JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ARGOBBA to:

język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.020

ZDZIERSTWO, BIAŁY ŚPIEW, ROŚLINA ZARODNIKOWA, GŻEL, SERBO-CHORWACKI, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, NIEKROPIEŃ, DWUGŁOS, ZWIĘZŁOŚĆ, UCHO ZEWNĘTRZNE, GŁOS ELEKTORSKI, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ZWARCIE, ŚRODEK MASY, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, ARACHNOLOGIA, BOBIK, FOSFATYDYLOCHOLINA, MUNGO, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, RZUT WOLNY, AFILIACJA, KLATCHIAŃSKI, TOTALIZATOR, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, PODKOWA, NAUKI KOGNITYWNE, EFEKT FISHERA, WARKOCZ DOBIERANY, RADIO TRANZYSTOROWE, WYPALANKA, TELECENTRUM, KANAŁ ENERGETYCZNY, KOTWICA, BIURO PODAWCZE, OPIEKUN FAKTYCZNY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FILOLOGIA, SZCZERBAKI, STRAJK OSTRZEGAWCZY, SZANIEC, PSZCZOŁA WSCHODNIA, KONTRAST NASTĘPCZY, ERGONOMIA, KOMPANIA, LUKI, ZESTAWIK, GWAŁT, POJAZD KOSMICZNY, GRADACJA, AUTOBUS SZYNOWY, WYKŁADZINA, LITOGRAFIA, LETARG, DRZEWOSTAN NASIENNY, BOJER, HIPNAGOGIA, WAŻNOŚĆ, PŁYTA GŁÓWNA, GOTOWALNIA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, STĄGIEW, METEOROID, GÓRNICTWO OTWOROWE, KREOL, PINGWIN BIAŁOOKI, KURZAJKA, TREŚĆ, HARMONIKA, AKUMULACJA, CYKL PRECESYJNY, BRODACZ MONACHIJSKI, DOMINANTA, ŁUCZNIK, KURZEJ, PINTA, PANCERZ LAMELKOWY, PERYSELENIUM, KĄSACZOKSZTAŁTNE, ANDEZAUR, WIELKI STEP, MATNIA, SZLAM, KASKADA, AKTYNOWIEC, OBIEG SYDERYCZNY, JĘZYK ARTYSTYCZNY, MOGISYGMATYZM, RAMA, FILM NOIR, DĄB KORKOWY, GARDEROBA, FILAMENT AKTYNOWY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, BĄK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, OKRES PRZEDRZYMSKI, MARUDA, KĄT OSTRY, MASZT ANTENOWY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, PANDAN, KALOSZEK, PINCZER, TWIERDZENIE CEVY, PARNIK, ROZBÓJNIK, OKRES ZASIŁKOWY, BYSTRZYCA, OFICJEL, CHOROBA SOMATYCZNA, HEIMAT, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, CZEPIAK BRĄZOWY, ASTERYZM, PSEUDOLAGOZUCH, NIESTAŁOŚĆ, PŁYN STAWOWY, ZUŻYCIE, MINA, WĘZEŁ, PRAWA MIEJSKIE, RUCH, GLINIAN, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, CIĄG FIBONACCIEGO, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SĄD REJESTROWY, STOCZNIA, OBŁOK SREBRZYSTY, DOŁEK, ZAKŁADZINY, DOMEK, MAJMA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, SMÓŁKA, FISZA, PRZELEW, BIEG, OTWORZENIE DUSZY, SŁAWIANKA, KANGUROSZCZUR, TABLICA, CZARDASZ, ZWIERZĘ, HUŚTAWKA, PSYCHIATRYK, ZAPITA, RĘKOSKRZYDŁE, KLIMAT MONSUNOWY, ZWYCZAJOWOŚĆ, AGUTI, ROSZCZENIE REGRESOWE, KRET WORKOWATY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, JEFFRIES, CZARODZIEJ, TECHNIKA CYFROWA, BAJKA, ZGNICIE, PARÓWKA, MAILOWANIE, NOTOHIPSYLOFODON, KORDYT, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, SEMITA, JĘZYK ROMAŃSKI, WARP, SERBSKO-CHORWACKI, STOCZNIA ZŁOMOWA, CUDA NA KIJU, ANAKONDA ŻÓŁTA, ŚMIETANKA, ANKIETOWANA, WRÓBLICZKA, CLERK, RZEZAK, DOM BOŻY, PRZEBITKA, KUSICIEL, FEZ, NAZWA ABSTRAKCYJNA, CZAS OCHRONNY, FRANCISZKANIZM, SYRENA OKRĘTOWA, RADIOMECHANIK, ŻONA LOTA, KOZŁOWIEC, WĘDRÓWKA, TEMPERATURA UPAŁU, AKUCZI, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KRÓLIK, ANTENA DOOKÓLNA, STRUNA GŁOSOWA, SONDAŻOWNIA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, LÓD DENNY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ALGEBRA OGÓLNA, MONTAŻ, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, FAGOT, KABLOOPERATOR, MACICA, FATAMORGANA, KĄPIEL, STRÓJ HISZPAŃSKI, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, GODZINA POLICYJNA, PARAFRAZA, TANDEM, NUMIZMATYKA, MONARCHIA, GÓRALSKI, LEJEK, KONWOJER, JĘZYK GRENLANDZKI, PŁOZA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ŚLIZG STAWOWY, PRĄD GALWANICZNY, OPOSIK BRAZYLIJSKI, KURA DOMOWA, ALFABET LORMA, CHEERLEADERKA, ZŁAMANIE OTWARTE, CZTERY DESKI, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, HIPPIS, JĘZYK RWANDA, KLUCZ, FUZJA KONGLOMERATOWA, POLIPTYCHODON, BANANOWIEC, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PIEC WAPIENNY, GEODEZJA, DZISIEJSZOŚĆ, JĘZYK ASEMBLERA, SENAT, JESIOTR KASPIJSKI, MAKIJAŻYSTKA, QUENYA, KLESZCZE, BURRITO, PODPALENIE, PÓŁTUSZA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, BRUDNA ROBOTA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, FILOLOGIA CHORWACKA, TYRANOTYTAN, KOLEJ ŻELAZNA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, TANGO ARGENTYŃSKIE, OSS, WARTOŚCIOWOŚĆ, RATUSZ, AMPUŁKA, ROZCHODNIACZEK, MINISTERSTWO, CHOPINISTKA, OKRES ZALICZALNY, GNIAZDO NASIENNE, ENOL, UTRAKWIZM, SEKUNDOGENITURA, WODOCIĄGOWNIA, BAR TLENOWY, ZARODNIKOWCE, NIKIELINA, SZOPEN, PODKATEGORIA, ORZEŁ, KAMELEON ŻYWORODNY, FIZYKA PLAZMY, ARACHOLOGIA, HYCEL, SEKSSKANDAL, TELEWIZORNIA, LONGER, CHOROBA POCAŁUNKÓW, DWUWARSTWOWOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OŚRODEK, POKER ROZBIERANY, SCHIZOTYMIA, DOLNOSAKSOŃSKI, STACJA, HIPERMETROPIA, UKŁAD HAMULCOWY, LASONOGI, OWCA MERYNOSOWA, KLASA, TYFLOLOGIA, KRA, ?PERON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ARGOBBA język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ARGOBBA
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób (na 12 lit.).

Oprócz JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 11 TYS. OSÓB. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x