYMETRIĄ KRYSZTAŁU MINERAŁU A SYMETRIĄ CECHUJĄCĄ JEGO BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x