ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EP to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.)EPKA to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.)MINI-ALBUM to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.)MINIALBUM to:

album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.967

LAKUNA, GAPA, MŁODZIK, OGÓREK KISZONY, RZECZ RUCHOMA, PROCEK, NORMANDZKI COB, GOLONKA, HERODY, PATENT, ARPEDŻIO, NATURALIZM, MATNIA, GUNDIE, CZYTAL, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, SZCZEPIONKA WŁASNA, OBWAŁ, RAMBO, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CZTEROPOLÓWKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, ZUPA Z GWOŹDZIA, CNOTLIWA ZUZANNA, REGION, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SERCE, KROATYSTYKA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, CRIOLLO, CHIROPTEROLOG, CHYTROŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, VOLKSDEUTSCH, NEOSTYGMINA, OFIAKOMORFY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, HERMA, HAKER, ZAKRĘT, WYTRZYMAŁOŚĆ, PINGWIN BIAŁOOKI, ETIUDA, SKARPETKA, GŁĘBINA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, DOSTĘP, TRUDNOŚĆ, LANDSKNECHT, IDEALIZM, ŁUCZNY, ŚMIECIOWISKO, WYWÓZKA, TYCZKA, RACHUNEK CAŁKOWY, MEDYCYNA PALIATYWNA, INFORMATYKA KWANTOWA, SŁOWOTWÓRSTWO, PRZEDMIOT, OSNUJA, KORZENIONÓŻKI, FAJNOŚĆ, KAPRALSTWO, DYSZA, PROCES FIZJOLOGICZNY, GAWRON, JUFERS, DRZEWKO, KENIJSKI, MURARKA OGRODOWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SAMOJEBKA, ROZDZIALIK, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ZESPÓŁ USHERA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, KRÓLIK, ANAEROBIOZA, DORADCA, WYRAZISTOŚĆ, PUENTA PŁASKA, ŁĄCZNIK, NASIENNIK, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, KWINTET SMYCZKOWY, GRUPA ABELOWA WOLNA, WYROBNIK, PERKOZ OLBRZYMI, STRZAŁECZKA, PRAWICZEK, BIODOSTĘPNOŚĆ, NOMADA, SOLFUGI, POŻAR, NIESŁUSZNOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, OBJĘTOŚĆ, JAMA GARDŁOWA, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, TEATR MUZYCZNY, KURZYSKO, MAKATKA, WYSPA, SERDUSZKA OKAZAŁA, FINEZYJNOŚĆ, ZLEW, NIENOWOCZESNOŚĆ, EPIKUREJCZYK, CYFRONIK, DŁUŻYCA, SIODEŁKOWCE, MASER GAZOWY, SAJETA, BAR TLENOWY, PĘD, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MAŁPY WĄSKONOSE, SZEREG ROZBIEŻNY, GARDEROBIANA, OKO, PROGRESJA, WYDAJNOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, KROWIEŃCZAK, PLEBS, STOJAK, ANTYEGALITARYZM, PANIER, PIERWORYS MAPY, PAMPA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PLEJADY, SAMIKA, CHLORYN, SYNERGIZM, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ZBIEŻNOŚĆ, BICIE CZOŁEM, WORLD OF WARCRAFT, JĘZYK ŻYWY, CHOROBA GAMSTORP, TAŚMA, DYSZA, NIEGUSTOWNOŚĆ, GABARDYNA, MUSICAL, ORIJA, OBLICZE, PRZYMIOTNIK, BLOKADA EKONOMICZNA, GNOMOLOG, ANACHRONICZNOŚĆ, DUSZA, MESJANIZM, SEMANTYKA FORMALNA, EUROCZEK, ROZMARYN, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, SKIP, CNOTA, DEFICYT, WIETRZENIE TERMICZNE, KORZEŃ, FAKOMATOZA, NADWRAŻLIWOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, POKER DOBIERANY, KWASZENIAK, KLESZCZE, LITOGRAFIA, CYPRYSIK GROSZKOWY, AMH, NIESZLACHECTWO, TEMPERATURA UPAŁU, LITOŚCIWOŚĆ, LOSOWANIE PROSTE, IRANISTAŃSKI, POTENCJAŁ ZETA, KAMIEŃ OZDOBNY, EGZEMPLARZ, KESON, EKONOMISTA, KWIAT, NIEUNIKNIONOŚĆ, CUDZOŁOŻNICA, ŁADOWACZ, KAPITUŁA GENERALNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, JEDZENIE, RUMIANEK, CIAŁO ACETONOWE, JĘZYK TELUGU, JĘZYK POLSKI, CYNKOTYPIA, KAWIARKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, ARMILA, KRĄŻEK PRZESUWNY, SUPERNOWE, LUGIER, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, TUF, ŁASZT, OWCA ROMANOWSKA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KĄT PEŁNY, MIRAŻ, NACIEK, TWIERDZENIE STOKESA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, NAKURWIENIE SIĘ, ŻURAW, MIĘKKOŚĆ, NOWOGWINEJKA, OKULISTA, KWAZIKRYSZTAŁ, GANOIDY KOSTNE, WODOREK, HUMANIZM, MIESIĘCZNIK, KAPELUSZ KARDYNALSKI, FILTR BESSELA, ZEPSUTOŚĆ, SZTURWAŁ, MAKROSKŁADNIK, AKCJA AFIRMATYWNA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, FLANSZA, ŚLIZGACZ, MASZERUNEK, DZIEŃ, PRAWO RUSKIE, AFRYKANISTYKA, BAZYLISZEK, OKRĘT LINIOWY, JUTLAND, PSI GRZYB, TERMOTRANSFER, BIELMO, GĄSKA ZDRADLIWA, PEWNOŚĆ, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, ZABAWA, KROWA, BURAK, MĄTWA, TERMINARZ, ANOMALIA PELGERA-HUETA, SZAROZIEM, MANSZETA, LODOWIEC FIELDOWY, AMPUTACJA, FRAMUGA, PYTANIE SIĘ, PRZEKOPNICA WIOSENNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, AKUMULATORY, DŻINGEL, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, DRAPAK, IMIGRANT, BABA, FILIŻANKA, NIELITOŚCIWOŚĆ, KOSOGON, PLURALISTA, MAGICZNOŚĆ, CYGA, SYNKLINA FAŁSZYWA, LINOWIEC, MORESKA, SERENADA, GE'EZ, CYNKOGRAFIA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, KOSZARY SZYJOWE, DYFTYK, PLANETA WEWNĘTRZNA, CORONET, PŁYTKI TALERZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, KROK, BECZKA PROCHU, ZAPLOT, PZPR, MASZT, POTRZEBA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KOŚĆ ZĘBOWA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, JĘZYK BRETOŃSKI, KULTURA TRZCINIECKA, MOD, ?OZDOBNICA WIĘKSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EP album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.)
EPKA album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.)
MINI-ALBUM album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.)
MINIALBUM album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EP
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 2 lit.).
EPKA
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 4 lit.).
MINI-ALBUM
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 10 lit.).
MINIALBUM
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający (na 9 lit.).

Oprócz ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ALBUM MUZYCZNY, KTÓRY JEST ZBYT DŁUGI, BY NAZWAĆ GO ZWYKŁYM SINGLEM CZY TEŻ - ZE WZGLĘDU NA ZAWARTY NA NIM MATERIAŁ - NIEKWALIFIKUJĄCY SIĘ JAKO MAXI-SINGEL, I KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE ZBYT KRÓTKI, BY UZNAĆ GO ZA PEŁNOPRAWNY ALBUM DŁUGOGRAJĄCY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x