KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA to:

komórka, która może dać początek wszystkim możliwym tkankom; komórka macierzysta pięciodniowego zarodka może rozwinąć się w dowolny typ komórki i teoretycznie zastąpić uszkodzoną komórkę, której organizm nie jest w stanie odtworzyć (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.770

SANFORD, NIEUPRZEJMOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, DĘTKA, MACAK, PAGINATOR, POWRÓT, PATRON, UBYTEK, KONKURS, ODLOT, BADYL, GRADACJA, GRZBIETORODY, POPIJAŁA, DRĄGOWINA, SZPARNICOWATE, OSZOŁOM, OKRĄGŁY STÓŁ, POSŁUCH, NIEOBLICZALNOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, BETON STRUNOWY, TUŁACZ, ELEMENT, LIST POLECONY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, PRZEWÓD GOŁY, NIEPOPULARNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, UNIKALNOŚĆ, FUNKCJA DODATNIA, SKUTOZAUR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, HIPIS, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, NAGOŚĆ, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, MOPS, REGUŁA GLOGERA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, UBOŻENIE, NUMER, KOMISJA REWIZYJNA, LOG, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, SADYSTYCZNOŚĆ, GNIAZDO, KPINA, POLITYKA PODATKOWA, PETRYFIKACJA, PAŁASZ, TOREBKA, BECZKA PROCHU, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, CZASOWNIK, BAKTERIEMIA, DECYZJA OPTYMALNA, GRA WSTĘPNA, ŁYŻKA, GRAWITON, NIEWYPAŁ, SZKODNIK, DZIENNIK PROMULGACYJNY, DRZEWORYTNIA, KOPIEC, EUROCZEK, SZCZUDLARSTWO, POMYŁKA FREUDOWSKA, POMOCNOŚĆ, FENICKI, UBYTEK, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ULEGŁOŚĆ, KOSMOS, WITRYNA, NAZWA ATRYBUTYWNA, SUPERPRZEBÓJ, OBJAWIENIE, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PREPPER, BIEŻNIK, DELEGACYJKA, GLACE, OPRAWA, DIAGRAM, KOCIOŁ, DIODKA, WRZÓD HUNTERA, PHISHING, NASTOLATKA, GAPA, GWAJAK, WĘZEŁ DROGOWY, IGE, DAWNOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, OKOCENIE SIĘ, PRZESTRZEŃ BANACHA, WODOROSÓL, UWAŻNOŚĆ, LUFKA, ŚWIERK BREWERA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, OKAP, MALARSTWO FIGURATYNWE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PRZYRODA, ZEBRA STEPOWA, KOSZYKARSTWO, ZATAR, WYBITNOŚĆ, BRODAWKA, ORKA, SIKHARA, STRZELANINA, PRZEJRZYSTKA, ZŁĄCZE, SZTUKA PERFORMATYWNA, KOŻUSZEK, DEBIUT ZAMKNIĘTY, NIEOKREŚLONOŚĆ, PONCZ, KROJCZY, CZAS TERAŹNIEJSZY, JANUSZ, KOŚĆ ŁZOWA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, JURYSLINGWISTYKA, KIR, KARETKA REANIMACYJNA, CZYNNOŚĆ POZORNA, GRUPA ARYLOWA, PARANOIK, OKNO DIALOGOWE, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, PASOŻYT MONOKSENICZNY, 2-AMINOETANOL, JESIOTRY, MERITUM, ARDEN, POJAZD ZABYTKOWY, AFRODYZJE, HARMONIA, ŁYSIENIE POSPOLITE, MARKGRAF, KATALIZA, MECENAS, FASOLA SZPARAGOWA, PEPINIERA, MODULACJA SKROŚNA, PANEL ADMINISTRACYJNY, SKROMNISIA, KONTRAPUNKT, WYSŁUGA LAT, HYDROCHEMIA, UNYTKO, TON HARMONICZNY, PÓŁSTRUNOWCE, REKLAMIARZ, DOLOT, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, SATYRYCZNOŚĆ, JĘZYK KENTUM, WIDŁOGONKA SIWICA, RĘKA OPADAJĄCA, PSYCHOTEST, GITARA BASOWA, GAWĘDA SZLACHECKA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, TEKST REZULTATYWNY, OPERATOR, DYSCYPLINA PARTYJNA, RYZOIDY, DWUBÓJ KLASYCZNY, NIEPŁYNNOŚĆ, KAMERTON WIDEŁKOWY, EKSPERT, TOTEM, HORMON TROPOWY, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, ROŚLINKA, ABNEGATKA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, NEUROLOGIA, POGOTOWIE, PISMO FONETYCZNE, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, GETTER, WSPANIAŁOŚĆ, HEJT, OZDOBA, MROK, GRZECZNOŚĆ, LEWAR, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, MASYWNOŚĆ, ŻYWIEC, ZERO, OPAKOWANIE, KUPER, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, MACIERZYŃSKOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, HIPERTRICHOZA, BAJECZKA, KIEŁKOWNIK, DRUH, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ZASŁUŻONY, HERMENEUTYKA, OPOZYCJONISTKA, OPUSZKA PRĄCIA, ŻAKIET, BEZBRONNOŚĆ, MODEL POINCARÉGO, PRZEBIERANIEC, DYGNITARZ, SAMOCHÓD OSOBOWY, PATKA, PUNKT WYJŚCIA, MANGANIAN, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SZTUKA DEKORACYJNA, WIĄD RDZENIA, WREDOTA, SPEAKER, LICA, WEŁNA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, REZYGNACJA, PATRON, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, REALIZM MAGICZNY, JULA, REAL, MLECZ, DERMATOFIT, KOLCZATKA, TELEFON, MATKA CHRZESTNA, JĘZYK ARABSKI, ASTROSPEKTROSKOPIA, MIĘSOPUST, PRZYTULIA, WYRAJ, PALCÓWKA, WZROST GOSPODARCZY, NIEDYSPONOWANIE, SOSNA CZERWONA, ROPNIAK, GONIOMETRIA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, PATOLOG, LEKARZ DOMOWY, KROWIENTA, WYDAWNICTWO, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, GRAF PŁASKI, KICZUA, ANUSZKIEWICZ, PROSTOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, GOBELINIARZ, GRZEBUŁA, WYRAZ POKREWNY, NARZECZONA, OSTEOLOGIA, ZMYWACZ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ROBAK, GIPSORYT, ANARCHIZM, GRYPA AZJATYCKA, IMPLIKANT ISTOTNY, ZASTAWKA, OKRĘT FLAGOWY, ALTEMBAS, NIEWYRAŹNOŚĆ, MOHER, ABORTERKA, TANIEC BRZUCHA, GLAUKOFITY, POCHLEBSTWO, CHRUPKOŚĆ, KREOL, ODLEGŁOŚĆ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, KIELON, WĘGRZYNEK, ?ANALIZA CZYNNIKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA komórka, która może dać początek wszystkim możliwym tkankom; komórka macierzysta pięciodniowego zarodka może rozwinąć się w dowolny typ komórki i teoretycznie zastąpić uszkodzoną komórkę, której organizm nie jest w stanie odtworzyć (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA
komórka, która może dać początek wszystkim możliwym tkankom; komórka macierzysta pięciodniowego zarodka może rozwinąć się w dowolny typ komórki i teoretycznie zastąpić uszkodzoną komórkę, której organizm nie jest w stanie odtworzyć (na 29 lit.).

Oprócz KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KOMÓRKA, KTÓRA MOŻE DAĆ POCZĄTEK WSZYSTKIM MOŻLIWYM TKANKOM; KOMÓRKA MACIERZYSTA PIĘCIODNIOWEGO ZARODKA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ W DOWOLNY TYP KOMÓRKI I TEORETYCZNIE ZASTĄPIĆ USZKODZONĄ KOMÓRKĘ, KTÓREJ ORGANIZM NIE JEST W STANIE ODTWORZYĆ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x