KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYROBNICA to:

kobieta wyrobnik, która zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały); określenie lekceważące (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYROBNICA

WYROBNICA to:

kobieta wyrobnik, najemnica - pracuje jako osoba wynajmowana do wykonywania różnych doraźnie potrzebnych prac (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.038

GLOSA, RAKSLOT, TRANKWILIZATOR, KOKTAJL, MIGLANC, KORPUS, ORGANOLOGIA, OLIMPIADA, INŻYNIER DUSZY, ZAĆMIENIE, OGÓREK, TRANSCENDENCJA, RYBONUKLEOZYD, BRAT POLSKI, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, OPERATOR LOGISTYCZNY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, STARANIE, KOSZTY PRACY, ZADANIE, AGORA, WĘZEŁ ZARODKOWY, POŁUDNIK STRUVEGO, BITELS, ŚLĄSKI, WYWIETRZNIK, OBELGA, BLADŹ, SAMOBÓJCA, RYMOKLETA, PŁYTA, BEŁKOT, PRZEPLOTNIA, WYBIJACZ, SOK JELITOWY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, CEBULA PERŁOWA, MAZAJA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, DELEGACJA, ZBIÓR ROZMYTY, PEGMATYT, ROZWAŻNOŚĆ, ZABAWA, RADIACJA, KOCIOŁ, IZOLACJONIZM, EGOCENTRYCZNOŚĆ, NOC, ARABIZOWANIE SIĘ, MELANODERMIA, DOMOFON, ASOCJACJE, CIĄGNIK KOŁOWY, PRZYBYTEK, ROPNIAK, KODON NONSENSOWNY, KAPLICA, SUBSKRYPCJA, SZKŁO LABORATORYJNE, RZUT PROSTOKĄTNY, AKWAFORTA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, DOMINO, PERYGLACJAŁ, JABŁKO ADAMA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KRASNAL, UDRY, PUDER BRĄZUJĄCY, BLEFIARZ, INTERPRETACJA, WAPIENNIK, ZARZĄDZAJĄCA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, REAKCJA, ŻYWICIELKA, BAR, NUWORYSZ, WŁÓCZYKIJ, GRUNT POROLNY, PROTEKCJONIZM, JĄDRO, BIEGŁOŚĆ, STACJA, DYBUK, WYCHODŹSTWO, DZIEŁO ŻYCIA, CHOROBA REUMATYCZNA, KSOBNOŚĆ, MIRAŻ, CZEPNOŚĆ, MAKROREGION, SZARPANKA, ROBUSTA, BŁONKA, APOKALIPSA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, TEORIA INFORMACJI, KARAFKA, JEŻ MORSKI, PREDYKACJA, WATA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, BÓJ SPOTKANIOWY, DZBANECZNIK, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, BERBERYJSKI, WSPÓŁREGENT, PARA, MUSSET, AWIONETKA, BATUTA, SEGMENTACJA, MAK, RYBA MAŚLANA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, NÓŻ OGRODNICZY, ADAM SŁODOWY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, HYDROAKUSTYKA, BHP, KRATA PODGRUP, HOMOSEKSUALIZM, WERSJA REŻYSERSKA, DRABINKA, FAKTORYZACJA, OBSERWACJA, LEGISLATYWA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, AKT EREKCYJNY, FUNDATOR, FLAMENCO, ISLANDZKI, DOKTOR, CECHOWNIA, POCIĄG EKSPRESOWY, ORGANISTKA, BARATERIA, ODRZYNEK, TUALETA, WYPAD, ROZŁOŻENIE SIĘ, WIOSNA, LUDY TURAŃSKIE, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SZTUCZNY SATELITA, AUTOKRATKA, STOS ATOMOWY, EUTEKTYKA, ŻABA NILOWA, POKÓJ, SYRYNGA, IMIGRANTKA, WODA PODSKÓRNA, PIES SŁUŻBOWY, REKRUTACJA, REDA, TAMILSKI, OKTAWA, GANOIDY KOSTNE, ORTOPTYSTKA, CYPR, MIKROKASETA, SZKIELET OSIOWY, ŚLEDZICIEL, LIŚCIENIE, RYSOWNICA, GRAMATYKA, NAZWA ATRYBUTYWNA, POROZUMIENIE PŁACOWE, EKSPLOZJA, GRZYB NADRZEWNY, WARTOŚĆ BILANSOWA, RZEP, OBEJŚCIE, OKRES LITERACKI, KIRGIZKA, APOKRYFICZNOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, GALARETA, SZANIEC, GRAWITON, NEUTRALNOŚĆ, DOKTOR KOŚCIOŁA, KRUSZYNKOWATE, CYGARNICA, SCAT, PODUSZKA BALANSOWA, GROSZKI, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, KANAŁ, HARMONIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BROŃ RADIOLOGICZNA, INWERSJA, WÓZEK INWALIDZKI, JORDANKA, REWERENCJA, PRZYGODA, DUK, NASIENIE, TECZKA, PRAKTYKA, JĘZYKOZNAWCA, SZWEDY, DZIARSKOŚĆ, MAŁPA OGONIASTA, STOIK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KIBOL, KIERZNIA, HARMONIKA, ZDZIADZIENIE, ROBOTNICA, MODNIARZ, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, NIEWYPŁACALNOŚĆ, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, BOBIK, WYGODNICTWO, OGRANICZENIE, GRAF PŁASKI, POSTERUNEK, BIEDRONKA, BURSZTYNIARZ, SŁOWA, SZTUKA ZDOBNICZA, IZBA MORSKA, TRIK, EGOCENTRYZM, BRUTAL, JĘZYK, DZIANINA, SONDA INTERNETOWA, ASTRONAUTYKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHRYSTOFANIA, SYMULACJONIZM, ZIEMIA ŚWIĘTA, NATRĘCTWO, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, TRANSPOZYCJA, POJAZD SPECJALNY, NEGACJONISTKA, BALON, WINKULACJA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, BELKA, FARBIARSTWO, KORZENIE, EGZOTARIUM, MANATKI, CHOROBA KENNEDY'EGO, MALAWIJKA, KAWIARKA, WIELOPESTKOWIEC, KONWOKACJA, STRUNOWIEC, ŚRUTA SOJOWA, SZKARADZIEŃSTWO, SZAJBUS, KONTRALT, DOLOROSO, MIĘSOPUST, FEMTOCHEMIA, KOSMOS, BAŁAMUTNICA, ZWOLNIENIE, KONNICA, AFFETTUSO, KLUCZ, TWARDA DUPA, RUCH, MUSZKIETER, ŻMIGRODZIANKA, REKIN CHOCHLIK, JĘZYK GURAGE, ANALITYCZKA, ANTYGENOWOŚĆ, ZRYWKA, WOREK TRZEWIOWY, PANNA, PŁYNNOŚĆ, TERAPIA BEHAWIORALNA, BOOT, GÓWNOZJAD, KROMKA, BOMBERKA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, OBSERWATORKA, PŁUG TALERZOWY, WĘGLOWODAN, ?ZRANIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYROBNICA kobieta wyrobnik, która zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały); określenie lekceważące (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYROBNICA
kobieta wyrobnik, która zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały); określenie lekceważące (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - KOBIETA WYROBNIK, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ CHAŁTURĄ (WYKONYWANIEM PŁATNEJ PRACY O NIEWIELKICH WYMAGANIACH, CZĘSTO W SPOSÓB NIEDBAŁY); OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x