LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA WYŁADOWCZA to:

lampa, która świeci poprzez wyładowania elektryczne w oparach metali (najczęściej rtęci) lub gazów (najczęściej argonu, neonu) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.403

GOLF, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, EDAMMER, JEZIORO LODOWCOWE, TĘGA GŁOWA, PROCES KONSOLIDACYJNY, KRUCHTA, IMPREGNAT, PODPIS CYFROWY, KOMORA WILSONA, POSTAWA, PAŁĄCZEK, RAMA, MOLTON, ROZGAŁĘZIACZ, KANAŁ, OTWÓR WYLOTOWY, HORYZONT ZDARZEŃ, WYSYP, DWÓJKA, LODY, DYSONANS, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OGRÓDEK, PRACE, PETRARKIZM, SZTYCH, BULION, PRĘŻNOŚĆ, PROWINCJA, GAZ, OSTENTACYJNOŚĆ, CIS, ODKOS, PIĘTKA, HURMA, NAKO, MUTACJA, BEZPIECZNIK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, BODARZ, GRAJCAR, MECENAT ARTYSTYCZNY, SEROKONWERSJA, WIEŻA HEJNAŁOWA, KRAN, GNU PASIASTE, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, WYRAZ, PRZESŁONA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, CEZURA, NASTOLATKA, DEPILACJA, POLEPA, PROSIAK, WARTOŚĆ KATASTRALNA, WYKŁAD, PRZEDRUK, ŻÓŁTODZIÓB, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SOLO, BINDA, EPOKA, ROGER, TEMBR, STROIK, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, POŁAWIACZ, WIAROŁOMSTWO, WYWIAD, OPŁATA MIEJSCOWA, HALLOWEEN, PRÓBA GENERALNA, STARA MALUTKA, ENTODERMA, ANGARIA, FEJHOA, POSIADACZ ZALEŻNY, PARA, GÓRNICTWO, RUCH, ZAĆMA POURAZOWA, BIRIANI, LEKARSTWO, TELEWANGELIZM, DRĄŻEK POGO, POLICJA, PUCHAR, KANONIK, WINO, FUNDUSZ PODSTAWOWY, NOWELIZACJA, PRYMITYWIZM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WIDMO, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, OKRZEMKI, OCZKO, DRAMAT GANGSTERSKI, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, UKONTENTOWANIE, STRZELECTWO SPORTOWE, AFERKA, GNAT, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, MODEL, PREFORMACJA, WERBLISTKA, BARYKADA, HEL, WSPARCIE, REDUKCJA, SEPTET, OBRÓT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, STRASZYK, GOSPODARKA, ŚLIZG, NAPÓR, DIDŻEJ, OBMOWA, SPORT ZIMOWY, CZTEROTAKT, KARKAS, NORMA ABSTRAKCYJNA, PASZTET, TRANSPORTEREK, CHOROBA ZARAŹLIWA, CIASTKARZ, ODPRAWA POŚMIERTNA, STACJA HYDROLOKACYJNA, SŁOBODA, PUSZCZALSKA, CHARAKTERYSTYKA, LICZARKA BANKNOTÓW, ZAPRAWA, PIEPRZ MNISI, KAPRYS, OBSZAR WODNY, ANARCHISTA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, RAKOWATOŚĆ PNIA, OPIS, PRODUCENT, LESZCZYNA, KASZA, AFISZ, SPRAWCZOŚĆ, STARUNEK, JUDAISTA, CZTEROSUW, SPRZEDAWCZYK, NIRWANA REZONANSOWA, CIENNIK, RZĄD, DERYWAT SYNCHRONICZNY, GRA KARCIANA, CHOROBA DZIEDZICZNA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SEGMENTACJA, WŁADZUCHNA, OBELGA, INTERMEZZO, SKAŁA WULKANICZNA, WICEKAPELMISTRZ, PIROGRAFIA, TABULA RASA, TEST PŁATKOWY, MIKSER, LENIWIEC, GETTER, INDOKTRYNACJA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, FILTR, KOREK, JARZĄB, POPRAWA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, KUPAŹ, PIERWSZOŚĆ, NEOPOGANIZM, ORTIKON, MEGAPOZYTYW, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CZASZA LODOWA, PEAN, FASETKA, DERP, ZAMKNIĘCIE CELNE, BUKIET, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, KOLCZAKOWATE, SINGIEL, CZUB, CHAŁUPNICA, KURS, KOPISTA, KOMPILATOR, MORŚWINY, NAGOŚĆ, POWIEŚĆ S-F, WYROCZNICA, ZŁODZIEJKA, APARAT SZPARKOWY, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, KAZALNICA, KLASER, BAZYLIKA KATEDRALNA, WENTYLACJA, PIERD, DACHÓWKA, ROZPRAWKA, PUKLERZ, BALON METEOROLOGICZNY, POWÓD, NASTURAN, PARTIA, DYWESTYCJA, KUR, ZGIĘCIE PODESZWOWE, SSAK WYMARŁY, CEL, IMPAS, RAMKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, LICZBA FERMATA, POKŁAD, NIEODZOWNOŚĆ, MATKA BIOLOGICZNA, ŁÓŻECZKO, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, FOTOTROPIZM DODATNI, WYCHÓD, RAJDER, DEKADA, MACH, KUMOTER, MUR, CENTYMETR, GEORGE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NIEBIESKA TABLETKA, PRZYKURCZ, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, RESPIRATOR, PORTUGALSKI, HALBA, HYDROLOKATOR, SIDARA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, NACZYNIE OZDOBNE, KARIN, ZĘBORÓG, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, NOWINIARZ, TYRANIA, GRÓDŹ, PIELGRZYM, PĘCHERZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, LEWAR, ŻABA SZTYLETOWATA, ZEŚWIECCZENIE, HIENA CMENTARNA, DYL, PRZYGASZENIE, WŁOSKOŚĆ, ALMADEN, SZOK CENOWY, PIĄTA WODA PO KISIELU, CZWORONÓG, ZGRED, MUZYKA PROGRAMOWA, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, WEREŻKA, PIEKARNIK, FEROMON, METRYKA, TRAGICZNOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, KOBIECISKO, SITO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, BERNARD, DELOKALIZACJA, TRYMER, EPIZOOCJA, UNDEAD, ABORDAŻ, BAŃKA, SKWARKI, ROŚLINA TRUJĄCA, OPLOT, TENUTA, CZAS PRZESZŁY, ZATOKA, ASCEZA, ?OLEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA WYŁADOWCZA lampa, która świeci poprzez wyładowania elektryczne w oparach metali (najczęściej rtęci) lub gazów (najczęściej argonu, neonu) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA WYŁADOWCZA
lampa, która świeci poprzez wyładowania elektryczne w oparach metali (najczęściej rtęci) lub gazów (najczęściej argonu, neonu) (na 15 lit.).

Oprócz LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - LAMPA, KTÓRA ŚWIECI POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE W OPARACH METALI (NAJCZĘŚCIEJ RTĘCI) LUB GAZÓW (NAJCZĘŚCIEJ ARGONU, NEONU). Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x