CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACYDURIA OROTOWA to:

choroba genetyczna związana z występowaniem bloku w przemianie pirymidyn, gromadzeniem kwasu orotowego i wzrostem jego stężenia w moczu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.719

CHOROBA KAWASAKIEGO, POTENCJOMETRIA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SOPEL, CHOROBA REUMATYCZNA, PĘCHERZYCA, SODA, ODPRAWA WARUNKOWA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, PASTORAŁKA, SIKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, WIROZA, ZIEMSKI, OSTATNIA POSŁUGA, HUMANIZM, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, RAD, MORDENT, NAWALANKA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PROTEKTORAT, AKSJOMAT PASCHA, ROZSZCZEP WARGI, OSPOWATOŚĆ, WIELKA BAHAMA, DYWERSJA, GŁOWNIA PYLĄCA, GENIUSZ, PAS DROGOWY, NIĆ, EINSIEDLER, INFLACJA AKADEMICKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, ROLNICA ZBOŻÓWKA, PRESTOZUCH, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, KARLIK KUHLA, BIOFILIA, WULWODYNIA, ZBROJENIE, PATOLOGIA NARZĄDOWA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, WILCZEK, AUTOTEMATYZM, EGZEMA, SIARCZAN BARU, GLIKOGENOZA TYPU I, WODOROSIARCZAN(VI), NOSACIZNA, ZGNILEC EUROPEJSKI, OBUCH, AFIKS, ODPŁATA, OPCJA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CHOROBA AUJESKIEGO, HEIDEGGER, EWIPAN, KREDYT STUDENCKI, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ORGANIZATOR, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, LAKTOWEGETARIANIN, MIESZANINA CHROMOWA, AZOTAN(V), ZOŁZY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, KRĘCIEK, CHOROBA, KONSUL, ZAUROZUCH, CHOROBA HORTONA, MOC CIEPLNA, CHŁONIAK, SÓL Z EPSOM, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, AZOTAN(III), PALEMONETKA ZMIENNA, SZAMBELAN, TURANIEC, ŚCIANA, GĘSTOŚĆ, NIEDOŁĘSTWO, MAPA GENETYCZNA, KONIUSZEK SERCA, GEOTECHNIKA, KONWEKTOR, SZARKA, OGNISKO, CHLORAN(V) SODU, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, STATEK KORSARSKI, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ŁOPATKA, ABANDON, DIURETYK, BANT, SELENEK BIZMUTU, STADO, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, ALLOPURINOL, LEPTOSPIROZA, CHOROBA NASU-HAKOLI, ORSELKA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, KUR, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, RÓŻYCZKA, FRANCISZKANIZM, IPP, KOMITET STERUJĄCY, SCHOPENHAUER, CHOROBA FORESTIERA, PRZEDROST, POLISIARCZEK, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, WALEC, RZECZPOSPOLITA, PREMIERA, CHOROBA WRODZONA, SAMOGWAŁT, SIARCZAN(VI) BARU, METANOMETR, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, RÓŻANKA, METALURGIA, PRZYCZYNA CELOWA, FIKSACJA, SPIRYTUS, GLIKOGENOZA, CHOROBA SEITELBERGERA, GŁOWNIA KUKURYDZY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KLEZMER, JAPONKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, CHOROBA RENDU-OSLERA-WEBERA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SPLENDID ISOLATION, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, TEKTONIKA, CYJANKALI, CHLOREK AMONU, ZAJĘCZA WARGA, KRZYŻ PAPIESKI, SUPERNOWE, UBARWIENIE OCHRONNE, TRANSPOZYCJA, TORFOWISKO WYSOKIE, EKRANOPLAN, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, BON OŚWIATOWY, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, ASD, PEBRYNA, PRZODOWNICZKA PRACY, ISTOTA, RAK SZWEDZKI, OSNOWA MATEMATYCZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PRZEPIS KOŃCOWY, POZEW, STOŻEK DEPRESYJNY, BAAL, DEKOMPENSACJA, PASTORAŁKA, DYFTERYT, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, FREDRO, CHOROBA KAWASAKI, FILTRACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PANORAMA, DRUŻYNA, PROTOROZAUR, BON PALIWOWY, CEKOTROFIA, NADSIARCZAN, MIKONAZOL, METATEKST, KALORMEN, NOSEMOZA, MOMENT PĘDU, WITRIOL, POMÓR, REKULTYWACJA, NAPOMNIENIE, KOLACJA, SZOPEN, OCTAN, DRAPIEŻNIK, DIAŁ, POP, TAPINOCEFAL, JODAN(V) SODU, ACYDURIA OROTOWA, PODPOKŁAD, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ESENCJA, URETAN, ŻOŁNIERZ, CHOROBA ALKOHOLOWA, BOCZNIK, MIKOZA, MACIERZ GRAMA, MYSZOSKOK WIELKI, LUPINOZA, DIAGRAM KWIATOWY, KRZEMIAN, KOŚCIÓŁ, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU I, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, JODAN(VII) SODU, BADANIE PODMIOTOWE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, NOSÓWKA, JASKRA, GRUBOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CHOROBA LEVA, KAMUFLAŻ, GŁOWNIA GUZOWATA, REDONDAZAUR, EROTOMAN TEORETYK, TRANSLACJA, ŁOPIAN, OPRYSZCZKA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, NIŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, MIGDAŁ, DYSTORSJA, BIOMAGNIFIKACJA, GRZYB, SIARCZAN(IV), MUTACJA GENOWA, MIÓD SZTUCZNY, WARSZAWSKOŚĆ, JOGURT, ŻÓŁTACZKA BURAKA, SEKWENCJA CHI, GŁAGOLICA, ROZMACH, CHOROBA RDZY, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, KAUCZUK BUTYLOWY, AURA WITALNA, BŁĄD FORMALNY, ANDANTINO, BEZŁAD FRIEDREICHA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, CHOROBA DWORSKA, APEREA, HUMANISTYKA, WRZÓD MIĘKKI, MANDALA, EMETYK, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, JERYCHO, LARGO, CHOROBA KRÓLEWSKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, NOSACIZNA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ZASOBOŻERNOŚĆ, ŚCIĘCIE, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ZASIŁEK POGRZEBOWY, WITKACY, GETTO SZCZĄTKOWE, ŁAŃCUCH EULERA, KOLEBKA, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KULAWICA, AZOTYN, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, NEGACJONISTA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, BADANIA SYSTEMOWE, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, AUREOLA, CELNICTWO, MAKI ZŁOCISTY, ATREZJA JELITA GRUBEGO, OFIAKODON, CHOROBA AFEKTYWNA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, BAGAŻOWY, RAK AMERYKAŃSKI, SALICYLAN, CHOROBA HODGKINA, NOSÓWKA, ?CHOROBA KAHLERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ACYDURIA OROTOWA choroba genetyczna związana z występowaniem bloku w przemianie pirymidyn, gromadzeniem kwasu orotowego i wzrostem jego stężenia w moczu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACYDURIA OROTOWA
choroba genetyczna związana z występowaniem bloku w przemianie pirymidyn, gromadzeniem kwasu orotowego i wzrostem jego stężenia w moczu (na 15 lit.).

Oprócz CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CHOROBA GENETYCZNA ZWIĄZANA Z WYSTĘPOWANIEM BLOKU W PRZEMIANIE PIRYMIDYN, GROMADZENIEM KWASU OROTOWEGO I WZROSTEM JEGO STĘŻENIA W MOCZU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x