PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PONUR to:

podwodna część budowli wodnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PONUR

PONUR to:

podwodna część budowli wodnej położona powyżej progu wodnego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.427

CIĄG, PRZECIWSTOK, CHORRERA, PRZÓD, UDO, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, FUNDAMENT, PASEK, POMPA OBIEGOWA, SYBERIA, TWÓR, DUSZA, WIENIEC, TOCZYSKO, WĄTEK, TABLICA ROZDZIELCZA, BRZUSZEK, KLAUZURA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, FACJATA, STOŻEK DZIOBOWY, WAPER, WIBRATOR, PLAMA BARWNA, PRZÓD, PRZYGOTOWALNIA, ROBOTNIK BUDOWLANY, PĘTLA HENLEGO, PARTIA, POLE, PIRAMIDA NERKOWA, TEZA, ANTARKTYKA, EKSPANDOR, UROCZYSKO, ZABYTEK RUCHOMY, PRZEKŁADKA, PROLOG, TRZÓSŁO, GRUNCIK, KLAPKA, WYSZYWANKA, TWARDZIEL, PÓŁSFERA, PREZBITERIUM, PIĘTKA, ZAŁOŻENIE, SPAŁA, MIĘKISZ, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, IGŁA, SFERA AFEKTYWNA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, ZAKRĘT CZOŁOWY, ZALĄŻNIA, POMPA ŁYDKOWA, PIOTROWO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NÓŻKA, PLUSKWIAKI, AORTA BRZUSZNA, GNIAZDO, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, KOŁNIERZ, ARCHITEKTURA, SPISZ, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, NOS, ROZBUDOWA, KOŃCZYNA GÓRNA, UKŁAD ZAPŁONOWY, BLAT, FRANSZYZA, BUDOWLANIEC, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, BIMS, ODWAR, LIMBO, MASKA, FORTE, GNIAZDO WTYKOWE, WELON, ŁUSKA, UMOCNIENIE, SIODŁO, AWANSCENA, SIKA, ARTYLERIA LEKKA, POTAŻ, RAFA, RATA, NURY, GÓRA PODWODNA, SEKWENCJA PRIBNOWA, SCENKA, STOPA, PRZEDZIAŁ, CEWKA MOCZOWA, PRZYPORA, KATECHIZM, PRZYBUDOWA, COKÓŁ, KREDYT PREFERENCYJNY, LAMANTYNY, RYBY DRAPIEŻNE, DOBUDÓWKA, BARK, PODOBÓZ, GRUNWALD, UCHO ZEWNĘTRZNE, DZIANINA, NAGŁOWIE, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, KAPSUŁA POWROTNA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PALEOLIT, SCHEDA SPADKOWA, PÓŁKULA, DAMAN, KOTLINA, CZĘŚĆ, INFOBOKS, GÓRKA, MOGIŁA, BLASTODERMA, DUANT, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, NAWAŁNIK POPIELATY, KURTYNA, PROMIENIONÓŻKI, WSTĘP, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, DZIELNICA, SPODNIE, IZOBATA, GICZ, WIOLIN, ODZIOM, TARCZA NUMEROWA, JARZYNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, IGLIWIE, PODCZYSZCZALNIA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, PUŚLISKO, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, NUMER GEOGRAFICZNY, USTNIK, FULTON, PRZĘSŁO, NIKAB, AKWARYSTYKA, KATOLIT, KOLUMNA, ODDZIAŁ, HEŁMIATKA, DEDYKACJA, TARCZKA OPACHOWA, MOC CZYNNA, LARGHETTO, NASTĘP, DZWON HEŁMU, JEDNOSTKA ALOKACJI, DIU, GEM, LOPOLIT, FLEGMA, ZAPOLE, JĄDRO ZIEMI, TEREN ZALEWOWY, HANGAR, BLED, MŁYNEK, PODBRÓDEK, HYDROWĘZEŁ, ŁASKOTKI, DOLNA SAKSONIA, JELEŃ WSCHODNI, CIĘŻKA WODA, LASKOWICE OŁAWSKIE, STERNICZKA, KWATERA, SĄSIEK, ŻEBRO, TARCZA HAMULCOWA, CEWA, NANOŚNIK, KAFTAN, BABINIEC, NIEBOSKŁON, KULTURA AZYLSKA, TASMAN, FILECIK, PANEWKA, MASYW GÓRSKI, OWOC, DELFIN, PINGWINARIUM, NIECKA WYPADOWA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, UZIOM, POPRZECZNICA, KANAŁ NADGARSTKA, MIEDNICA, CZAPLA MODRA, OWOCNIA, TWARZ, USTRÓJ NOŚNY, EKRAN, LEJBIK, GONDOLA, KARAPAKS, KASZTEL, PRZĄŚNICA, WIEŻA ZEGAROWA, BLIŹNIAK, NIEBO, SEKTOR PRYWATNY, KONIEC, IGLICA, ARCHIWOLTA, JĘZYK POLSKI, BRZUSIEC, POŁÓW, KORZEŃ, PĘD, SKORUPA ZIEMSKA, PIĄTA CZĘŚĆ, SZPILKA, SERAJ, HACZYK, PONTICELLO, BIEG, NASZELNIK, KONSEKRACJA, DACH, SIERPOWIEC ZAKRZYWIONY, NÓŻKA, DUPECZKA, MILIRADIAN, USTNIK, TERCJA, PROGRAM UŻYTKOWY, SALWINIA SPRUCE'A, GORSET, SZYPUŁA, BIEŻNIK, SKRZYDŁO, RYCYK, STOPA, DYSPOZYTOR, DOBUDOWA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, ZATOCZKA, STOPKA, WATERPOLO, WROTA WĄTROBY, ATOM, BĘBENEK, KORZEŃ, PĘTLA JELITOWA, DZWONNICA, KOZUBEK, WIOŚLARKI, KNOWIE, PŁAT SKRONIOWY, WIĘŹBA, GAŁKA BLADA, BRODA, TRANSMITANCJA, CIĄGNIK, GŁOWA, APEREA, TRYSKAWKA, MAROKAŃSKI, PREDYKAT, BASENIK, TYBINKI, WIĄŚLOWATE, BIODROWA, WYRYWEK, RZĘSKA, GNIAZDKO, NARZĄD, KOMUNIA, FRONT, HYDROMETRIA, GEM, GOTOWALNIA, NOC ASTRONOMICZNA, SKLEPIENIE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KOTEW, GALERIA, PALEMONETKA ZMIENNA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, ELEMENT, POTASZ, ?KORYTO RZEKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PONUR podwodna część budowli wodnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PONUR
podwodna część budowli wodnych (na 5 lit.).

Oprócz PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PODWODNA CZĘŚĆ BUDOWLI WODNYCH. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x