PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISARZ WOJSKOWY to:

przedstawiciel partii lub władzy cywilnej w państwie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.418

SZCZENIACZEK, DOKTOR, INUIT, NĘCISKO, COASTER, AKROBATYKA SPORTOWA, ANIMIZM, OBRZĘK GAZOWY, PULPIT STEROWNICZY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, UMIEJĘTNOŚĆ, TINA, GERMAŃSKI, CIAŁKO, HIPERWENTYLACJA, FOTOALBUM, TUAREG, KUFF, PRZEDZIAŁ, GARNEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PASZPORTYZACJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KLAUZULA WALORYZACYJNA, BOKSERKA, PRZĄDEK, DIBATAG, ABORCJA, SKRZYNIA, FUNKCJA CELOWA, OLEJ Z OLIWEK, BRYŁA, MONODIA, KOSMOGONIA, MCHY LIŚCIASTE, PISMO URZĘDOWE, TABOR, PAS POOPERACYJNY, DRYBLAS, ADAPTER, PTEROZAUR, RUCH PRZYŚPIESZONY, TROPIK, UPRAWNIENIE WŁADCZE, GALERIA, TRANSURANOWIEC, BRUK, KOZAK, OTWÓR, URZĄD KONSULARNY, OTWARTOŚĆ, MUZA, SZAŁAS, HOLK, DUET, CYGAN, PION ŻYROSKOPOWY, ORKA KARŁOWATA, TRAŁ, ZWŁOKI, KIKS, WKŁADKA, NILGAU, PALACZ, LAMINAT, KRA LODOWCOWA, PEWNOŚĆ, KOMORA, KALATOS, OSSUARIUM, RUMPEL, POZYCJA RYGLOWA, WSZECHSIŁA, HYDROBUS, GRUPA WAROWNA, KREDYT PAŃSTWOWY, CZARNUCH, RUCHY DIKTYOGENICZNE, SYRENA, PAJA, RELACJA BINARNA, BEFKA, PLIK GRAFICZNY, FRAZEOLOGIZM, PĘDRAK, SODÓWKA, MATURKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, METRESA, KAPISZON, KORONA, WIĄZADŁO, NOWELIZACJA, PRZEDSZKOLE, WISKOZA, APATIA, TRANSFER BIEŻĄCY, MEDALION, KONKORDAT, ŻÓŁW MALOWANY, IGLAK, MARSZAŁEK POLOWY, CZARNA SOTNIA, KAMIEŃ OZDOBNY, WYPAD, GARDEROBA, SZESNASTY, AWANS, PIKIETA, HALA, EMALIA, ŁOŻNICZY, GORGOLEWSKI, SKŁAD PODATKOWY, DOM, COLTRANE, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, TANGO, GŁOWICA, POŚWIĘCENIE, TWARDZIAK, POMPA OBIEGOWA, BOMBER, WSZARZ, PRAWNICTWO, MANTELLOWATE, SKALA, DYPTYK KONSULARNY, DŻET, NIEZBIEŻNOŚĆ, GENDER, LORDOSTWO, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, STRAWNOŚĆ, LEBERWURSZT, PODMIOT, KLOZET, POZYCJA, JESIOTR, PADYSZACH, LASKA MARSZAŁKOWSKA, STYL, DODATEK RODZINNY, PRACA, PÓŁKLUZA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, NIMFA, TRZCINNIK, PIERWOTEK, BALUT, AKTYWNOŚĆ, POWÓZ, NAJEM OKAZJONALNY, POLITYKA, JENERAŁ, ZASADA PODCZEPIENIA, HUNTER, KARTA MOBILIZACYJNA, ARTUR, WITAMINKA, KSIĘGA HODOWLANA, PLEBS, OSTRZE TRZONECZKOWATE, WYSZYWANKA, ALBUM, CZAS FABULARNY, NAMIESTNICZKA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ATUT, BLUZA, SIAD RÓWNOWAŻNY, KARAWAN POGRZEBOWY, SERWETECZKA, KLASTER DYSKOWY, WADA WZROKU, KASZYCA, SZPONA, KOMPENSACJA WERBALNA, KLUCZ GŁÓWNY, PANSEKSUALIZM, BENEFICJANT, MISTERIUM PASYJNE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ŚLONSKI, OBRONA, RĘKAW, GNÓJ, SPORRAN, DOBRO POZYCJONALNE, NIELEGAL, LOTERIA PROMOCYJNA, PROTEKCJONIZM, ZAKURZENIE, OPERATOR BITOWY, SIEROTA ZUPEŁNY, MARSZAŁEK, LIMIA, PRYSZCZARKI, POTWÓR, ANARCHIA, IMPULS, ANDANTINO, SZYKANA, REZYGNACJA, FAWORYT, TWÓR, SZARADA, UKŁAD ODNIESIENIA, CENA DETALICZNA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KOMISARZ, ZEW, VADEMECUM, GRETING, POZYCJA, ŹRÓDŁO POLA, AMFITEATR, LIBELLA, EGZORCYZM, KAMIEŃ NAGROBNY, VOTUM, PRYMAT, ISTOTA ŻYWA, MIECZNIK, DEWEY, PREZYDENCJA, BORDIURA, MISTRZ, WIELKOŚĆ, FORLANA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, IMIGRACJA, OBORA DWORSKA, PĘCHERZ, ŻUŻLOBETON, BIBLIOTEKA, KOCZOWNIK, KOTLARNIA, CASTING, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POŁYSK, ZBROJENIE, JAZDA, KORONA, SONDA, PODCHLEBSTWO, ELASTYK, KAWLATA, PRZESTĘPNOŚĆ, INŻYNIERIA TKANKOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MORESKA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ROGER, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KABEL, CELT, BLOCZEK, MOWA NIEZALEŻNA, KUCHCIK, ZYGMUNT II AUGUST, RATOWNIK MEDYCZNY, LUZAK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, JELEŃ KOŃSKI, KARTA TYTUŁOWA, SZLAUF, WÓDKA, TAŚMA FILMOWA, PROFESJA, WYBUCHOWOŚĆ, EPISKOPALIZM, MOST POWIETRZNY, RZEMIOSŁO, WŁOSKI, ALKOWA, RZEKA EPIZODYCZNA, AC, WÓZEK, MARENGO, OBIEKT KUBATUROWY, LIST PRZEWODNI, SITO, TARAS WIDOKOWY, RZADKOŚĆ, PROROK, POŚWIST, GODŁO PROMOCYJNE, JUBILER, MAKROOTOCZENIE, ANTENA KIERUNKOWA, CZEREŚNIA, MUSZKA, WYGASZACZ, EKSPRESJA GENU, PALUDAMENT, ROZSZCZEP, GRANAT, ?AUTOMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMISARZ WOJSKOWY przedstawiciel partii lub władzy cywilnej w państwie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISARZ WOJSKOWY
przedstawiciel partii lub władzy cywilnej w państwie (na 16 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL PARTII LUB WŁADZY CYWILNEJ W PAŃSTWIE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast