ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA to:

odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.)ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA to:

odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.748

ODKAŻACZ, ŁONO, SIODEŁKOWCE, IMMUNIZACJA CZYNNA, KOŁO POLARNE, RUSZT, STARA GWARDIA, AURA, PAWĘŻ, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SZCZUR TUNELOWY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, TIUL, KWACZ, CZYSTKA ETNICZNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, RUM, PSYCHONERWICA, TYSIĄC, PIECZARKOWA, KONTRDEMONSTRACJA, PARAZYT, KOSZYKÓWKA ULICZNA, NOK, ZAKRZTUSZENIE, ASOCJACJA, PRAWNICTWO, WINDA, WOJAK, KUNA, HACJENDER, GODZINA, UNIA REALNA, BAŁAMUTNICA, NIEWIERNOŚĆ, ANTYKWA, SUPERPOZYTYW, TURECKI, PRAWO CURIE-WEISSA, STROIK, POŚLIZG, SPÓJNIK, TURYSTYKA SEKSUALNA, SITO, KONFEDERACJA KANADY, KLEJONKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, KAPUŚCIANY ŁEB, SZALKA, SYF, INDEKS RZECZOWY, SKRUB, FASOLKA MUNG, ALTERNAT, SIÓDEMKA, HURYSKA, SZYFON, MALINÓWKA, PARIAN, ODROŚL, UCZCIWOŚĆ, FOTORECEPTOR, EMPIRYZM, TRĄBKA SYGNAŁOWA, NIEPŁYNNOŚĆ, ELEWATOR, NIEOBECNY, BLOKADA, WYCIERACZKA, WYŁUDZACZ, ORBITER, KOŃ TURKMEŃSKI, RÓJKA, ŻYWOTOPIS, BEZAN, WIERZYCIEL, KONTRABANDZISTA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ZAJĄCZEK, FORUM, BON UWŁASZCZENIOWY, BIOCYD, BRYDŻ SPORTOWY, PANAMA, ZJADACZ, PROFESOR, INDOS, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RZECZNIK PATENTOWY, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, GOŁOLEDŹ, PATRZAŁKI, HIPPISKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRAWO GŁOSOWE, BULIONÓWKA, ZAWRÓT, WINYLEUM, KREWETKA ELEGANCKA, KORYTO RZEKI, SESJA POPULARNONAUKOWA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, CHUJÓWKA, ŁUSKOWIEC, CYKL PŁCIOWY, DŻET, MARIONETKA, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, NERW, WIDZENIE, EUBAKTERIE, PRZYRZĄD, PASCHA, KILIM, JĄDRO, SPRZĘT MECHANICZNY, DOMY, ODRA, MROZOODPORNOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, LAMPA NAFTOWA, PLOTKARSTWO, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, MAJOWY KIEROWCA, FACHOWIEC, SPADEK, STAN, POKŁAD, DZIEŁO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CHAMEOFIT, PLATFUS, NIEZDOLNOŚĆ, TECHNOKRATA, DRUGA POŁOWA, KRIONIKA, WĄTEK, KASZANA, LEGENDA, SRAKA, SŁOWNIK, IMPLANT ŚLIMAKOWY, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, LEJ KRASOWY, ARON, FIRMA WYDMUSZKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ARTERIA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KOPROFAGIA, OZON, KPINA, WAFELEK, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KAKEMONO, NOWOWIERCA, GLIKOZYD FENOLOWY, DROBNICA, ORGAN, TERMOS, ABSOLUT, DJ, MIĘKKOŚĆ, PISMO, LICHWIARZ, MAŚLANKA, KAROTENOID, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, SIŁA WYŻSZA, AUTOKEMPING, ORTOPTYSTKA, GAD, SKWAPLIWOŚĆ, POŚWIĘCENIE, GARMAŻERIA, ŻONGLERKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, OUTSIDER, TYNIEC, GAŁĘZATKA, KANAŁ, CIS, ADRES FIZYCZNY, WYCISKANIE, RENATA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, SKRĘTNIK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, TORNADO, CHOINKA, LISTA, REJESTR, PIESIO, PASTORALE, WJAZD, REGRESJA PROBITOWA, BELKA, PODAŻ ELASTYCZNA, SAMOISTNOŚĆ, BARCHAN, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WZIĘCIE POD WŁOS, PASKUDA, NIEGUSTOWNOŚĆ, OSTROGA PIĘTOWA, GEOFIT KORZENIOWY, KUCHENKA, SZKUDNIK, HAMULEC, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MIĘKISZ WIELORAMIENNY, MALARZ, PUSZKA MÓZGOWA, BEZTERMINOWOŚĆ, MŁODZIEŻÓWKA, DZIECINNA IGRASZKA, KLER, GŁĄBIK, MATOŁ, DOROSŁOŚĆ, OKTAWKA, ALIENACJA, PISTON, KORALIK, CAMPUS, PÓŁKREW, ZDANIE, CYNODONTY, WASZA WYSOKOŚĆ, PIEKŁO, NIEDOSTATECZNY, CHAŁTURZYSTA, WYŁAPYWACZ, MOSKALIK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PARATHA, BIDULA, DOROBEK, FILOZOFIA ANALITYCZNA, FARMERKI, BAZA TRANSPORTOWA, KURZA STOPKA, GOŁĄBKI, TARCZA, STOPA NARZUTU, KORZEŃ, CHŁODNIK, STRAPONTEN, WYWROTNOŚĆ, ZŁOTOROST, WYKŁADOWCA, KATATONIA, ŚMIECIARZ, UMOWA O DZIEŁO, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ROGI, CHOCHOŁEK, TABOR, BARWA, WĘGAREK, KANOPA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, STARUSZKOWIE, MASZT, BANKRUT, ASEKURANTKA, DYPLOMATKA, WITAMINA, RYTOWNIK, HEL, TRZYDZIESTY PIERWSZY, CHAŁTURSZCZYK, ATLAS NIEBA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KABRIOLECIK, LODOWIEC FIELDOWY, BODMERIA, BŁONA LOTNA, WNIOSEK, LISTOPAD '89, PIERNICZEK, KANTOR, BRĄZOWNIK, BRZYDAL, PODATEK EKOLOGICZNY, SROKACZ CZARNOGARDŁY, ZAKRĘT, BONET, GŁOS, POŁÓG, MA, DYSCYPLINA POKAZOWA, MONTAŻ, ?POLETKO DOŚWIADCZALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.)
ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA
odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.).
ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA
odmiana łuszczycy, która zajmuje powierzchnie zgięciowe, np. stawów łokciowych lub kolanowych, zmiany mogą mieć charakter sączący, nie wykazują obecności łuski (na 18 lit.).

Oprócz ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ODMIANA ŁUSZCZYCY, KTÓRA ZAJMUJE POWIERZCHNIE ZGIĘCIOWE, NP. STAWÓW ŁOKCIOWYCH LUB KOLANOWYCH, ZMIANY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER SĄCZĄCY, NIE WYKAZUJĄ OBECNOŚCI ŁUSKI. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x