ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EP to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.)EPKA to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.)MINI-ALBUM to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.)MINIALBUM to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.967

HERBATA CZARNA, DNI OTWARTE, LĄG, WKŁAD, MIĘSOPUST, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, CZART, SAMORZUTNOŚĆ, STOJAK, SAMIEC, CENTRUM, POSTAĆ BIBLIJNA, SCENICZNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, PROCES POSZLAKOWY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, RELING, SANDBOX, KOTŁY, WYŚWIETLARNIA, TRANSCENDENCJA, CHOROBA WODUNKOWA, SAMICA, RETROGRADACJA, NASIONO, AGREGACJA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KAPANINA, AKT, MUNDSZTUK, FILOLOGIA KLASYCZNA, PRZYZWYCZAJENIE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, SOGDYJSKI, KUŹNIA, NISKOŚĆ, BEDŁKA FIOLETOWA, WZORNIK, ZALEŻNOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, POLITYKA DYSKONTOWA, WANGA BŁĘKITNA, DRUK ROZSTRZELONY, OBLICZE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GWIAZDA BETLEJEMSKA, SYNEKURZYSTA, MEJLOWANIE, DOJŚCIE, HYLOFIL, GASIWO, KICHA, LASKA, PARSZYWOŚĆ, GREJ, ODKRYWCA, WIECHEĆ, MALARSTWO TABLICOWE, OPRAWA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, HOSTEL, TANCERZ, ORTOPTYSTKA, PRAKTYCZNOŚĆ, KNOT, SZERMIERZ, RATUSZ, ZBIERACZ, ANGLOSASKI, DRAMAT EPICKI, GENIALNOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, GRZECZNOŚĆ, DZIELNICOWY, OGONOPIÓROWATE, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, STREFA WOLNOCŁOWA, LEP, LITAURY, AUGUST, SKRĘCENIE STAWU, PRAWICZEK, METALICZNOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, WEKSYLOLOGIA, ŚMIECH, SOCJOGRAFIA, TEST ZDERZENIOWY, RICERCAR, MACIEJKA, MISJA MEDIACYJNA, MYRMEKOFIL, TAKTYKA, ŁEBEK, MYSZ DOMOWA, ŻAŁOBA, GLINA ZWAŁOWA, BOMBA, PODREGION, PROMIENNOŚĆ, MILICJA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KAMICA MOCZOWA, SZKŁO AKRYLOWE, CHIRURGIA URAZOWA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, NIETOPERZE OWADOŻERNE, MEDYCYNA RATUNKOWA, INŻYNIERIA TKANKOWA, KOPISTA, LUKI, KARMA, DETERMINIZM, BIOGAZOWNIA, PORA, SKIP, SOLNICZKA, EUPELYKOZAURY, POLOWACZ, GEN HIPOSTATYCZNY, PANNICA, IZOLATKA, INIA, GNIAZDO NASIENNE, TUBA, LIGA, NATURALIZACJA, BIOZA, SYLWETKA, MIESZANKA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, BEDŁKA MUCHOMOR, TRANSMISJA, NASADA, ZATOKA, SEMITOLOG, ARIA KONCERTOWA, PONCZ, CYTRONELLA, MAŁPKA, KASTANIETY, EKSPROPRIACJA, ŻALE, LOTNIARZ, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, BATIK, GLENN, GAGATEK, WYJĄTKOWOŚĆ, SMOLUCH, GAZ PRZEWODOWY, OSPAŁOŚĆ, KARTKA, HEWEA, LODOWIEC SIECIOWY, PISMO OBRAZKOWE, KOŃ ANDALUZYJSKI, ZAPRAWA, REFLEKSYWNOŚĆ, KOŚCISTOŚĆ, HELIOMETR, SKULICE, WALCOWNIA ZIMNA, WICEHRABIA, OTWARTOŚĆ, SCREENSHOT, MĄCZKA RYBNA, IMPRODUKTYW, OTWÓR KIERUNKOWY, BARONIĄTKO, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, TETRYL, ŁOTEWSKI, ROCK, ZŁOTOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, CHORIAMB, BABA JĘDZA, PILCH, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, REAKTOR, KALEKA UMYSŁOWY, SCENARIUSZ FILMOWY, MINIATURA, PRUSKOŚĆ, OBWISŁOŚĆ, SZYKANA, REZERWA WALUTOWA, FELLINI, THRILLER, DEMÓWKA, REWOLUCJA, SAMORZUTNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, MIAZMATY, KYNOTERAPIA, SPÓJNIK, ZMARTWIENIE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ETER KOSMICZNY, PODŁOŻE MALARSKIE, SZKIC, PAPRYKARZ, POKŁAD, WJAZD, REJESTRANT, INTERPRETACJA, GRAFIKA, GRA WSTĘPNA, STAWONOGI, MOLE, ODSŁONIĘCIE, BROSZA, NIEPOPRAWNOŚĆ, ORLEŃ AFRYKAŃSKI, WIDOWNIA, WILCZY OBŁĘD, LUTNIA, KOMPARATYSTYKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ZŁOTY DESZCZ, AUTONOMIA, ODPYCHACZ, NADZIEWARKA, WOREK TRZEWIOWY, MISTRZYNI, IMPAS, ILUSTRACYJNOŚĆ, PELYKOZAURY, RODZAJ MĘSKI, ZAMROŻONE ZOO, NAWIGACJA SATELITARNA, MAKARONISTA, KORNICKI, LOTNOŚĆ, MÓL BOROWICZAK, OSNOWA GEODEZYJNA, GESTALTYZM, WYSMUKLICA MCHOWA, BIEDA, BOLA, JĘZYK DUŃSKI, KETONOKWAS, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KAUTOPIREIOFAGIA, MŁOT, KASSAWA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, MIASTOWOŚĆ, PUNKT, KETEN, BULDOG, MIODOWNIK, QUICKSTEP, CYTRA, JEZIORO EUTROFICZNE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, UWAŻNOŚĆ, BIDAKA, LINIJKA, LANDARA, AMBONA, EGALITARYZM, JĘZYK PORTUGALSKI, ZIELONA GRANICA, FOSFATAZA ALKALICZNA, POKÓJ, PRZEMOC, PĘPEK ŚWIATA, SZTUKA KONCEPTUALNA, SZLAK ŻEGLUGOWY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, KOKSOCHEMIA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, PAPILOT, BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA, SZTANGA, REALIZM, BLOK WULKANICZNY, OWOLAKTARIANIN, GOŹDZIANKA, PIJAK, KARBOANION, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, MA, OZDOBNICA WIĘKSZA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, AWERSJA DO RYZYKA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BAJER, RODZAJNIK, ORLĘ, GRAFOLOGIA, PLATANNA, ŚWIDER, KLEPISKO, PRZĄDKOWATE, ?DOLAR FIDŻI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EP album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.)
EPKA album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.)
MINI-ALBUM album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.)
MINIALBUM album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EP
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.).
EPKA
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.).
MINI-ALBUM
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.).
MINIALBUM
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.).

Oprócz ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast