ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOLWARK to:

istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOLWARK

FOLWARK to:

własność ziemianina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.385

DZIURA, SERIOLE, NEOGOTYK, CIEŚLICA, HONGSZANOZAUR, SYSTEM KRAKOWSKI, CZEDAR, TEATR RADIOWY, BAZYLIA, ROZCIĄGACZ, TORFOWIEC NASTROSZONY, KARACENA, GALLIMIM, ROGATEK, KARABINEK AK, EWOLUCJA NARCIARSKA, OLBRZYM, PIERWOTNIAK, ESTEMMENOZUCH, GŁOŚNIK JONOWY, KAPELUSZ STOSOWANY, PÓŁMISEK, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, STŁUCZENIE, DZIKIE WINO, GĄBKA, PAWLACZ, MAPA MORSKA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, TANIUS, NIEŚWISZCZUK, RAPTOREKS, DRAGONADA, OKARYNA, KOLEPIOCEFAL, KYNOFILIA, STANOWISKO PRACY, POLKA MAZURKA, JINLONG, PROMIENNIK, PODWOIK, BERA, SIŁOWNIK, BUŁAWKA, CUKIER LODOWY, KLAPSA, PRZENIKLIWOŚĆ, CHLAJNA, KONIETLICA KARPACKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, TRZMIEL CIEMNOPASY, KINGORIA, MŁODZIEŻÓWKA, EKSPOZYCJA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, RACZEK, LEWIZJA, KONTO, SZTYLPA, EMPORA, SZEW KOSTNY, ŁYCZAK, PO, SZORY, KOŃ HOLSZTYŃSKI, STORMBERGIA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, KAPUSTA KISZONA, MACA, RIPPER, WIDŁOZĄB, KEJA, TANYSTROF, NEUROGERIATRIA, SZPRYCA, EODICYNODON, KOMPETYCJA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CHOBOT, NEFROSTOMIA, UKRAIŃSKOŚĆ, SZARY SOS, NERWICA WEGETATYWNA, PRAKRYTY, TECZKA, DRZEWO OLIWNE, LOBO, NIEDYSKRETNOŚĆ, ZIELENINA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, SŁOWIK, DYLIŻANS, SZONIZAUR, STAROWINA, STACJA, DAGA, ŚCIESKA, TORS, CEWKA PUPINA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SKANER, TAKKA, METASEKWOJA, KOZA, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, ŚWIERK, TEŚCIK, KORNICKI, ROZŁUPKA, SICHRAWA, ROKIET, SIERAK, ŁAPEĆ, WARDZANKA, STARONORDYCKI, KONFEDERACJA WOJSKOWA, BLESKOTKA, ALBUMIK, ANALIZA WIDMOWA, WERSOLOGIA, BAZYLEUS, ŁAMANA, AŻUR, PLUSY, BAŃKA, KRYTERIUM ULICZNE, ŁOPATONOS, BOLERO, NACZYNIAK GRONIASTY, NAJTYCZANKA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, DYFUZJONIZM, ZDZIWIENIE, BUJAK, NIKOPOL, DYSCYPLINA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PROTOGNATOZAUR, KINESKOP, PIĘĆDZIESIĄTKA, OSTRACYZM, ŁOPUCH, KSIĘSTWO SABAUDII, BIOGAZ, TABOR, STAROFRANCUSKI, ANTENA YAGI-UDA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KAFTANIK, TOKSYKOZA HASHIMOTO, ANAGRAM, LAZUREK, DICYNODON, SZAFARNIA, HISTRIAZAUR, WIEWIÓRKA POSPOLITA, TYRANOTYTAN, ASDIC, PIENIĄŻEK, TEST, BABCIA, SIDLISZ, TŁOKA, CHOROBA KAHLERA, MELOFRASA, SADZENIAK, KORONA, BIOTA, DIKSONIA, PERSJARNIA, RENTGENOMETR, PISMO, POWÓJ, EPIZAUR, DRAKOREKS, BORSUK, ANTABA, LUSTRO, TERAPIA REINKARNACYJNA, EDMARKA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, LIRYKA POŚREDNIA, CEMENT PORTLANDZKI, KOZIOŁ, RUCHOMY PIASEK, WĘZEŁ TKACKI, CZARNA SOTNIA, OLBRZYMKA, SITNIK PŁYWAJĄCY, WIELKA ROSJA, WOLLEMIA, OBLEGA, KOCIOŁEK, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, PIEPRZYK, ARAGOZAUR, ASTRACHAN, GALOTY, KARTA, NAGANA, PRZEWRAŻLIWIENIE, AGENT, PLAKODUS, POPARZENIE, NOSOROŻEC TĘPONOSY, KOEGZYSTENCJA, NAKŁADKA ASFALTOWA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, OGROMNIASTOŚĆ, RUMIAN AUSTRIACKI, AGATIS, ANGAŻANT, MUSSET, LIKUALA, SIERMIĘGA, IRREDENTYZM, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, BERŻERETKA, BROŃ MASZYNOWA, CAPELLE, GARDEROBA, ONAGER, SALEP, SZWOLEŻER, HIACYNT, DRABIK, GALASÓWKA, RUGI, KWARCÓWKA, WILKOSZ, CZARNOSECINIEC, PRZECZULENIE, LASKA JAKUBA, KARANKSY, RACJONALIZM, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, ZARZUELA, RAMADAN, UPUST, KOBIERNIK ARNOLDA, NEOKLASYCYZM, KARMANIOLA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, ŁUSZCZAK, BAZYLIA, SAMBA, DRAMA, ETYLINA, MORSZCZYNA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, BOMBA WODOROWA, EPKA, ROTALIT, ABERRACJA, BAGNICA, EMPIRE, TRAFIKA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, PALLA, BANDOLET, CERTYFIKAT, PIWETOZAUR, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, CHAMEDAFNE, ROMANTYZM, CAP, SZLIF BRYLANTOWY, RYBOTERAPIA, WIELKOSZCZUR, BAZUNA, KUBEK, KOZACTWO, ZAUROPLIT, CZECHOWICZ, GHI, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, GIEZŁO, FAJITA, CHLEB POKŁADNY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, FUNDUSZ PŁAC, METKA, WOLEMIA, TWARDZIOSZEK, DROMEOZAUROID, PASSAMEZZO, KAPTUR, HASŁO, BROŃ JĄDROWA, BABULA, WIZAWA, TRZĘSIEC, PRYWATKA, WĘGIERKA, CZYREŃ, ODBÓJ, PROGRAM, ?MIKAGURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOLWARK istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOLWARK
istniejący od XII wieku rodzaj wielkiego gospodarstwa rolnego, a od XIV wieku także rolno-hodowlanego, nastawionego na masową produkcję zboża przeznaczonego na zbyt, wykorzystującego pracę pańszczyźnianą chłopów (na 7 lit.).

Oprócz ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ISTNIEJĄCY OD XII WIEKU RODZAJ WIELKIEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO, A OD XIV WIEKU TAKŻE ROLNO-HODOWLANEGO, NASTAWIONEGO NA MASOWĄ PRODUKCJĘ ZBOŻA PRZEZNACZONEGO NA ZBYT, WYKORZYSTUJĄCEGO PRACĘ PAŃSZCZYŹNIANĄ CHŁOPÓW. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x