CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEP to:

część młockarni, która służy do młócenia (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CEP

CEP to:

broń drzewcowa używana w średniowieczu podobna do zwykłego cepa, ale zakończona żelazną sztabą lub kolcami często połączonymi z rękojeścią łańcuchem (na 3 lit.)CEP to:

tępy, nierozgarnięty człowiek, prostak i głupek (na 3 lit.)CEP to:

narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża (na 3 lit.)CEP to:

CEPEUSZ (na 3 lit.)CEP to:

proste narzędzie do ręcznego omłotu zbóż (na 3 lit.)CEP to:

sprzęt daw. młocarza (na 3 lit.)CEP to:

dawne narzędzie do młócenia (na 3 lit.)CEP to:

narzędzie do młócki zboża (na 3 lit.)CEP to:

dawniej służył do młócenia zboża (na 3 lit.)CEP to:

używany dawniej do młocki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.372

MUTACJA CICHA, EDYTORKA, STROJNICA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PAMPA, ZRAZOWA, OLINOWANIE, METR, KRYTYCZKA, SZELF KONTYNENTALNY, PAJĄK, SPRZEDAWCZYK, KINOTEATR, LIMBUS, KLAWITERAPIA, SKRZYDŁO, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ZJAWA, PUB, ŁUK, PRECYPITAT, PREZBITERIUM, AETHERIA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, OSK, MISJA WERYFIKACYJNA, CIEMNOGRÓD, CHOROBA WOLMANA, POLIGAMISTKA, WYTWÓRCZOŚĆ, DREN, DORADCZYNI, ŚCIĘCIE, STRONA, WIEK, ENERGIA, APEREA, POLITYKA DYSKONTOWA, POCZĄTEK, PÓŁGOLF, MISKA SEDESOWA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PIRAT, REEWANGELIZACJA, NATKA, OGRODOWIZNA, WALUTA BAZOWA, PODRZĘDNIK, ŁAM, USŁUGOWOŚĆ, SEKTOR, JAMESA, STANOWISKO, WYWIAD LEKARSKI, DZIERGACZKA, PĘTLA NEFRONU, PADÓŁ, LEJNOŚĆ, PALEOLIT, NABIEGUNNIK, POMOC, MARKETING SKOJARZENIOWY, TRANSMITANCJA, INFLACJA JAWNA, ROLADA, BENEFICJENT, WARZYWO, CZARNA ROBOTA, BINARKA, RĘKA BOSKA, POTRZEBUJĄCA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, KORBKA, HERBATNIK, JAŚ WĘDROWNICZEK, OBROTNICA, KONWERTER, PANŚWINIZM, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, TON HARMONICZNY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ŚWIERKLE, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, WIELOETATOWOŚĆ, GICZ, CZASZA, KABATY, MASŁO MAŚLANE, KOMPAKTOR, OBWIĄZKA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, STYK, KLUSKI ŚLĄSKIE, INSPEKT, BIBUŁA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, TRAJKOTKA, GUMNO, ŚWIADKOWA, NALEWAK, SEKTOR, POKŁAD, SADYSTA, AKT, PODDIALEKT, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, DECYZJA OPTYMALNA, FAZA, BOMBERKA, DELACJA, KOKS, CHOROBA ZARAŹLIWA, PLASTROM, PRZECIWNICZKA, KŁĘBUSZEK, UNDEAD, BIURO MATRYMONIALNE, PŁAT CZOŁOWY, MEDIATEKA, ELIKSIR, PRZĘSŁO, PÓŁPLASTEREK, PUDŁO, MADRASA, SPÓDNICZKA, TWARDZIEL, SZARPANINA, WPŁATA, LEWAR, KINO, TRANSZA, ŁONO, PAKLAK, SKAŁA LUŹNA, PATRONKA, RACHUNEK FINANSOWY, SUROWICA, CYLINDER MIAROWY, NOZDRZE, EKSPERTKA, GAR, GRUSZKA ŻAROWA, CHŁOPCZYCA, FURMAN, POKRYWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, LEWAREK, ACYDOFIT, PRZEWIESZKA, SIEDZISKO, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, CHEERLEADERKA, LEŚNICTWO, MŁOT, KAPRYŚNIK, NORMA ABSTRAKCYJNA, PITU PITU, ŚCIANA WSCHODNIA, PUSZCZALSKA, LASZT, DETAL, DAWCA ORGANÓW, NIESPOKOJNOŚĆ, PAS MIEDNICZNY, WIHAJSTER, CZOŁO, KANION PODMORSKI, HOBBYSTA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, LEWAR, KABINA, ZIELENIEC, ADMINISTRATYWISTA, DZWONNICA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KORONA, WENUSJANKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SAMOWŁADCA, PRZYCZYNEK, KOCIOŁ, ZAPYCHACZ, HALKA, BAŁAGUŁA, MASAJKA, KOŃ BULOŃSKI, FUNDUSZ MIESZANY, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, OPRACOWANIE, NAPLETEK ŁECHTACZKI, ZDRAJCZYNI, WACHLARZ, PALNIK GAZOWY, MODULACJA SKROŚNA, KAMERA TELEWIZYJNA, RAK SYGNAŁOWY, HIPERPRZESTRZEŃ, STARA MALUTKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, WTRYSKIWACZ, WYKONAWCA, SKŁADOWA, SYMETRIA, CZAPKA TEKTONICZNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PÓŁWYSEP, WYJĄTEK, BARANEK WIELKANOCNY, GRZEBACZ, POTĘGA, LABIRYNT, OBLAT, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, AMERYKANKA, ULGA MELDUNKOWA, PĘD, APOENZYM, ŚWIATEŁKO W TUNELU, URLOP TACIERZYŃSKI, LIBRA, ŻYŁA, ANAMNEZJA, HEJT, OBÓJ MIŁOSNY, RUPIA INDYJSKA, NUWORYSZ, GRUPA KARBOKSYLOWA, WOLANT, URZĄDZENIE POMIAROWE, SKALA STAROGRECKA, TEORIA FISHERA, SIEROTA ZUPEŁNA, GÓRKA, TRACZKA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, PARAFRAZA, KOLEC, LEWAR, UCZESTNIK, NAPIERŚNIK, SFERA AFEKTYWNA, AGREGAT EKONOMICZNY, UBYTEK, CZASZA, TROL, WYJEC PŁASZCZOWY, RAK KRAWIEC, CIĄGNIK CIĘGNIK, WOLANT, TYKA, TAMBUR, SKRZYDŁO, OSOBA, RADIOGRAFIA, STADIUM, RYBITWA OKOPCONA, SZARADZISTKA, CHORRERA, SZESNASTKA, KADŁUB, ZASŁONA, OGRODNIK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, GESTAPO, GŁOWNIA PYLĄCA, ZAMKNIĘTOŚĆ, AKTYWA TRWAŁE, ALTEMBAS, KATODA ŻARZONA, POKAZOWOŚĆ, GRA W KARTY, STALNICA, NADRZĘDNIK, SERIA, DŁOŃ, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, NOŚNIK, STWÓRCA, PODJAZD, HEŁMIATKA, IGŁA, PROLEK, SOCZEWKA, KŁĄB, NASTOLATKA, KROK, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, ADVOCATUS DIABOLI, CHORIJAMB, OKTANT, ZMIENNA NIEZALEŻNA, OCEAN, ODJAZD, SILOS, CIEMNIA, TWARZ, ?GŁOSKA PREPALATALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEP część młockarni, która służy do młócenia (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEP
część młockarni, która służy do młócenia (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CZĘŚĆ MŁOCKARNI, KTÓRA SŁUŻY DO MŁÓCENIA. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast