Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROCES, W CZASIE KTÓREGO DOCHODZI DO DYFUZJI GAZÓW I ICH WYMIANY POMIĘDZY CAŁYM ORGANIZMEM A JEGO OTOCZENIEM ORAZ POMIĘDZY PŁYNAMI USTROJOWYMI A TKANKAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYMIANA GAZOWA to:

proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, W CZASIE KTÓREGO DOCHODZI DO DYFUZJI GAZÓW I ICH WYMIANY POMIĘDZY CAŁYM ORGANIZMEM A JEGO OTOCZENIEM ORAZ POMIĘDZY PŁYNAMI USTROJOWYMI A TKANKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.490

PUNKT TONIZUJĄCY, WZIERNIK, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TIOTIKSEN, CIĘCIE WARSTWIC, DANAIDOWATE, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, ODZYSK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, ZOOFAG, ADRESAT NARRACYJNY, UGIER, STYMULATOR, BALON RADIOSONDA, ZEBRULA, OSCYLACJA LODOWCA, FITOGEOGRAFIA, SZKODNIK, LANGUR WSPANIAŁY, KOŁO FORTUNY, BIAŁY TRĄD, REZERWA OBOWIĄZKOWA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ZASUWA, PAŃSTWO, TELESKOP ZWIERCIADLANY, WZDĘCIE, KRACH, SUPERVISOR, KOLEŻKA, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WSPORNIK, UKŁAD JEZDNY, FAZA KRYZYSU, MAKROKOSMOS, MIĘKISZ ZASADNICZY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SZCZUPAK, KOLEŚ, TYLCZAK ŁUKOWY, ARBITRAŻ DEWIZOWY, DOM SZEREGOWY, BEZRĄBEK, MILICJA, PROSTAK, OPIEKA PERINATALNA, ŻABA OWCZA, GOSPODARKA, APEREA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, STOSUNEK, , LINUKSIARZ, UNDERGROUND, OCHWEŚNIK, MUNDSZTUK, KOD WYWOŁAWCZY, GERBIL MONGOLSKI, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, POJAZD WOLNOBIEŻNY, NÓW, TYMOLEPTYK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, EROTOMAN TEORETYK, SILNIK SKOKOWY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, POLIMER FLUOROWY, HELMINTOLOGIA, GORZOWIANIN, ASTER GAWĘDKA, KONSOLETA MIKSERSKA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, RDZEŃ, EDESTYDY, WIELKA JEDNOSTKA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, TERMOLOKACJA, IMPLIKACJA LOGICZNA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, CZERWONA NOC, KOMUNIA ŚWIĘTA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, MOC CIEPLNA, SĘPNIK CZARNY, PILOT, SYJON, MIĘTA, DIDEROT, KARLIK KUHLA, PREMIA INFLACYJNA, PANORAMA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PŁASZCZ ZIEMI, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, ŻYLETA, KIERZNIA, KABESTAN, SPORT SAMOLOTOWY, SALEP, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ANTYPARLAMENTARYZM, ZAWAŁ SERCA, GRANICA, REAKCJA EGZOTERMICZNA, REFERENDUM LOKALNE, HAFLINGER, DOLAR AMERYKAŃSKI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, JAŁOWIEC, OPERA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, KRYSTALIZACJA, CIOS SIERPOWY, MAGHREB, KREWETKA BAŁTYCKA, MASECZKA, BUT NARCIARSKI, OPERAT EWIDENCYJNY, ROZDZIAŁ, NIEOBLICZALNOŚĆ, CIĘCIE POZIOMICOWE, PALEORHINUS, STEROWNIK URZĄDZENIA, PRZEBITKA, KABANOS, TAPINOCEFAL, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, RUCH, BANK ZRZESZAJĄCY, ZDANIE NADRZĘDNE, SAMOGRAJ, NADWYŻKA KONSUMENTA, HUGHES, BIRGINIAK, PARK TECHNOLOGICZNY, RAPTULARZ, TANGO, KRATER PASOŻYTNICZY, SAKI SZATANKA, POCISK PODKALIBROWY, ULTRAMARYNA, ŚCIANA, PIŁKA RĘCZNA, DONICZKOWCE, SUWNICA STRYPEROWA, INTERWIZJA, LITERATURA OBOZOWA, DEZYNSEKOWANIE, BIAŁY TANIEC, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, CYRKUMFLEKS, ŚWIADEK JEHOWY, ROZKŁAD, FILEMON SĘPIOGŁOWY, LAMPKA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ROKOKO, TRANSATLANTYK, BIAŁY, STRESZCZENIE, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, KET, EWAPOTRANSPIRACJA, WIETLICA SAMICZA, KARAWAN POGRZEBOWY, OMIEG GÓRSKI, KANCLERZ, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, ASTERION, ZROSŁOGŁOWE, TERMIN PREKLUZYJNY, WARIANCJA FENOTYPOWA, RUCH IZOSTATYCZNY, MODUŁ SERWISOWY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, IMPLEMENTACJA, ERYTROCYT, FRYZYJSKI, WIEŻA KONTROLNA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, STECHIOMETRIA, NIEREGULARNOŚĆ, CIASTO SKALNE, HOPLON, LODOWIEC ALPEJSKI, MARKETING TERYTORIALNY, KULISA, MEDYCYNA KOSMICZNA, ARIZONAZAUR, WARKA, FUNDUSZ DŁUŻNY, IZOLACJA, ADAPTACJA, BARCZATKA OSINÓWKA, POEMAT OPISOWY, ADAPTOR, PAJĄCZEK, KONSENSUALNOŚĆ, TELEFONIA KOMÓRKOWA, MOC PRODUKCYJNA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, INSTRUKCJA, POLISA LOKACYJNA, ŚWIATŁO CZERWONE, WĘZEŁ ZATOKOWY, BĘKARCTWO, KOSZATNICA, SĄD KAPERSKI, KONFLIKT TRAGICZNY, GARNA, KREDYT HIPOTECZNY, ATOMISTYKA, BOMBA WULKANICZNA, UKŁAD, PORZĄDEK DZIENNY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, FITOTRON, PARAPLAKODUS, PODATEK MAJĄTKOWY, BATRACHOGNAT, PTASZNIK GOLIAT, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, SKARBNY, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, MUSTEL SIWY, OPCJA ZEROWA, GHUL, PROPAROKSYTON, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WŁÓKNIAK TWARDY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SKRÓT, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, MEWA CZARNOGŁOWA, GRZYB NIEJADALNY, JAGODA, MAKAK CZUBATY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ALSIFER, CHODNIKOWIEC, KUOKA, WIEK ZGODY, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, DOMEK, ŁOWCA GŁÓW, PAŃSTWO PRAWNE, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, MUSZTARDA, MŁOT, KAMPANIA, GOMBROWICZ, KREDYT STRACONY, ŻABY LATAJĄCE, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, KRAKOWIAK, JELARANG, KATEGORIA URZĘDNICZA, ARYTMIA, ENTRECHAT, KOMA, STACJA POSTOJOWA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, BIOKATALIZATOR, KLAPA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, PRZERYWKA, MI, REMONT BIEŻĄCY, BIAŁA DIETA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, RÓWNIK, WEPS, OZDOBNICA WIĘKSZA, PREMIERA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, SUBLIMACJA, APEL, ODWARSTWIENIE, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KLUSAK, AUTOBUS CZŁONOWY, MEZON, SIEĆ NEURONOWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, BUKMACHERSTWO, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, RYBY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, REFORMATOR, SZEKSPIR, NAWÓJ, PASKOWNIK ZMIENNY, JELITODYSZNE, POSTĘPOWANIE CYWILNE, FERMENTACJA ANAEROBOWA, METROPOLIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES, W CZASIE KTÓREGO DOCHODZI DO DYFUZJI GAZÓW I ICH WYMIANY POMIĘDZY CAŁYM ORGANIZMEM A JEGO OTOCZENIEM ORAZ POMIĘDZY PŁYNAMI USTROJOWYMI A TKANKAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wymiana gazowa, proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYMIANA GAZOWA
proces, w czasie którego dochodzi do dyfuzji gazów i ich wymiany pomiędzy całym organizmem a jego otoczeniem oraz pomiędzy płynami ustrojowymi a tkankami (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x