NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAUTER to:

narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni błony śluzowej czy skóry, a także dla przyspieszenia gojenia ziarninujących ran (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.967

MASZYNA DO PISANIA, IMMUNOSUPRESJA, SZKUNA, LIBERAŁ, REŻYM, OKNO TEKTONICZNE, TEATRZYK, ARMEŃSKI, PALIWO GAZOWE, BAPTYSTERIUM, WYPRAWKA, FUNKCJA CELOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, KWARTA, MAKROMINERAŁ, FOLKLOR, MAŁPOLUD, TWARDZINA, MIEJSCE, NOWOWIERCA, RÓŻOWA LANDRYNKA, KOTAN, GĘSI, SUCHY DOK, DWÓJNIAK, PLAMKA FORDYCE'A, MARKER NOWOTWOROWY, SANITARIUSZ, BAWEŁNA, TOLERANCJA, SPECYFIKACJA, KOMPARATYSTYKA, ZRASZARKA, WZORNIK, DAGLEZJA SINA, KAŁAMARZ, CHOROBA DARLINGA, ECHIDNA OGNIWOWA, RUMIANEK, MODUŁ, PROKARIONT, PIGUŁA, STAŻ ABSOLWENCKI, ŚWIERK KŁUJĄCY, RYLEC, DRGNIENIE, HAREM, GUZIK, ROLKA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, OBSZAR WODNY, KRZYWKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TYLCZAK ŁUKOWY, STOJAK, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, AEDICULA, NERECZNICA GÓRSKA, RYKSZA, PAROWNICA, DZIKIE RÓŻE, NIEBIESKA TABLETKA, DEONTOLOGIA, KARAKUŁY, TEATRZYK CIENI, MIEJSCE STOJĄCE, FLASZOWIEC, WSPARCIE, POSOCZNICA, SKALA PORÓWNAWCZA, KOMORA, POWIEŚĆ RZEKA, PRZYĆMIEWANIE, SKAZA, KONOPIE, GRZEBIEŃ, KANN, SZESNASTY, EPILIT, ADORACJA, KOLCZATKOWATE, USŁUGA MATERIALNA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, SZKOŁA SPECJALNA, CEMENTOWE BUTY, PRYSZNIC, WITTE, KABINA, OGNIWO KOROZYJNE, POTÓWKA, KILOMETR ZEROWY, WÓZEK INWALIDZKI, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, WYPIEKI, SŁUP ENERGETYCZNY, TRASZKA OGNISTA, KOZA, PÓŁCZŁOWIEK, AMONIT, ATAWIZM, PADOK, CHEDER, WELON, CHEMIA POWIERZCHNI, KOROWINA, PODSADKA, NEUROCHEMIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ABLUCJA, STRZEMIĄCZKO, FAMUŁA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, MAKARON, CHUSTA, FILOZOFIA RELIGII, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, SKROBKA, NERKOWIEC, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, TYSIĄC, INTARSJOWANIE, OPALENIZNA, EMANATYZM, PRZYLEPNOŚĆ, JORDANEK, ROK SYDERYCZNY, JAZZ, LEUKOTOMIA, DARNIÓWKA POSPOLITA, RYNSZTUNEK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ZERNIKE, KARABELA, KAUCZUK, LAPAROTOMIA, ADAT, ELA, NOWOUJGURSKI, ZAĆMIENIE, PISCHINGER, NUTRIA, ORBITOWANIE, UNIONIZM, CHOROBA DZIEDZICZNA, SUTEK, KWAS, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, JAK, PRODROM, SINICA, INDEKSACJA, FILLO, DEMOT, INSTAGRAMERKA, KOD HANDLOWY, ISTOTA SZARA, LAKTOWEGETARIANIN, REINSTALACJA, KURACJA, SYNTEZA, ZŁAZ, FIGURKA TANAGRYJSKA, CHRZĄSTKA, OGRÓD JORDANOWSKI, IZA, ZAŁOŻENIE, APORT, DŁUTO, KRATKA, KOSTNIAK KOSTNINOWY, JEŹDZIEC APOKALIPSY, ŁÓŻECZKO, SPIRALA, POLEW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZAPAŚĆ, KATAFOREZA, CHOMIK SYRYJSKI, ROZKOSZNIACZEK, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, ŚWIĘTO RZYMSKIE, DWUDZIESTKA, ZNAK CZASÓW, GNIAZDO SIECIOWE, MIEJSKOŚĆ, KOALESCENCJA, NUTRIA, NATURALIZM, FILET, DENACYFIKACJA, WRZÓD ŻOŁĄDKA, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, PÓŁKOLONIA, BOULER, ARTYSTOSTWO, SZCZERBAK, MLEKO, KOPUŁA PANCERNA, KASSIL, SZKLANY SUFIT, OLIMPIADA SPECJALNA, PSOR, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, CIOSAK, BRZEG ZBIORU, FORTALICJA, EROZJA WSTECZNA, KONINA, DWUDZIESTY, TŁOCZARNIA, AKLIMATYZACJA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BARWY PAŃSTWOWE, POLITURA, LEBERA, PISTOLET, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, GRZEBIEŃ, BIZANTYNIZM, NOWINKARSTWO, KRATER, NATRYSK, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, KORD, KONTRDEMONSTRACJA, WYPALARKA, OSTRIA, TWIERDZA, CHAŁUPNIK, POTWÓR, CIĄGUTKA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, KIERAT, NASTAWA, POMPA WTRYSKOWA, ŚWISTAK OGONIASTY, SZPEKUCHA, PRACA INTERWENCYJNA, LIZANIE , KUC ISLANDZKI, DAWCA NARZĄDÓW, SIDLISZ PIWNICZNY, ARKUSZ AUTORSKI, TACHOGRAF, WARSZTAT, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, WENUS, AHISTORYCZNOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, PASZCZĘKA, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, KOSA, ŁĄKA, MASKOWANIE, ATRAPA, SYGNAŁ ZIELONY, ZĄBEK, NARZĘDZIE, KWARTA AMERYKAŃSKA, VIP, SZTUKAMIĘS, PRZĘŚLOWATE, TAPETA, WYPEŁNIENIE, WYRAŻENIE, STÓŁ MONTAŻOWY, PRYMITYW, BARCZATKA FRANKOŃSKA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, NACIĄG, TATUAŻ AMALGAMATOWY, CIĄŻA JAJOWODOWA, OWOC MORZA, ŚMIERCIOŻERCA, GEOTECHNIKA, GWIAZDKA, ROZBIEŻNOŚĆ, OPRAWA, ODWACH, ŁYCHA, WYŻSZE NACZELNE, TABU, CIŚNIENIE, EKOLOGISTYKA, MONARCHIA STANOWA, LIŚCIARKA, LEOPARD, MULE PO BELGIJSKU, TELETUBIŚ, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, KHMER, RYTOWNIK, AEROFINISZER, REPERTUAR DEBIUTOWY, SZKOŁA RODZENIA, MANNA, ?ROZDZIELCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAUTER narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni błony śluzowej czy skóry, a także dla przyspieszenia gojenia ziarninujących ran (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAUTER
narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni błony śluzowej czy skóry, a także dla przyspieszenia gojenia ziarninujących ran (na 6 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NARZĘDZIE MEDYCZNE STOSOWANE W PRZYŻEGANIU TERMICZNYM (KAUTERYZACJI TERMICZNEJ) - ZABIEGU POLEGAJĄCYM NA KOAGULOWANIU ŻYWEJ, PATOLOGICZNIE ZMIENIONEJ TKANKI, WYKONYWANYM NAJCZĘŚCIEJ NA POWIERZCHNI BŁONY ŚLUZOWEJ CZY SKÓRY, A TAKŻE DLA PRZYSPIESZENIA GOJENIA ZIARNINUJĄCYCH RAN. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x