CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁASKOZIEMCA to:

człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 12 lit.)PŁASKOZIEMIEC to:

człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.938

CHRONOMETR OKRĘTOWY, WÓŁ, SKOK, NIEDOKŁADNOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, PIŻMÓWKI, MAGISTRALA, SZPULA, TAJEMNICZOŚĆ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, ŚWIĘTÓWKA, WPIERDZIEL, POPIELICA, UDERZENIE, PIĘTKA, RADIESTETA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, ŻALE, RUTYNIARZ, WSPÓLNY ZASÓB, CEKOTROFIA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, GOŁĘBIE SERCE, REDEMPTORYSTA, SKORUPIAKI WYŻSZE, NOWOŻYTNIK, ORKA, WYSTAWNOŚĆ, RADKOWIANIN, ODCHYŁ, KOLORYSTYKA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ŁAŃCUSZEK, KOŃ TRAKEŃSKI, EKS-KOMUNISTKA, ORZECH, MELON, RADIOTELESKOP, CHROPOWATOŚĆ, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ORDYNARNOŚĆ, DYSK LOKALNY, NOSICIEL, ERUPCJA, GRZĘDA, DAR ZIEMI, PRZESIEKA, SMERDA, PŁASKOZIEMIEC, MIERNIK CYFROWY, PRZESTĘPNOŚĆ, SIEWCA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, OMNIPOTENCJA, MIŚ, BEZECNOŚĆ, SZCZEROŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, GEOMETRIA PŁASKA, PIĘTNASTKA, PAŁKA, EISEGEZA, PIKA, OBSZAR METROPOLITALNY, ŁONO, NIECELOWOŚĆ, WYŻERACZ, POPULARNOŚĆ, TREP, KONOTACJA, BIGOS HULTAJSKI, BULION, NIEMOWLĘ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SADZAK, KREDYT STUDENCKI, GARDZIEL, PRETORIANIN, NIEWYPAŁ, NIESZLACHETNOŚĆ, AKR, ARSENEK, WILKES, RIDER, WIRTUOZOSTWO, KABOTYN, NORNIK BURY, DZIESIĄTKA, ZAKRĘT, WYBRYK NATURY, ERA PALEOFITYCZNA, SINOLOGIA, BIEDACZKA, RECYTATYW, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, NIEZWYKŁOŚĆ, PROSTOŚĆ, DETAL, CHODZIEŻANIN, ZAUROPSYDY, HADŻI, TAKIFUGU, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ABCHAZ, MASOWOŚĆ, ŻARŁACZ SZARY, MAJSTERKLEPKA, APROBATA, PÓŁKREW, EUKARIOT, ZIARNO, BIAŁA DAMA, SOŚNIAK, PĘPEK, SZKOLNIK, ŻABKA, GAZOWNIK, GRUPA ILORAZOWA, DOKŁADNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, FUNDUSZ ZASOBOWY, KROK, KOD JĘZYKOWY, KSIĄŻĄTKO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, NIEPRZYJACIEL, INNOWIERCA, HYDROZOL, MINÓG STRUMIENIOWY, MARKETING SKOJARZENIOWY, RUSINKA, PRZENIKLIWOŚĆ, CHERLAK, KOTEWKA, ŁOWCZY, KOLEMANIT, KRAMARZ, NADZÓR JUDYKACYJNY, OGÓREK KISZONY, BAWARCZYK, DEMOLUDY, WALLAROO CZARNY, IDEAŁ PIERWSZY, PATENT, SPIERDOLINA, BRUTAL, UBOGOŚĆ, KIERUNEK, RUTYNIARZ, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, BAKTERIE METANOGENNE, CONSILIUM, WOLNY ZAWÓD, RĘBNIA ZUPEŁNA, KRUCHAWECZKA, MANDALA, BIEL, ENERGIA GEOTERMALNA, OWOC ZŁOŻONY, CHMURNOŚĆ, JĘDZA, SZUPINKA, HORMON STEROIDOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, OBLĘŻENIEC, ALGIERCZYK, LEKTURKA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, LUJ, UTC, ZŁOTA FUNKCJA, MISTRZ, JĘZYK ZULU, OŻYWIENIEC, PLEBEJUSZ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, WAĆPANNA, PASJONISTA, NAURAŃCZYK, OBŁĘK, JAPONICA, NEOREALIZM, EKSPATRIANT, NIEDBAŁOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, TAG, PRACOWNIK, NOWOTWÓR ŁAGODNY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, HÄNDEL, WPŁATA, SYMPTOMAT, PIES PASTERSKI, KREOL, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, CZARNE PODNIEBIENIE, LĘK SEPARACYJNY, NIEJEDNOLITOŚĆ, BISKUP POMOCNICZY, MALINA ZACHODNIA, FACYLITATOR, GOOGLE, ROBOTA, CYWILKI, CHORAŁ, PITU-PITU, FILM SF, TURECCZYZNA, KWAŚNOŚĆ, SEKCIARZ, MOŁDAWSKI, RÓŻNICA, OSTRIA, NIEMRAWOŚĆ, DONOSICIEL, BRUTAL, WYDRA, SZALEŃSTWO, ZBIÓR DYSKRETNY, GÓWNOZJADZTWO, MANEKIN, KONDYCJONALIZM, SKARŻĄCY, REFERENDARZ, KORMORAN PLAMISTY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ZDJĘCIA LOTNICZE, NIELOTNOŚĆ, PROSTOLINIJNOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, PRZEWIETRZNIK, PÓŁBOŻEK, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OSIOŁ, BANITA, KOŁPACZEK, FIRMÓWKA, JANUSZ, ANIOŁ STRÓŻ, CADYK, OPIEKUN, SKAUT, FAZA, CHOKER, MACIERZ KOWARIANCJI, GROMOWŁADCA, ZAWODOWOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, SUBSKRYBENT, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, REGENERATOR, ZNAKOMITOŚĆ, INKAS, MICHAŁ, GŁOWNIA, SAHA, MASYWNOŚĆ, KĄT PEŁNY, MATERIALISTA, NAŚLADOWCA, OBOJNACTWO, SALAMI, BUŁKA Z MASŁEM, SZYBKOWAR, BODZIEC PROKSYMALNY, MIKROFILAMENT, WYNAJMUJĄCY, KOMERAŻ, ZACHYLNIK, ZWIERZĘ, SZAL, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PION ŻYROSKOPOWY, RYTUAŁ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, FREDRO, OUTLIER, ZASADA MACHA, ELIPTYCZNOŚĆ, KANADYJCZYK, ANGLOARAB SHAGYA, GRUNTÓWKA, ALTER EGO, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, TŁOK, KOMIWOJAŻER, TWIERDZENIE ENGELA, MARSYLCZYK, PAŃSTWO, POPĘDLIWOŚĆ, ?BOCIAN SIODLASTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁASKOZIEMCA człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 12 lit.)
PŁASKOZIEMIEC człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁASKOZIEMCA
człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 12 lit.).
PŁASKOZIEMIEC
człowiek, który poddaje w wątpliwość ustalenia naukowców dotyczące kulistego kształtu Ziemi, ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska (na 13 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY PODDAJE W WĄTPLIWOŚĆ USTALENIA NAUKOWCÓW DOTYCZĄCE KULISTEGO KSZTAŁTU ZIEMI, KTOŚ, KTO WIERZY, ŻE ZIEMIA JEST PŁASKA. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x