PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWORODZTWO to:

przenoście: geneza, pierwsze wystąpienie, pojawienie się czegoś, oryginalne pochodzenie (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERWORODZTWO

PIERWORODZTWO to:

fakt bycia najstarszym dzieckiem, najczęściej pierwszym synem (na 13 lit.)PIERWORODZTWO to:

dodatkowe prawa, przywileje, jakie przysługują najstarszemu synowi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.228

GEOLOGIA PODSTAWOWA, CZWARTY ŚWIAT, ZAMONTOWANIE, STERYLIZATOR, TANGO ARGENTYŃSKIE, SZKOŁA, TRANSGRESJA LODOWCA, ANACHRONICZNOŚĆ, MEDYCYNA PALIATYWNA, ZASKOK, ROZKŁAD MAXWELLA, KOPA, WĄCHACZ, SZEPT, PIĘĆSETKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, WSTAWKA, KREWETKA ELEGANCKA, APIKOMPLEKSY, DOSTĘPNOŚĆ, KORPUS, CHRUPKOŚĆ, KOŻUCH, KLUCZ NASADOWY, OTWÓR STRZAŁOWY, REKLAMOWIEC, NAWYK, ARMIA ZACIĘŻNA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, APLIKANT ADWOKACKI, KLEJOWNIA, MATRYKUŁA, PAKOWACZ, ZAKOLE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, BURSZ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NERWIAK ZARODKOWY, URBANIZACJA, GOMBROWICZ, EKSPATRIANTKA, BŁAGALNIK, WOSKOWATOŚĆ, SYMPATIA, WENA, AMFIBIJNOŚĆ, SEKWOJA OLBRZYMIA, CIEMIĘŻYCA, KOLCZAKOWATE, KULON, RATA BALONOWA, FILOZOFIA, GORZELNICTWO, LIEBERMANN, WYKLUCZENIE, KOLIZJA, LIKWIDACJA, FANEROFIT, PSYCHIATRYK, DIAŁ, ZEGAR ATOMOWY, NIEŚPIESZNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, BIUROKRATA, ANTYCYPACJA, OBRONA SYCYLIJSKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PRZECIWWSKAZANIE, KAPOTAŻ, GARNUSZECZEK, RURKOZĘBNE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, AMORFICZNOŚĆ, PARTER OGRODOWY, CYNODONTY, ATONALNOŚĆ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, FLAMENCO, MOTYLEK, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ROZBRATEL, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, WALKA, RZESZOTO, WSTĄŻKA, DRAPIEŻNIK, ROŚLINA FIKCYJNA, PUB, AKATALEKSA, LUSITANO, TERROR, CHŁONIAK, KARES, SYSTEM NICEJSKI, OPONA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PONTICELLO, GNIOTOWE, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, SREBRNA PAPROĆ, GIBANIE, RUDZIK, PSYCHOBIOGRAFIA, KIKUT, DYNAMIKA, CENTRALA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, POMINIĘCIE, SKANDYNAWSKOŚĆ, KOŃ, CHWYT PONIŻEJ PASA, RUSYCYSTYKA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PRZYCZYNA MATERIALNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, HARD PORNO, POKÓJ, POWINOWACTWO, WALECZNOŚĆ, TARTAK, SUBSKRYPCJA, TRZECIORZĘDNOŚĆ, PASO PERUANO, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, OPUSZCZENIE, GRAFOLOGIA, GRUCZOŁ COWPERA, PREORIENTACJA, ŁUSKOSKÓRNE, WYRAZ, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, DOJŚCIE, NIEODPORNOŚĆ, REJON, ROZPOCZĘCIE, KANAŁ ENERGETYCZNY, BALIA, SIEĆ, NEWTON, STADIALNOŚĆ, LARP, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, GARDEROBIANA, ANATOMIA WARSTWOWA, BEZGRANICZE, MOSTOWNICZY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, SZCZĄTKI, DILPAK, GWIAZDARZ, SZPULA, HYCEL, NUTACJA, SZEW STRZAŁKOWY, PRZETARG OGRANICZONY, ŁOPATONOGI, WNIEBOWSTĄPIENIE, WYŁADOWANIE KORONOWE, JEZIORO RAMIENICOWE, ETYMOLOGIA, PEJZANKA, WIELKOGŁOWOWATE, OBRONA SKANDYNAWSKA, HISTERYK, SYNANTROPIZACJA, KONFEDERACJA, BIUSTONOSZ, GROTESKA, NAŚWIETLENIE, TANK, HEKTAR PRZELICZENIOWY, DAŃ, MELISA, ŚWIADECTWO, PRZEDŁUŻACZ, GĄSIOR, BUJDA NA RESORACH, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, POJAZD SZYNOWY, BEZA, SZLAK ŻEGLUGOWY, UROZMAICENIE, NASIENNIK, WĘDKA, FESTON, BLUSZCZ, SECESJONISTA, BRODOWSKI, KALCYFIKACJA, MONTER, NIEOBYCZAJNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, PARZONKA, KONTYNGENT TARYFOWY, ZEWNĘTRZE, WYGASZACZ, JEDZENIE, POWYWRACANIE, ZERO, GAZ WULKANICZNY, RYBY DRAPIEŻNE, AHISTORYCZNOŚĆ, OBSZCZYMUR, KARTOGRAFIA, APOSELENIUM, CZEPLIWOŚĆ, GAWĘDA SARMACKA, OSYPISKO, GOŁĄB POCZTOWY, SANIE, ZEGAR WODNY, NAPIĘCIE, BACH, SILNIK CZTEROSUWOWY, URZECZOWIENIE, SPEKTROSKOPIA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ROZBIEŻNOŚĆ, RĄBEK, MAK NIEBIESKI, TINTA, PORCJA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SUPERNOWE, LEGACJA, OBROŻA, WIHAJSTER, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, NIEKONKRETNOŚĆ, ZAPUSTY, NAPAD, LAWINA GRUZOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KOLEJ, AGAR, CEREMONIA, KOD IDENTYFIKACYJNY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, STEREOTYPIZACJA, OKRES LITERACKI, KONCENTRACJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, SZAŁ DUPY, SKURCZ, OTWARTOŚĆ, ŚCINACZ, OGIEŃ, RETINOPATIA, PRAGNIENIE, WIDEOMAN, NYLON, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ZASTRZAŁ, PHISHING, EKSPANSYWNOŚĆ, CIEMNE CHMURY, UMIEJĘTNOŚĆ, AZYTROMYCYNA, TŁOCZARNIA, BEZPARDONOWOŚĆ, PROBIERNIA, TBV, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, TOPIALNIA, KORDON, EKSPERIENCJA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SKWAPLIWOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, MYJKA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, RAUIZUCHY, GARDEROBIANA, BANAN, NURT, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BUFONADA, KONTO, EKRAN FLUORESCENCYJNY, CAKE-WALK, PROCES CHEMICZNY, WYGODNICTWO, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, PRZEDMIOT, MĘKI TANTALA, EKONOMIA SPOŁECZNA, KONIK DULMEŃSKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ANTENKA, DROGI RODNE, GOŁĄBEK, ?SITWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWORODZTWO przenoście: geneza, pierwsze wystąpienie, pojawienie się czegoś, oryginalne pochodzenie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWORODZTWO
przenoście: geneza, pierwsze wystąpienie, pojawienie się czegoś, oryginalne pochodzenie (na 13 lit.).

Oprócz PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PRZENOŚCIE: GENEZA, PIERWSZE WYSTĄPIENIE, POJAWIENIE SIĘ CZEGOŚ, ORYGINALNE POCHODZENIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast