CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPACZNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest opaczne - robione na opak, odwrotnie niż trzeba, błędnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPACZNOŚĆ

OPACZNOŚĆ to:

opatrzność - w teologii nieustanna opieka wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga nad dziejami świata i poszczególnych ludzi, poprzez którą pokazuje On swą mądrość, dobroć i miłość (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.454

CIĘŻAR, ZŁOŻENIE PODPISU, OSŁONOWOŚĆ, BEZDEŃ, SUWANIE, GRAFIKA, SPARTANIN, PODSYP, EKSPRES DZBANKOWY, FUNKCJA MIERZALNA, GAŚNICA PIANOWA, DZWONECZNIK WONNY, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OBROTNICA, WYTWÓRCZOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, PĘTLA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MATOWOŚĆ, REKTYFIKACJA, KOLIDAR, WYPRZEDAŻ, LICZBA ALGEBRAICZNA, CENA SPRZEDAŻY, STREFA, PROCENT PROSTY, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, REFLEKTOR, NĘDZA, WYPAŁ, DRGNIENIE, PEŁNOŚĆ, DOLINA V-KSZTAŁTNA, CHRUPKOŚĆ, GUGLE, FIGLARNOŚĆ, GWAJAKOWIEC, IDEALISTKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, BARELIEF, PRZYZWOITOŚĆ, PRZEKŁADKA, TYMOLEPTYK, ŻYŁKA, LEJ KRASOWY, MŁOT, PROSTOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, FAKTORYZACJA, NIEUNIKNIONOŚĆ, KOPIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, KOŃ WIELKOPOLSKI, SZABAS, NIEDORZECZNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, JAWNOŚĆ, OSĄD, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, HEAD HUNTER, GAŁĘZIAK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, TUNEL, DROBNOŚĆ, MEANDER, BRUTAL, DOMINANTA, SENSOWNOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, KONTROLER, KRWINKA, CHRZEST, SYMPOZJON, MASA, CYNOBROWOŚĆ, SZKAPLERZ, PROCES POLITROPOWY, ZAWIS, SĄD, JER SŁABY, KOLEJ, ODCISK PALCA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, PYRA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, RANA, GŁUPKOWATOŚĆ, NOZDRZAKI, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PRAWA STRONA, ROMANSIDŁO, NIEDOWIERZANIE, BIURO SPISOWE, ZNICZ, KARTA KREDYTOWA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, CHCIWOŚĆ, HEAD-HUNTER, ŚREDNIACTWO, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PRZESŁANIE, PLASTYCZNOŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, PIASZCZYSTOŚĆ, OBROŻA, TEST ZDERZENIOWY, FUNKCJA TOTALNA, SMOLUCH, CUDZOŚĆ, TRUTEŃ, BUZKASZI, PRAPŁETWIEC CZARNY, MIKROFON CEWKOWY, HARTOWNOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, HERMETYCZNOŚĆ, SPEKULACJA, ZDROWAŚKA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, EMANACJA, C, PRZEZORNOŚĆ, SMAK, PSZCZOLINKA, CEPERSKI, FUTBOL AMERYKAŃSKI, MODUŁ, ECCHI, SER EMENTALSKI, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PORUSZENIE, KARZEŁ, KOWALNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WALOR, BÓL, DIALOGICZNOŚĆ, AGREGACJA, STRONA CZYNNA, MUZYKA TŁA, WAPITI, ESTETYCZNOŚĆ, SYNERGIA, NIEPOKORNOŚĆ, SYF, PEŁNOLETNIOŚĆ, ŁYSIENIE POSPOLITE, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, WYŚMIENITOŚĆ, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PRAGMATYCZNOŚĆ, PŁOMIEŃ, WSZETECZNOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, NEOGNATYCZNE, IZOTROPIA, WAZONKOWCOWATE, OKAZ, METODA TERMICZNA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SYMBOLICZNOŚĆ, WZIERNIK, GŁOWA, WYBORY PROPORCJONALNE, ABRAZJA, SIDLISZ PIWNICZNY, PRZECHÓW, ANIMALIZM, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, NARYBEK, PRZĘDNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, ARTYSTA, NIEDOKŁADNOŚĆ, IZOLACJA, ZASADA MACHA, PRZEDAWCZYK, PIĘCIORNIK SIWY, FUNKCJA ADDYTYWNA, BIDŁO, WIELKOMIEJSKOŚĆ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SNOBISTYCZNOŚĆ, UPADEK, PRZENOSICIEL, GLINIASTOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PEŁNIA, FIRMÓWKA, SYMPOZJUM, PRZEDSIONEK, KOLEKTYWIZM, LODOWIEC GÓRSKI, PRZECHODNIOŚĆ, CHEMEX, UKŁAD DYNAMICZNY, WRAK, KUC CONNEMARA, PĘD, OCZY SZEROKO OTWARTE, GAZÓWKA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KUCHNIA MOLEKULARNA, BIAŁY PUCH, MODRASZEK ALKON, PRAWO RYNKÓW, TRAFNOŚĆ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, LICZEBNIK, CRACK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, WOLA BOŻA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KAWAŁ, DYNAMICZNOŚĆ, URWANIE GŁOWY, IMPLIKACJA, PODATEK PROGRESYWNY, WRAŻLIWOŚĆ, GBUROWATOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ŁABĘDZIA SZYJA, PASKUDZTWO, PRZESTRZELINA, FINISZ, KOMÓRECZKA, NIEMĘSKOŚĆ, NAGRANIE WIDEO, KLONOWATE, UKŁAD DARLINGTONA, WSPORNIK, PODRYWKA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, WOSKOWATOŚĆ, RASOWOŚĆ, ZDERZAK, TATARKA, ŻYWOTNOŚĆ, PRZODOMÓZGOWIE, AEROZOL, CHOMIK TURECKI, PRZYCZYNA FORMALNA, FAJNOŚĆ, KIERKI, OBSERWACJA, KLĘK PROSTY, FIZYKA STATYSTYCZNA, DYSTANS, ZASADNOŚĆ, TWIERDZENIE CANTORA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, PIKA, NAROŻNIK, ASYSTA, KATASTROFALNOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, PARAMAGNETYK, KONSULENT, , KASSAWA, EGZEMPLARZ, ZBIORKOM, GNUŚNOŚĆ, STAN WODY, KODEKS, NIEPOPULARNOŚĆ, RELING, RAGLAN, WAMPIR, OSTROŚĆ, NISKOŚĆ, OWOC ZBIOROWY, HORMON TROPOWY, EWOKACJA, MERITUM, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CHŁYST, TRAWERS, SPRYTNOŚĆ, PODKŁADKA, MIOTEŁKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SUPERKLIENT, BILDUNGSROMAN, NIEZASKARŻALNOŚĆ, BURAK, RELACJA ZWROTNA, PRZEZNACZENIE, BIAŁA, POBLISKOŚĆ, FANABERIA, ROZDZIAŁKA, EKSTRAWERSJA, MASOŃSKOŚĆ, BIRIANI, ?PIKNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPACZNOŚĆ cecha czegoś, co jest opaczne - robione na opak, odwrotnie niż trzeba, błędnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPACZNOŚĆ
cecha czegoś, co jest opaczne - robione na opak, odwrotnie niż trzeba, błędnie (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST OPACZNE - ROBIONE NA OPAK, ODWROTNIE NIŻ TRZEBA, BŁĘDNIE. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast