CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁĘDNIK KOSTNY to:

część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.961

SKUPYWACZ, PUPILEK, PRZESTWORZE, PRZEZNACZENIE, KOSZYKARSTWO, SZRANKI, DOM PRZYSŁUPOWY, WOLNY RODNIK, BEZDOTYKOWIEC, TRZEJ KRÓLOWIE, KOROWÓD, TROLEJBUS, OSTATNIA POSŁUGA, ŁYSINKA, STUDIUM, ZNANOŚĆ, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, ZESPOLENIE, RYBA MASŁOWA, POMPA POŻARNICZA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PUNK, TOWAROZNAWSTWO, OGRZEWANIE KAFLOWE, EPIZOOTIOLOGIA, SZPARNICOWATE, SETER, PROKARBAZYNA, ŚREŻOGA, PODRYDZYK OSTRY, TOCZENIE, BIELNIK BIAŁY, WĘZEŁ WINDSORSKI, ĆWIERĆTUSZA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, SOŚNIAK, PARPOSZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, NĘCISKO, OPIEKA TERMINALNA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, TUNER, STOCZNIA, SILNIK PRZELOTOWY, KOŁEK, CHRAPA, POGODNOŚĆ, WKŁADKA, RYSUNEK, MUSICAL, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, NIEPOKORNOŚĆ, FAKOMATOZA, PARTIA WŁOSKA, BEGINKI, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, IRONIA ROMANTYCZNA, TEMPERATURA ZAPALENIA, IMPOSTOR, GRZYB, KRÓLIK DZIKI, WIGOŃ, MIECZ OBROTOWY, ABNEGATKA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, INFLACJA PŁACOWA, ZAWÓD, WYRAŹNOŚĆ, MILICJA, STRZAŁA EROSA, NEPOT, NIEGRZECZNOŚĆ, AL SECCO, SONDA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, WIEŚ, CANZONETTA, HALABARDA, EWANGELIA, NIEUMARŁY, WZNIOS, ŁOWCA GŁÓW, PRZYRODNIK, BALANS, GREJ, WYJEC PŁASZCZOWY, OLEJEK ABSOLUTNY, DIPLOPIA, MEGATSUNAMI, PODCIŚNIENIE, WARSTWA EUFOTYCZNA, WIENIEC, CHEERLEADERKA, FUNKCJONALIZM, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, WYGŁAD LODOWCOWY, ŚWIDER, FAZA ANALNA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, AKTYWNOŚĆ, KOKSOCHEMIA, JELEŃ SCHOMBURGKA, KRIOSFERA, IGIEŁKA, ŻYWOŚĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, NERECZNICA VILLARA, MUSZLOWCE, ŚPIEW, KASTLER, LOGOGRAF, EUTANAZJA, OKTANT, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, LITOGRAFIA, NATURALIZACJA, KORZEŃ, KUZYN, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, UNTERWALDEN, RELACJA TOTALNA, ŻARŁOK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, SPEKULANT, PŁYWACZOWATE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, NAPÓJ, WYBIEG, CHOROBA FABRY'EGO, ABRAKADABRA, KOLEJKA LINOWA, IMPUTOWANIE, PODUSZKA KURTYNOWA, PADACZKA MIOKLONICZNA, TEATR, SINUS, PRZEDODWŁOK, KLASA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, STENWANTA, KIEŁBACHA WYBORCZA, MANELE, FILEMON SZARY, POLE, MRÓWKA ŻNIWIARKA, WIELOPŁETWIEC, PLEJADY, MIĘKKOŚĆ, ZARZUELA, BAKTERIE METANOGENICZNE, LOOP, KRÓCIEC, OKAZAŁOŚĆ, OPRZĘD, KONTEMPLATOR, KLUCZ, BAWET, MYSZ POLNA, NEUROCHEMIA, APELACJA, TWIERDZENIE ENGELA, OLEWKA, OFFTOP, OCEANOGRAFIA, KOLCZYK, RABV, WOLNA KONKURENCJA, OBRONA FRANCUSKA, KOŃCÓWKA, RYZYKO, INWESTYCJA, REPETYTYWNOŚĆ, RESPONSORIUM, FREATOFIL, BRODAWKA, PRZECIWNAKRĘTKA, REFREN, ARESZT TYMCZASOWY, EKSKLAWA, WĘGIEL KENELSKI, ANGEOLOGIA, CIELĘCY WIEK, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, INDIAŃSKI, BRAT KRWI, LODOWIEC ALPEJSKI, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, AMONAL, ZAPASY, DEINSTALACJA, ROCK, WIELOKROTNOŚĆ, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ŁUSKOWIEC, CHOCHOŁ, KALORMEN, NIESTRAWNOŚĆ, ŁOMOTANIE, KSIĄŻĄTKO, PODGLĄDACTWO, TRÓJKA, FIZYKA TEORETYCZNA, SOKOLE OKO, SEMITYSTA, SEKRETARZYK, HINDUSKI, MIĘDZYŻEBRZE, ĆAKRAM, INFILTRACJA, SCHWANNOMA, GRA NIESKOŃCZONA, SONDA, OLEJ SMAROWY, MINUTA, WRZÓD TWARDY, ADVERBIUM, MIERNIKOWCOWATE, PODDIALEKT, KLIENT, NIEOSTROŚĆ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KOSTUREK, POKŁAD ŁODZIOWY, KRÓTKI RÓG, WARZYWO, OPTYKA GEOMETRYCZNA, EGZOTYK, PULSARY, REKORDER, BANK, WORECZEK ŁZOWY, LABIRYNT, MATA, ŚLIMACZEK, PROTUBERANCJA, WSZECHMOC, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, DZIKÓW, WĄŻ, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, STARY WYGA, TRANSPOZON, CHRZEST, MROCZEK POZŁOCISTY, BRUDNA ROBOTA, KRÓWKA, TRÓJKĄT, KOZOJEBCA, ABRAZJA, BLOK, CYGAN, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, REGLAN, BICIE POKŁONÓW, WIELOFAZOWOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, JĘZYK WEHIKULARNY, TROPONINA, KSENOLIT, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, KOD ALFANUMERYCZNY, SYLABA OTWARTA, BRÓDKA, ATAWIZM, GARNUSZEK, FOTOEDYTOR, MEMBRANA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, CELOWNIK, ICHTIOZAURY, RADIANT, WORECZEK, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GŁOWA, BEZAN, GEN DOMINUJĄCY, CUKRÓWKA, SŁOWIANKA, ANEKS KUCHENNY, RACHUNKOWOŚĆ, BOKS, POZER, INFORMACJA, SZAL, KÓŁKO, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, DROGÓWKA, PŁUCZKA, EKLIPTYKA, TOLERANCJA, PRZYZWOITOŚĆ, KARTEL NARKOTYKOWY, PRAŻONKA, CHŁAM, ?PIŻMOWÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁĘDNIK KOSTNY część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁĘDNIK KOSTNY
część ucha wewnętrznego. Jest on wypełniony płynem, zwanym przychłonką. Wewnątrz błędnika kostnego mieści się błędnik błoniasty zawieszony na licznych pasemkach łącznotkankowych. Błędnik kostny składa się z: przewodu słuchowego wewnętrznego, przedsionka, trzech kanałów półkolistych i ślimaka. (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA. sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ UCHA WEWNĘTRZNEGO. JEST ON WYPEŁNIONY PŁYNEM, ZWANYM PRZYCHŁONKĄ. WEWNĄTRZ BŁĘDNIKA KOSTNEGO MIEŚCI SIĘ BŁĘDNIK BŁONIASTY ZAWIESZONY NA LICZNYCH PASEMKACH ŁĄCZNOTKANKOWYCH. BŁĘDNIK KOSTNY SKŁADA SIĘ Z: PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO, PRZEDSIONKA, TRZECH KANAŁÓW PÓŁKOLISTYCH I ŚLIMAKA.. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x