DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DODATEK BRANŻOWY to:

dodatek do pensji pracowników określonych branż, mający za zadanie wyrównanie wynagrodzeń pracowników tych branż, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której są zatrudnieni (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DODATEK BRANŻOWY

DODATEK BRANŻOWY to:

publikacja branżowa dołączona do czasopisma o zasięgu ogólnym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.588

OBRĘB EWIDENCYJNY, DOM KULTURY, POLSKIE SKRZYPCE, ŁOWCA GŁÓW, KONDENSACJA, KSOBNOŚĆ, BURNUS, BAWEŁNICA, NAJDA, DOM KATECHETYCZNY, SZANTUNGOZAUR, HAPTOBENTOS, CHRZĄSTKA, SERDUSZKO, ZGORZEL, ARAMBOURGIANIA, KOSZULKA, WALUTA BAZOWA, BLISTR, WALC ANGIELSKI, AWOKADO, DRZEWO CHLEBOWE, MISJA WERYFIKACYJNA, FONTAINE, ŁACINA, SITNIK PŁYWAJĄCY, PUCHAREK, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, CEDRZYNIEC, SZTAMBUCH, RETOZAUR, KREWNA, ŁAPA, APOTROPAIZM, CEBULA, HEAD-HUNTER, BRYGADIER, GORĄCZKA PONTIAC, PRESTOZUCH, KRZYŻYK, ALBUM, MASŁO ORZECHOWE, TAUTOCHRONA, KOPALINA STAŁA, NEOKATECHUMENAT, RING, SUPORT, BUŁAWNIK, REMITENT, ANALIZA WARTOŚCI, SKRZYNIA, PLANISFERA, KLASMODOZAUR, ANTAGONIZM, HAGRYF, KIESZEŃ, LAMPA BENZYNOWA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, CZERWIEC, WYTRZESZCZKA, DODATEK, ROMB, RAMA, KORBACZ, CYFRONIKA, MANTYLA, SNAPSHOT, BROŃ DRZEWCOWA, IGŁAWA, LICENCJA OTWARTA, SURÓWKA, PODROZJAZDNICA, SAMBO, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ŁUTÓWKA, SKRYTKA POSELSKA, URONAUTES, BŁYSTKA WAHADŁOWA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ALBUM, CHOMĄTO, ZAWIKŁANIE, ZBIOROWISKO, MORA, MORGANUKODON, ASESORIA, LINEACJA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, PARY SPORTOWE, BEZPIECZNIK, GATUNEK KRYPTYCZNY, SŁOWO, KONFIRMACJA, DESKA, RUCH BEZWIZOWY, WESTA, GRUPA PRZEMIENNA, INLET, LOGARYTM DWÓJKOWY, DWUDZIESTKA, KLESZCZE, SKRZYNECZKA, PIRACTWO, LOTNICTWO WOJSKOWE, TURBINA AKCYJNA, POMORT, ALGORYTM GENETYCZNY, KUKIEŁKA, PROPINACJA, ŁĄCZEŃ, AUTOGIEŁDA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, ROK GWIAZDOWY, SIEĆ STAWNA, TAZOUDAZAUR, SKŁAD KONSYGNACYJNY, BEFKA, HOT DOG, MODELARSTWO LOTNICZE, START ZATRZYMANY, POLOWANIE, MASZYNA DO PISANIA, DŁUGOSZ, CHOROBA KUSSMAULA, ORZECH WŁOSKI, STATUS MATERIALNY, ROZCINACZ, MERZYK, TYTANOZUCH, FRAZA CZASOWNIKOWA, SONANT, SFERA, SAGOWIEC, MORENA DENNA, SYNINGIA, ANGLEZ, MIESZEK, KERATOPLASTYKA, SIATKOWIEC, TORPEDA AKUSTYCZNA, KWOKA, PRZEDNIK, BABIA DUPA, NAKŁUCIE, CANTUS FIRMUS, SZACHOWNICA PUNNETTA, ZĘBNICA, JEZIORO KAROWE, GADY, OPOZYCJA RELEWANTNA, KOKIETNIK, BÓJKA, ZIMNA WOJNA, CHOROBA ORMONDA, KOMENTARZYK, KAPUSTA KWASZONA, PEDAGOG SPECJALNY, APOLOGETA, UNAJZAUR, OWADOŻERNOŚĆ, PIEŃ, BĄBELEK, GRUPA WERBALNA, BAJEREK, OPCJA BARIEROWA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ADRES PAMIĘCI, WOLONTARZ, PALEOKLIMATOLOGIA, CELA ŚMIERCI, CZWÓRCZAK, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, SZUNOZAUR, DRIOPITEK, SZCZĘKA, PRZYGODÓWKA, SŁUŻALEC, LINIA PODSTAWOWA, BIURO OCHRONY RZĄDU, GLYPTODON, NIESPIESZNOŚĆ, KOK, OSOBA TRZECIA, STULNIK, RZEZ, MALAWI, HIPOSTYL, ALDIS, NAUKA HUMANISTYCZNA, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, KWADRAT MAGICZNY, OLSZÓWKA, RAJD, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SUTASZ, KROTON, LIFTBACK, KOZAK, GALOTY, ANTABA, BOOGIE-WOOGIE, KOZIERADKA, MLON, KOLUMNA AMUNICYJNA, BERGAMOTA, PRZECIĄGANIE LINY, REDUKCJA, HOMARZEC, TATAMI, PRZYCZYNEK, NIEZAWODOWIEC, SIEDZISKO, PYCHOTKA, TYGRYSIE OKO, TRĄBKA, ROWER GÓRSKI, BUŁAT, LECZO, SZCZĘKOWIEC, KREWETKI, AMARANT, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KATEGORIA OPEN, CLEARING, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, THRILLER, OPŁATA PRODUKTOWA, CZEPLIWOŚĆ, RONDELA, BRZYDACTWO, POPŁOCH, ŚWIĄTKARSTWO, MUSZNIK, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, FUGAS, KORONA, KOLORADIZAUR, ZAJĄC, ZABAWIACZ, LICZBA POJEDYNCZA, DRYFTER, CZARECZNIK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SZAFRAN, ŁODRANIT, BROŃ ŚRUTOWA, GALLIMIM, KRONSELKA, KONWEJER, OKTAWKA, KATAPLAZM, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, FORMACJA GEOLOGICZNA, MAJSTERSZTYK, TRZECI ZAKON, SLOW-FOX, LARYNGOSKOPIA, PUDER, MODEL, STROIGŁA CHIŃSKA, CZOŁG SAPERSKI, SANSEWIERA, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, PRZYJACIÓŁKA, PAŁA, ALT, ANONIMAT, INŻYNIERIA SOCJALNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BIURETA, WATONGIA, MILICJANT, SSAK ŁOŻYSKOWY, SIS, SINGIEL, ZAWODNOŚĆ RYNKU, SYNERGIZM, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TUMAKI, KLAWISZ, BUŁAT, DREBEL, HRABINI, ETNOLINGWISTYKA, SZPIEG GOSPODARCZY, OPONA BEZDĘTKOWA, HALLOWEEN, KURZA PAMIĘĆ, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, PARALELIZM, LOTNICTWO SZTURMOWE, TREL, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, OBRYZG, ZASTRZAŁ PODSKÓRNY, FOXTROT, MALARSTWO IKONOWE, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ?FUZJA JĄDROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DODATEK BRANŻOWY dodatek do pensji pracowników określonych branż, mający za zadanie wyrównanie wynagrodzeń pracowników tych branż, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której są zatrudnieni (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DODATEK BRANŻOWY
dodatek do pensji pracowników określonych branż, mający za zadanie wyrównanie wynagrodzeń pracowników tych branż, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której są zatrudnieni (na 15 lit.).

Oprócz DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DODATEK DO PENSJI PRACOWNIKÓW OKREŚLONYCH BRANŻ, MAJĄCY ZA ZADANIE WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW TYCH BRANŻ, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREJ SĄ ZATRUDNIENI. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x