MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MELANCHOLIA to:

medyczne określenie stanu głębokiej depresji, którego objawami są: apatia, niechęć do życia, myśli samobójcze (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MELANCHOLIA

MELANCHOLIA to:

stan przygnębienia, nostalgii, smutku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.670

PARWOWIROZA PSÓW, LICZBA, SKOK SPADOCHRONOWY, MODERATOR, ODRODZENIE, SŁUCHAWECZKA, GŁOS, NIEBOŻĘ, KORBACZ, GRAAL, ŻAGIEL SKOŚNY, SPREJ, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, MIZOANDRIA, KOGNICJA, BIOTOP, LEASING OPERACYJNY, LOTNICTWO WOJSKOWE, KWARTET FORTEPIANOWY, WYSPIARZ, KACZKA, MELANCHOLIK, GHUL, PUSTYNNICA KATOLICKA, SZARFMECA, MASKA, MENUET, OBLAT, ANDROID, GALAGO, CUDZES, PSYCHICZNY, ILUZJON, KONDENSATOR ZMIENNY, GŁOS ELEKTORSKI, ĆMA BAROWA, STYL KOLONIALNY, BENDA, PROCES BIOLOGICZNY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, MUSLIM, PODSEKRETARZ, GOŁĄBEK, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KAPSYD, SETKA, KORNIJSKI, PIACEVOLE, TORREJA KALIFORNIJSKA, KAWALEC, KOREK, CZARNE MYŚLI, AUTOTERAPIA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, WASZYNGTOŃCZYK, BERBEĆ, AUTOREGULACJA, KRĘGARSTWO, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, ŻABA KATOLICKA, KRÓLOWA NAUK, PIASEK KWARCOWY, SERIOZO, CERKIEWNY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WĄWÓZ, HUMANOID, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, POJAZD NIENORMATYWNY, FORMALNOŚĆ, LATEN, AFIRMACJA, PACJENT URAZOWY, PAMIĘTNIK, SAVE, LYNCOLN, SEX, MAIŻ, KARACZI, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, VERAIKON, SĄD SKORUPKOWY, GANGTOK, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, RATOWNIK MEDYCZNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, EUKRYT, MALARSTWO NAŚCIENNE, SKRZYNKA POCZTOWA, ARESZT IZOLACYJNY, DWUPRZODOZĘBOWCE, DZIWKARZ TEORETYK, GAŁĘZIAK, MONOCENTRYZM, LEK NASENNY, SWATKA, PACHÓWKA, DELFINY OCEANICZNE, DOLOROSO, NUMER KIERUNKOWY, SOKRATES, PIERWORYS MAPY, FORMALIZM JONESA, SKÓRNIK, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, KLUCHY, NORMALIZACJA, FIZYKA SŁOŃCA, WZORZEC MYŚLOWY, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, KREDYT HIPOTECZNY, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, KRYTERIUM WALDA, KALEB, SZCZUR LĄDOWY, MAŁY PODATNIK, KONDYCJA, TRAWA KANARYJSKA, BOGUCKI, HURDYCJA, PEŁNIA, ŚLIWA, MĄCZNIK, OWOLOGIA, WIELBŁĄD, ZNAJOMEK, GOSPODARSTWO KRAJOWE, WAHNIK, HUROŃSKI, SIARCZEK, DUET, PIERWIASTEK ŚLADOWY, ZGROMADZENIE, KRUSZYNA, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PRZYSTAŃ, FIGIEL, ŚMIERĆ KLINICZNA, LARWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, UNISTOR, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, PROTRYPTYLINA, FORMA, SUROWOŚĆ, WAŃCZOS, PLAN ASTRALNY, CON, EMBLEMAT, STAROISLANDZKI, KANT, REGRES, CIAŁO SZTYWNE, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, RYCERZ, AEROB, CYWIL, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, TEMPO, ABSOLUTORIUM, EGZYSTENCJALIZM, BIAŁA ŚMIERĆ, UBÓSTWO, REKOMBINACJA GENETYCZNA, LOTI, NEOKATECHUMENAT, JĘZYK PROTOSEMICKI, PRZEWÓD ODGROMOWY, SEMINARIUM, UKŁAD NIESTACJONARNY, CHEMOAUTOTROFIA, WYRAKOWATE, PREPROCESOR, CZUWAK, OLEWACTWO, MAŁA OJCZYZNA, WAGA RZYMSKA, HAMBURGER, TRANSPORTÓWKA, DEMOBILIZACJA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MORZE, SIUREK, KAWA MIELONA, PORZĄDEK, TERMIN STANOWCZY, CYLINDER, GRAFOMAN, CZWÓRNIAK, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, ĆMA, STACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, JEZIORO FIORDOWE, INTELIGENTNY BUDYNEK, BARCIAK, HENRYK VIII, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, LUKRECJA, PANICZ, FILTR KALMANA, LITERATURA WAGONOWA, RYMOKLETA, SZKODNIK, SZKŁO ORGANICZNE, CHOROBA MASZKARONÓW, TRYB ŻYCIA, KIŚĆ, NAZWANIE, WZORNIK, GNIAZDO, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, JUWENALIA, FORMUŁA LOGICZNA, KORKOWIEC, NIEPOKORNOŚĆ, DUSZA, STANDARDBRED, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, TENDENCYJNOŚĆ, WOLSKI, SIODŁO, KRĘGOWIEC, ŚWINIA, WIEK CHŁOPIĘCY, PODWOZIE, TUTKARZ, GROCHÓWA, SAMOREGULACJA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, RAIS, PRZEPRÓCH, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, FORMALIZACJA, OGNISKO RODZINNE, GATUNEK PARASOLOWY, WINO PATYKIEM PISANE, BOA KRÓTKOOGONOWY, AEROZOL, ŁAPACZ, HORROR, CYKL PASYJNY, OŚRODEK, PUCHAR, ZACHODNI GORYL NIZINNY, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SĄD KONIECZNY, DRAMAT SĄDOWY, TRANSAKCJA WIĄZANA, KATALAKSJA, FRAJER, WIERSZORÓB, KRAKOWSKOŚĆ, SKRZYNKA MAILOWA, CAPRICCIOSO, HISTERIA, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, READMISJA, ROKOKO, POCO, STASEK, POLISOLOKATA, WPŁYW, RALLETANDO, ISTOTA NADPRZYRODZONA, DEGENERACJA, FOTOREALIZM, PRZYRODZENIE, GATUNEK CELOWY, AMORALNOŚĆ, TOTEK, BABA-CHŁOP, FORTE, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, EMIRAT, PROFESJA ZAKONNA, NEOLIBERALIZM, KARA ŚMIERCI, GAZOWY OLBRZYM, PRZYDOMEK DWORSKI, KASATA, WYWIAD LEKARSKI, SŁONOLUB, PROCES EOLICZNY, EINSTEIN, PEPINIERA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, FIVE O'CLOCK, BAJKAŁ, ŁAGODNOŚĆ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, RUCH JAŁOWY, MIGLANC, ŁĄCZNIK SCHODOWY, LAICYZACJA, STRAŻ OGNIOWA, POSZUKIWANY, ?RATA BALONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MELANCHOLIA medyczne określenie stanu głębokiej depresji, którego objawami są: apatia, niechęć do życia, myśli samobójcze (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MELANCHOLIA
medyczne określenie stanu głębokiej depresji, którego objawami są: apatia, niechęć do życia, myśli samobójcze (na 11 lit.).

Oprócz MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MEDYCZNE OKREŚLENIE STANU GŁĘBOKIEJ DEPRESJI, KTÓREGO OBJAWAMI SĄ: APATIA, NIECHĘĆ DO ŻYCIA, MYŚLI SAMOBÓJCZE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x