CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.686

ŻAKIET, SKRÓT, NAKARCZEK, BALDACH, BĘBEN, SZYJKA UDOWA, CHOINKA, TASMAN, MENSA, BRYGADA, FOTOSFERA, BIJAK, PAS, SWAP WALUTOWY, SIEĆ, GLADIUS, LUSTRO FENICKIE, KORA SOCZEWKI, ŻEBRO, TŁUSZCZAK, ANNAŁ, CENTYGRAM, MIELIWO, LOŻA PRASOWA, MELODIA, UCHO ZEWNĘTRZNE, GŁOWA, BRAMKA HONOROWA, NOC ASTRONOMICZNA, ŁEBEK, GAZOWY OLBRZYM, KOMPOZYCJA OTWARTA, FRONT CHŁODNY, ZRĄB, MASZTÓWKA, ADVERBIUM, IZOLATORIUM, DUANT, PŁASZCZ, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, MAJEUTYKA, COKÓŁ, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ALKIN, KONTRDEMONSTRACJA, CYNAMON, KIEŁZNO, SUBSYSTENCJA, WTRYSKIWACZ, OFERTORIUM, SOPEL, BRODZĄCE, CAMPECHE, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, GODZINA MILICYJNA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PĘTELKA, CIEPŁO, FLIRCIARKA, DROGA, BIODRÓWKA, TWIERDZA, OWOCNIK, BACIK, HACZYK, KOTAN, PODZAMCZE, PŁETWAL, PATOLOG SĄDOWY, GENLIS, IRENISTA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, RITORNEL, SUPERRAKIETA, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, MŁOT, JUFERS, KOŃCÓWKA, HORDA, GRANT, SALA, KRENZ, KOMÓRKA KUPFFERA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ŁAWKA, DENITRYFIKATOR, LABIRYNT, ENKAUSTYKA, INTERAKCJONISTA, MISKA SEDESOWA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, UMOWA ZBIOROWA, DURIAN, SOBOTA, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, JEZIORO POLODOWCOWE, RATY, JELCZ, NUTRIA, ZNAK CZASU, NUMEREK, ANIMALIZM, KONTAKT, HARAM, SZPIGIEL, DOCZESNA, MARUDER, TRZONEK, KASARNIA, PRZYCZEPNOŚĆ, TRYMER, UCINKA, BRODA, PAS, PENŻYŃSKA, KABOTAŻ, MŁOTECZEK, PUSZKA MÓZGOWA, HIW, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, AKR, ALBERTYNI, KAROTEN, KAPLERZ, INFORMACJA, ŁĄCZNIK, LANGLEY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MISKA, DWUNASTA CZĘŚĆ, BODZIAK, WRĘGA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, URODYNAMIKA, BABINIEC, DRWINA, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, NORKI, CHODNIK OBRONNY, PIERSI, KURA, ALPINARIUM, JELEŃ BIAŁOWARGI, ŁUSKA, GŁUPI JAŚ, ACAN, TEATR, NIEBIOSA, KAZUS, ANTYRELIGIA, OSŁONA, KAJMAN, DZIEWIARNIA, CEROWNIA, OBRAZ, TRINAKSODON, MURZYSKO, HIPOTELORYZM, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, FAZA, SHOUNEN, SACHALIŃSKA, KOTERYJNOŚĆ, CIEPŁOŚĆ, SOWIET, AREOLA, STAROPOLSZCZYZNA, KREWETKA WIŚLANA, DEWALUACJA, KOSZULKA WODNA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KASYNO, USTRÓJ NOŚNY, ODWACH, CZAS LETNI, BAJAN, TYKA, RYBITWA OKOPCONA, PLĄS, RZEPAK, MONOPOL, PRÓŻNIAK, BRAILLE, WAŁ, GUMNO, BABKA, REFLUKS, RAMKA, ORMICKI, PODYPLOMÓWKA, KAMARAN, BATYMETRIA, TWÓR GRZYBNIOWY, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZYSTAŃ MORSKA, PUKU, DUSZA, PUNKT STYCZNY, PANNA, WAŁECZEK, PÓŁTORAK, NOSEK, KOTLINA, RZECZ NIERUCHOMA, DUPA, BARNABA, KĄT BRYŁOWY, DRWA, FURAŻ, NARAMIENNIK, ŚLONSKI, RĘKAW, ZŁĄCZE, WAŁĘSAK, KOKIETKA, POŁUDNIE, SOCJOPOLITYKA, URLOP TACIERZYŃSKI, ANDROID, PLAMA BARWNA, KORPUS, HERBATA, STROJNICA, BEZDUSZNOŚĆ, NASZELNIK, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, KAZIRODCZOŚĆ, ŁAŃCUCH, POLĘDWICA, ZANIECZYSZCZENIE, KASTNER, PODATEK OBROTOWY, BOTNICKA, KARELIA, OKULAR, BURTA, HIPOTONIA MIĘŚNIOWA, NASTROSZ LIPOWIEC, BLOKERS, REAKCJA OSCYLACYJNA, WYBRYK NATURY, ZABIEG, BISKAJSKA, CENDERAWASIH, AGREGACJA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, PENTAN, SKIF, ALTERNAT, PIEPRZ, KLUCZ, CYWILNOŚĆ, ALBATROS ŻÓŁTODZIOBY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ZSTĘPNICA, KULUARY, ZIBI, FORUM DYSKUSYJNE, PREDYKACJA, OPUSZKA, OKRYCIE, ORBITAL, POMPELA, LENNOŚĆ, MOGIŁA, KACZKA, SEZAM, SĘPNIK PSTROGŁOWY, DIAGRAM VENNA, TOKI, PODOLBRZYMY, AS WYWIADU, ZAOLZIE, TAMBUR, JONIA, PROLOG, CIĘŻKA WODA, SKRZYDŁO, WYPRAWA, CZERWONY KRZYŻ, COMBER, BIAŁY ŚPIEW, TARAS, PIEKŁO, KWACZ, PRÓBA REPREZENTATYWNA, ANGLOSASKI, NÓŻKA, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, RURA GŁOSOWA, PRODROM, OBSADKA, SZKLANECZKA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, LEMIESZKA, ?ODCINEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ SALI WIDOWISKOWEJ, OBNIŻENIE MIĘDZY SCENĄ A WIDOWNIĄ, PRZEZNACZONE DLA ORKIESTRY. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x