RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWIEC BEZSZKIELETOWY to:

rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 23 lit.)STEROWIEC CIŚNIENIOWY to:

rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 20 lit.)STEROWIEC MIĘKKI to:

rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.483

CWIKIER, LAMPA KSENONOWA, DUCHAMP, GOSTEK, KOLT, TŁOK SILNIKA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, WIR PYŁOWY, KARTA PAMIĘCI, PEPINIERA, CHARAKTERYSTYKA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ROSOLIS, WŁOSIENICZNIK, KINKAN, KARBOWNIK, ZRASZARKA, USENET, CHRUŚCIK, CUDOWNY OWOC, ŻÓŁW ZIELONY, BAINOCERATOPS, CHEBZAUR, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, WYPADEK, CZUANDONGOCELUR, KOSZULA DEJANIRY, OSTRACYZM, WŁOK, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, WINEGRET, BAZA NOCLEGOWA, TELEDETEKCJA, PRESJA INFLACYJNA, ZWROTNOŚĆ, PAŁKA, PUSZKA, KABAT, PRACA STUDIALNA, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, CZWÓRNIAK, RÓŻNOZĄB, FOKBRAMWANTY, CŁO OCHRONNE, GRUSZA, CYGARNICA, AUTOSYFON, OLBRZYMKA, KOLET, KONDENSATOR ZMIENNY, PODGARDLE, ZACHYŁKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, OWOLOGIA, TRYL, KOMPUT, MAŚLANKA, KNYSZ, ANTYRAKIETA, ALLEMANDE, NIEDŹWIEDZIÓWKA, WIETLICOWATE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PTASZYNIEC, WYŚCIG KONNY, TEMPO, MONITOR ODSŁUCHOWY, TRZPIEŃ, ZAKRĘT, ZMARSZCZKA, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, WYMIOTNICA, ŁÓDŹ, KUMERTAU, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, KAMERTON STROIKOWY, RÓG, PISMO NUTOWE, TAKSON MONOTYPOWY, GOGLE, PSEUDOLAGOZUCH, KAPTUR, PANCERZ KOLCZY, JAŁOWIEC, CZAS MIEJSCOWY, RODZAJ, LEN, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, BIEG ROZSTAWNY, INSTANCJA, GADOPTAK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, CHEDDAR, OBCHODOWY, IMMUNOGLOBULINA, PALEORHINUS, PIASKOWIEC, OBÓJ DA CACCIA, CEWKA PUPINIZACYJNA, LODRANIT, PŁASKORYT, ZAKON KLERYCKI, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, KOMIN, WYSPA PŁYWOWA, MIKAGURA, BOA KRÓTKOOGONOWY, SYMULACJONIZM, RYGIEL, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, BAK, RAPAPORT, PIASEK KWARCOWY, POLA ELIZEJSKIE, RUG, ANTAŁ, OSŁABIACZ PODRZUTU, PIEPRZ KAJEŃSKI, LASECZKA, SIATKOWIEC, ORGANIZM DIPLOIDALNY, WYPRAWKA, MISECZNICA, PEŁNOKRĘŻNIK, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, CEARADAKTYL, PALLA, SKAT, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, WIEŻA ZEGAROWA, OBRYWAK, NANOTYRAN, FAWORYTKA, REFLEKTOR, OBELISK, HIPERPRZESTRZEŃ, DEFINIENS, IWAN, OLIWKA, KOTO, MUCHOŁÓWKA, SYMPOZJUM, STRZAŁKA, PĘPOWNIK, STRZAŁKA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, BOCZNIK, TENOR DRAMATYCZNY, WYSIEDLONY, LORA, KOŁACZ, SKÓRNICTWO, MAKADAMIA, SUWNICA, TŁOK, KWASZONKA, ANTETONITRUS, OLSZA, NIĆ, TOPÓR, NALEPIANKA, PORT, ŻÓŁW SĘPI, JUNKERS, WIERZCHENEK, UTLENIANIE, GĄSKA, ŁUPINA, CUKROWIEC, BRUSCHETTA, KUKURYDZA, SMÓŁKA, POCHUTNIK, BĄBELEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WALEC ELIPTYCZNY, ZŁOŚNICA, DRABINKA LINOWA, CIAŁKO SZKLISTE, KARWING, BUT NARCIARSKI, BRUNAT KASSELSKI, IZBA POSELSKA, SPUSZCZANIE, CHRZĄSTKA SZKLISTA, INFLACJA PŁACOWA, WAHADŁO SEKUNDOWE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, OKRĄGŁOŚĆ, PAPRYKA, MOSTEK, STOJAK, PANSEKSUALIZM, BUDOWA, KUKIEŁKA, PAŁECZNIK, EUSKELOZAUR, PACZKA, RAJTUZY, ŚCIANKA, PRĄTNIK, REDINGOTE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, DIARTROGNATUS, KUKLIK, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, HAMULEC WIRNIKOWY, BEZDOTYKOWIEC, UROJENIE KSOBNE, MINIMALIZM, PANOPTIKON, UMOWA KONTRAKCYJNA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, ARGYROZAUR, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, ARANŻACJA, GIRLANDY WYSP, ŁAPEĆ, RYNKONZAUR, IZOLACJA, PILATES, IZOTERMICZNOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, ŁOŻE TORTUR, MIESZACZ, ZAGNIAZDOWNIK, KOPARION, EKTOMIKORYZA, DZWONECZNIK, ARCHOZAUR, PERSJARNIA, PUNKT GEODEZYJNY, PASTERSTWO, AWOKADO, PIORUNOCHRON, KABANOS, KUMKWAT, FIX, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, WALEC, KARBOWY, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, SAMBO, SESJA, PSYCHUSZKA, CYTRUS, MIGRACJA ZAROBKOWA, BAZYLIA, ALBUM, CYFRA, HAK HOLOWNICZY, GWIAZDA ZARANNA, KUCHNIA MOLEKULARNA, WAGON PULMANOWSKI, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, CHIROPRAKTYKA, JUKKA, UNAJZAUR, ŻMIJA, WRZOSOWIEC, SARI, TARCZKA, ZAWILEC, FUKS, HASZTAG, ORGAN, PIERWIASTEK GŁÓWNY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, ZADRZECHNIA, POWŁOKA WYPUKŁA, GORGONA, STARZĘŚLA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, HAMBURGER, GAZ DOSKONAŁY, TAPIR, DIADEMODON, MOHER, SKRÓT SYLABOWY, KRÓLEWICZĄTKO, STENOKARDIA, MOHRG, GABLE, STRZECHWA, SZEW WĘGŁOWY, EKRAN, OFFSET, CZUBUTIZAUR, PLEZJOPLEURODON, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, NOŚNIK DANYCH, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, OUARKA, WARSZTAT STRATEGICZNY, GWIZDEK, APLIKACJA REFERENDARSKA, KOŃ UKRAIŃSKI, ?CZERNIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.483 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWIEC BEZSZKIELETOWY rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 23 lit.)
STEROWIEC CIŚNIENIOWY rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 20 lit.)
STEROWIEC MIĘKKI rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWIEC BEZSZKIELETOWY
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 23 lit.).
STEROWIEC CIŚNIENIOWY
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 20 lit.).
STEROWIEC MIĘKKI
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - RODZAJ STEROWCA, KTÓREGO POWŁOKA UTRZYMUJE KSZTAŁT DZIĘKI NADCIŚNIENIU GAZU NOŚNEGO. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x