CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁĘDNIK KOSTNY to:

część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.961

SROMOTA, ZNACZNIK, SOLEC, CENTRUM, DROGA ZBIORCZA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, DWUPRZODOZĘBOWCE, WIDŁOZĄB LEŚNY, WRAK CZŁOWIEKA, PIKNIK, BOMBA KOBALTOWA, ROŻEK, KAPSUŁA RATUNKOWA, KOMORA ZAMKOWA, POCIĄG POSPIESZNY, NIEZASKARŻALNOŚĆ, BOCZEK, RYJEC, BEKON, MAGNETON JĄDROWY, BEZROBOCIE UKRYTE, LATAJĄCY DYWAN, NAGOŚĆ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, PROCESOWICZ, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, CZARDASZ, SUTENERSTWO, GLOBULINA, ŻYDOFIL, BANK, GRUCZOŁ DOKREWNY, CHŁONIAK BURKITTA, RZUT STEREOGRAFICZNY, RURALISTYKA, ABLACJA, SZYBKOZŁĄCZE, BĄBEL, KOZA, RDZA ZBOŻOWA, SEKSTET, DEKANTER, GONDWANA, ISTOTA, HEGAR, BAZYLEA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TECHNIKA OLEJNA, MIĘSOŻERCA, ŁAWA RZĄDOWA, UT, PANDA, NIEZRĘCZNOŚĆ, WRZESZCZ, ZWID, KAWAŁ, GOSPODYNI DOMOWA, ŻABA ŚMIESZKA, KULT PRZODKÓW, TWÓRCZOŚĆ, WELWET, WAŁ, BRODAWKA, ASPIRANT, DREWNO FIOŁKOWE, JEDYNE, WRAŻENIE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, JĘZYCZEK U WAGI, ŻUŻEL, PANEWKA, WESZ MORSKA, MRÓWKA ĆMAWA, MINISTERSTWO, SZLACHTUZ, GŁOS, RODZIMOŚĆ, TERCJA, REKTYFIKACJA, FAZA, PODKATALOG, UPOMNIENIE, KARTA WIZYTOWA, PROSZEK, ORGANIZACJA, OBWAŁ, SUCHORYT, PRÓG, ROGAL, METAL CIĘŻKI, LANGUSTYNKA, WSCHÓD, TARCZA NUMEROWA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PRAWICA, SZCZERBAKI, DACH, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ENCYKLOPEDYSTA, KREWETKA ELEGANCKA, FYKOLOGIA, BIKINIARZ, MARSZ ŚMIERCI, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SOLNICZKA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, UKŁAD JEZDNY, DWUDZIESTKA, PRZYBUDÓWKA, PÓŁNOC, INTERLINGWISTYKA, TAMTAM, FASKA, SPOWINOWACONY, DZIESIĄTKA, POLIMER, ŁADUNEK BOJOWY, RASZPLA CIERNISTA, SZKLIWO, RADAR GEOLOGICZNY, TENDENCJA, BAŁYK, WIERTACZ, HIPOTEZA SUSLINA, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, OSUTKA SOSEN, WYLECZENIE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, MONOGENIZM, GARNUSZECZEK, OKIENKO, SĄSIEK, IMPRESYWNOŚĆ, RZYGOWINY, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ZIELONA GRANICA, RZEKOTKA, SKARYFIKACJA, KOŃ ANDALUZYJSKI, KORDYT, DYSKIETKA INSTALACYJNA, HAMULEC LUZOWANY, PRYSZNIC, MURZYN, ZWAPNIENIE, UKRAINISTYKA, LIKWIDACJA, STOŻEK WULKANICZNY, CHRZEST, TAJEMNICZOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, MANUFAKTURA, CHODNICZEK, OSK, KOMISANT, CIOS PONIŻEJ PASA, DORYCKI, KABINA RADIOWA, WIELKI WYBUCH, MADERA, SPŁYW, WZNOWIENIE, RAMKA, PETRYFIKACJA, MROK, BINDOWNICA, ZAKRĘT, DIAK, BLASTODERMA, OSKRZELE, HIPOMANIA, KANCONETA, WCISTEK, ANIMAG, KRÓTKOŚĆ, PŁASTUGA, ŁYŻECZKOWANIE, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, METALMANIA, BUTELKA MIAROWA, FELERNOŚĆ, DILPAK, KRĘGARSTWO, NÓŻKA, DYSRUPCJA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, ZRAZOWA, NARAMIENNICA, LESER, BUDA, PEŁZAK, IZOMER KONFORMACYJNY, WSTRZYMANIE, CZĘŚĆ ZDANIA, NIEPOPULARNOŚĆ, NIEROZUMNOŚĆ, BIOMETRYKA, CHOROBA VERNEUILA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, OBLAT, CZYNELE, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, WAŁKARZ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CHRONOGRAF, ŁYŻKA, PODLIZYWACZ, RAJTARIA, UWAGA, RYTUAŁ, LEGENDARNOŚĆ, HRECZKOSIEJ, COROCZNOŚĆ, WODOCIĄGOWNIA, ROSA, FAŁD KORZENIOWY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BALONET, CIŚNIENIE STATYCZNE, INTERAKTYWNOŚĆ, IMMUNOLOGIA, OSŁONOWOŚĆ, KAPLICA CHRZCIELNA, BUFOR, CYKLON, RYNEK PODSTAWOWY, WIECHEĆ, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ŻÓŁW NOROWY, PRZEDSIONEK, LABORATORIUM, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ROZDZIAŁEK, MAGNOLIA, PIERWSZEŃSTWO, WOJAK, DEGRESJA, KONIK DULMEŃSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MORAWY, IMPERIUM GHISCARI, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WŁOSEK, DUCH, HEADHUNTER, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, BĄBELEK, SPISZ, GWIAZDA, IKEBANA, ASOCJACJA GWIAZD, NOCEK KOSMATY, TWÓR GRZYBNIOWY, RZADKOŚĆ, WYTRAWNOŚĆ, MROK, PLENNOŚĆ, SKRĘT, PANCERZ, SZYKANA, SZEW PODNIEBIENNY, NAUKI PENALNE, NERW KRTANIOWY, SAMOBÓJCA, KWADRANT, OBOZOWISKO, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, ASTRONAUTYKA, KUFEL, KAPOTAŻ, UCHWYT NOŻOWY, KRENELAŻ, PRZYZWOITOŚĆ, LANCKNECHT, MIMBAR, CZUPURNOŚĆ, PIERSI, SKUN, GAWĘDA SZLACHECKA, GĄSIENICA, TOPIELISKO, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, PASTA, NASOSZNIK TRZĘŚ, CZŁON PĘDOWY, SKROMNOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, CYBERPANK, CHAMEOFIT, POŻĄDLIWOŚĆ, OKTAEDRYT, PÓJDŹKA, LEWOSKRĘT, RETORTA, LOTNICTWO POKŁADOWE, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, ?GAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁĘDNIK KOSTNY część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁĘDNIK KOSTNY
część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast