DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOPŁATA PRZEDMIOTOWA to:

dopłata do określonego rodzaju produktów lub usług, przyznawana ze środków publicznych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.418

DESEREK, FORMA, SZANTA, KONDOTIER, NIECZUCIE, PIĘĆDZIESIĄTKA, LIST PASTERSKI, KSYLOFON, WÓŁ, KLINIEC, DRAM, MASŁO, KONFISKATA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, METRYKA, NIEBIOSA, LAMPERIA, HEROD-BABA, KONURBACJA, CZYTNIK, SŁUPISKO, PLANTACJA, WYMIAR, MOC CZYNNA, ALTANNIK FIOLETOWY, DEKONTAMINACJA, SALTARELLO, DŻEM, AMUR BIAŁY, MARTA, MIŚ, NEUROPRZEKAŹNIK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ACETYLENEK MIEDZI, BOBOWATE WŁAŚCIWE, BROKAT, STAROPANIEŃSTWO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SMOŁOWIEC, NICI, JAMA, APOLOGETYK, BUTLA, WOTUM ZAUFANIA, MROŻONKA, ODRA, KONFESJA, OTTO, MACH, ROZDZIELCZOŚĆ, NAWIS, AUDYT, PACHOLĘ, GRA W BUTELKĘ, OPAŁ, METR, MELUZYNA, MONET, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PROGRAM, SAGRAN, GENIUSZEK, PERŁOWIEC, ARUI, DEKORTYKACJA, GENDER, HOLK, AKRONIM, LAKSACJA, ABSYDA, KAWALKATA, SYGNAŁÓWKA, KAPISZON, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, ŚNIEGUŁA BIAŁA, KUPNO, LEBERWURSZT, EWALUACJA SPLOTOWA, BRZEZINA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PAŁĄCZEK, STARA MALUTKA, WSPÓŁMAŁŻONEK, KOZACZKA, METYS, GÓRA LODOWA, OGONEK, MATECZNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, ŚRODKOWOŚĆ, PRZEDMIOT, ZMOWA CENOWA, BUDA, OBUWIE, STARZĘŚLA, ZIOŁO, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, BLENDA, FAWORYT, SZTURMAK, MADONNA, ŻÓŁWINEK, ANTAŁEK, KURACJA WSTRZĄSOWA, NIEDOŻYWIANIE, KUFF, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, DONIESIENIE, ROZSZCZEP WARGI, TROCINÓWKA, BRYLE, MORŚWIN BEZPŁETWY, KEFALINA, RZUT, PAZUR, ROZMIAR, SKURCZ, PRZESMYK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SZALKA, PRZYSTAŃ MORSKA, MŁOT, CIASNOŚĆ, NASTURCJA, NAKŁAD, AGLOMERACJA, GRZECHOTKA, ŚLIWKA, MAKARONIARZ, PRZECHYŁKA, CUGANT, FASOLA AZUKI, PARÓWKA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, CEDUŁA, OGNIE, SZYFON, KASA, ŻABIROŚL, RETUSZ, CHOROBA PLUMMERA, LIMETA, DUPLIKA, KOZAK, TENOR, PUNKTUALNOŚĆ, WINIETA, ŁAŃCUSZEK, PRZEPITA, MISTRZU, SUMATOR, BIEGUN, ŻYWOPŁOT, CŁO ZAPOROWE, KUCIE, FASKA, ADIDAS, MAGNES, KOSMETYK, AKT, BULWARÓWKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, ZIMNY PRYSZNIC, FASOLA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, CASCO, KATALOG DZIAŁOWY, DWUNASTKA, ORGAN, CZUWANIE MODLITEWNE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, DMUCHAWKA, MOHRG, IWO, ETERYCZNOŚĆ, ŚWIDEREK, KOSTKA, WIDMO, DZIELNOŚĆ, BRUDAS, PREIMPLANTACJA, RAUT, ALASKA, CENA ADMINISTRACYJNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, PUNKT GASTRONOMICZNY, STARTER, JEDNOPŁAT, STROBILANT, SPEKTAKL, TAUTOLOGICZNOŚĆ, LAS, SERW, NIESPIESZNOŚĆ, POR, ŚMIERDZIEL, WSZYSTKOŻERCA, WYNAGRODZENIE, PION ŻYROSKOPOWY, KRZYŻYK, ZNAK, OKRĘT TRANSPORTOWY, NARTOW, OLEJEK ETERYCZNY, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BÓB KOŃSKI, CEWKA, LAMPA LUTOWNICZA, OPOZYCJA, KONSOLETA, EGIDA, PEDOFILIA, NOOB, FILIGRAN, SOK, CIUPAGA, CYWILKI, SOLIDARNOŚĆ, PAPROĆ WODNA, WYCHODŹSTWO, KARETTA, NIESTOSOWNOŚĆ, RUTENIZACJA, BOGUMIŁ, WYROŚLE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ŚWIATŁOCIEŃ, KONTAKCIK, ANEKSJA, IMPLEMENTACJA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, MASZTÓWKA, SILNIK SPALINOWY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ESKORTOWIEC, FASETKA, KADŁUB, SKAFANDEREK, KOŁO MŁYŃSKIE, KONSOLA STEROWNICZA, KAWA ROZPUSZCZALNA, CZYŚCIOSZKA, SQUAW, ODPŁATA, DZIENNIKARZ, PADAŁKA, MISJONARZ, DZIEŁO SZTUKI, ANTEPEDIUM, KOLOKACJA, METADANE, LINIA PRZEMIANY, DUJKERY, KATAPULTA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, DEFICYT, KAROTENOID, IMINA, NAPÓJ, WOJNA, PIEKŁO, FILAR, ADAPTOWANIE SIĘ, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, MÜSLI, BLOKADA, CZYNNIK SYTUACYJNY, NAMIESTNICZKA, KULUARY, TYMIANEK, SŁAWA, EŁK, POCENIE, KOT, KĄPIEL, STOŻEK DZIOBOWY, SKŁAD PODATKOWY, PROCES INWESTYCYJNY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, WĄŻ, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, LESŁAW, FIZJOLOGIA, BIAKS, CZAJKA, PRZESZUKANIE, ETANOLOAMINA, PODUSZKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, KRÓLOWA RENET, DOROBKOWICZ, PORTUGALSKI, ELIMINACJA, WYCHÓD, SANDWICZ, KAPUCYNKA CZUBATA, SMAKOWITOŚĆ, ?ALFRED.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOPŁATA PRZEDMIOTOWA dopłata do określonego rodzaju produktów lub usług, przyznawana ze środków publicznych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOPŁATA PRZEDMIOTOWA
dopłata do określonego rodzaju produktów lub usług, przyznawana ze środków publicznych (na 19 lit.).

Oprócz DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DOPŁATA DO OKREŚLONEGO RODZAJU PRODUKTÓW LUB USŁUG, PRZYZNAWANA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x