RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE to:

rodzaj ożaglowania skośnego, w którym czworokątny żagiel rozpinany jest przez drzewce, nazywane rozprzą, które zamocowane jest do masztu w jego dolnej części i biegnie skośnie aż do górnego tylnego rogu żagla (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.087

FUNKCJONALIZM, TEST ŁOSIA, MEZOZAUR, RUMIAN PSI, GETTO SZCZĄTKOWE, PISUAR, TACHOGRAF, CUKIER INWERTOWANY, WYCIĄG TOWAROWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KABOTAŻ, MAKATKA, BETON, AŁCZEWSK, KOPUŁKA, CZIATURA, GAZ PRZEWODOWY, ORFIKA, GALECHIRUS, SREBRNY EKRAN, ŚWINKA, NAMIESTNIKOSTWO, ALFABET FIKCYJNY, WADA WZROKU, BOLA, REZONATOR KWARCOWY, PUNKT KARNY, CZARECZNIK, PLEWA, NUMER KIERUNKOWY, ŁUSKA, PITA, SHOUNENAI, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, ATASZAT, MONOPOL, BŁYSTKA WAHADŁOWA, WYLINKA, NEPOTYSTA, NANOFILTRACJA, BŁYSK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ŚRODEK PRAWNY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ŁOKIEĆ TENISISTY, ŚLUZICOWATE, KILKA ZWYCZAJNA, ARTERIOGRAFIA, GROOMING, ELBAIT, KLUSKI ŚLĄSKIE, MEGALOPOLIS, AKSAMITKA, UCHO IGIELNE, RETORSJA, INWESTYCJA, INTENSYWNOŚĆ, PRZYSŁONA, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, MASECZKA, PODUSZKA, HAUBICA, MASZYNOWNIA, MAMBA, ASTMA, KADASTER, BRAT KRWI, TEK, KIRENGESZOMA, CZYN NIERZĄDNY, BLASZANKA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, JĘZYK LITERACKI, ŁAPACZ, FIRN, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, NÓW, JĘZYK LONGOBARDZKI, PRZEKAZ, GORYCZAK, HANIEBNOŚĆ, JABŁKO, PERKOZ BIAŁOCZUBY, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, KOMBINACJA LINIOWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, POROZUMIENIE PŁACOWE, KATEDRA, LEPIĘŻNIK, NALEPA, ZARZUTKA, PLATFORMA SATELITARNA, BRACK, GETRY, PALMA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, PŁATONÓG WĘŻOWATY, SZALANDA, RAMA, PALCZATKA, PODKÓWECZKA, TRANZYSTOR OSTRZOWY, ZASOBY, DZIEŃ REKTORSKI, WIATRÓWKA, KLIMAT STEPOWY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, SZOP, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, GŁOS DORADCZY, TRAFIKA, KOŹLAREK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KOLCZATKA, ANTYTEZA, NACZÓŁEK, KUBRAK, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, RETROGRADACJA, RENAN, LAMPA OBRAZOWA, REALIZM MORALNY, CHODNICZEK, INDUKTYWNOŚĆ, BERA, FETYSZYZM TOWAROWY, LIRA KORBOWA, ROZRABIACZ, MRÓWKA ĆMAWA, KRYNICZYSKO, GABINET CIENI, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, EPITET, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ZARODZIEC SIERPOWY, STRZAŁKA KIERUNKOWA, AWANTURNICA, SZACHY, EMPIRYZM GENETYCZNY, NEMES, ZAWIS, DOM, LIMUZYNA, MANGABA RUDOCZELNA, LAWINA GRUZOWA, BEFKA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, PLUS UJEMNY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, MATA, PARSĘTA, COMBI, TWAŁEK, NAUKI O ZIEMI, SUPERPRZEBÓJ, ŻART, NURZANIEC, MILBRANA, REFERENDUM LOKALNE, JĘZYK MIGOWY, FOLWARK, REGUŁA GLOGERA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, POCIĄGNIĘCIE, BŁYSKOTKA, FANTAZJA, SIŁY POWIETRZNE, ANTYMONARCHISTA, SARATI, SPEKTAKL BALETOWY, HARACZ, WIĄŚLOWATE, SZE, BALOT, PALATYNKA, KNEL, SKRYTKA DEPOZYTOWA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, NADWOZIE SAMONOŚNE, NACIEK, DELFIN PACYFICZNY, BODOR, MARCHWIAK, GOŁOGŁOWY, BŁĄD MATERIALNY, POKŁAD ŁODZIOWY, WSTRZYMANIE, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KORMORAN JAPOŃSKI, PASZTET, TRIADA, SZAROWIPTERYKS, BLASZKA, ZATOROWOŚĆ, GRAF EULEROWSKI, STOPIWO, UŻĄDLENIE, DUPERELA, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, INDYWIDUALIZM, FAJANS, REALIZM, KONEWKA, KLUCZ, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, BAWOLEC, KUNMINGOZAUR, NAPĘD, NERWICA SPOŁECZNA, CHÓR, CZOŁO, DEWALUACJA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PUBLIC RELATIONS, PEŁZACZE, IDEAŁ, PTERODAUSTRO, PSYCHOANALIZA, KABUL, RĘBARKA, ANEKSJONISTA, ŹREBIĘ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, FAKTURA, EKOSFERA, JINLONG, SZONIZAUR, SIŁA WYŻSZA, NOTA PROTESTACYJNA, MĘKI TANTALA, NIESPOKOJNOŚĆ, SUPERWAJZOR, OGIEŃ KRZYŻOWY, LOGOPEDKA, WIECHA, PODSZERSTEK, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, TELEWIZORNIA, LATA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, KEBAB, MODRASZEK ALEKSIS, ZAGWOZDKA, TRAGIZM, MIŁOŚĆ, DZIÓB, MOPS, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, HACJENDER, ARGENTYNOZAUR, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SZÓSTKA, SUROWOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, ŻUŁAWA, GWIAZDA ZARANNA, PAJACYK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ZUCHWAŁOŚĆ, PUDOŻ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, LAUBZEGA, HEKSAPTYK, TABULA RASA, HOMOLOGIA, EDYKUŁA, GŻEL, OGIEŃ I WODA, INTERMEZZO, KREATYZM, DEFLAGRACJA, RINOWIRUS, GŁUPKOWATOŚĆ, PŁASKLA ŁOSIOROGA, BRUTALNOŚĆ, BYTOMKOWIEC, BURZA PIASKOWA, WEWNĘTRZNY, ADIAFORA, KLUCHY POŁOM BITE, NASYCANIE, ETYMOLOGIA LUDOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, BARANEK, CEBULA PERŁOWA, ATMOSFERA ZIEMSKA, WYWIETRZNIK, ARCHETYPOWOŚĆ, TEORIA PERSPEKTYWY, LIK, ROTA, CECHOWNIA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SEJM, METROPOLIA, ?GRZYWIENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE rodzaj ożaglowania skośnego, w którym czworokątny żagiel rozpinany jest przez drzewce, nazywane rozprzą, które zamocowane jest do masztu w jego dolnej części i biegnie skośnie aż do górnego tylnego rogu żagla (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE
rodzaj ożaglowania skośnego, w którym czworokątny żagiel rozpinany jest przez drzewce, nazywane rozprzą, które zamocowane jest do masztu w jego dolnej części i biegnie skośnie aż do górnego tylnego rogu żagla (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ OŻAGLOWANIA SKOŚNEGO, W KTÓRYM CZWOROKĄTNY ŻAGIEL ROZPINANY JEST PRZEZ DRZEWCE, NAZYWANE ROZPRZĄ, KTÓRE ZAMOCOWANE JEST DO MASZTU W JEGO DOLNEJ CZĘŚCI I BIEGNIE SKOŚNIE AŻ DO GÓRNEGO TYLNEGO ROGU ŻAGLA. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast