LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘŻÓWKA to:

Lygodium - rodzaj pnących paproci z monotypowej rodziny wężówkowate (Lygodiaceae) z rzędu szparnicowców; przedstawiciele występują w strefie międzyzwrotnikowej na całym świecie, nieliczne gatunki rosną w strefie umiarkowanej - w Japonii, Ameryce Północnej, na Nowej Zelandii i w południowej Afryce; kilka gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘŻÓWKA

WĘŻÓWKA to:

ptak wodny z rodziny wężówek (Anhingidae) (na 7 lit.)WĘŻÓWKA to:

azjatycka wódka wytwarzana z użyciem węży (lub części ich ciał) (na 7 lit.)WĘŻÓWKA to:

rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.593

PRZESIEWACZ, SKACZELE, PANEKLA, WSPÓŁZAWODNICTWO, SZLAMNIK, ZŁOCIEŃ MARUNA, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, GUMA, MARLIN, BEDŁKA FIOLETOWA, PIĘCIORNIK WIOSENNY, KMIOTEK, GENERAŁ, CANZONETTA, FILTR GĄBKOWY, KANDYDEMIA, NAPASTNICZKA, POLONEZ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WIELKOUCH MNIEJSZY, LÓD PAKOWY, BIERUT, KOLUMNA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ŚMIGŁOWCOWIEC, NERW BŁĘDNY, ALKANNA BARWIERSKA, POLISOLOKATA, JESION WYNIOSŁY, HENOTEIZM, CIS, FASOLA ZŁOTA, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, MARCHEWKA, FUNKCJANA, SZTYLPA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, OGOŃCZA DIAMENTOWA, MIODÓWKA CZARNOBRZUCHA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, BĄKOJAD, KACZKA PIŻMOWA, GADOŻERY, LOBELINA, MOTYLOWCOWATE, EPIZOD, BURSZTYNKA, ŻAGIEW SKÓRZASTA, BOSTON, BÓB, BYSTRZYK PEREZA, KOZA, CZAPLA MODRA, CZYSTOŚĆ, HEREZJA, DUROPLAST, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, CYPRYS, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZAJĄC TOLAJ, ŁOMKA ZACHODNIA, PINANG, TRÓJSKRZYN PSTRY, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, CZOŁOCZUBY, GEREZA ANGOLAŃSKA, LAMBADA, RADIACJA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, MAJAK, STRATUS, DIZAJN, BUKSA, MORNEL, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ŻABIENIEC, OGRÓD BOTANICZNY, PRĄTNIKI, SKALNIK JEDNOBOCZNY, SIATKOWIEC, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KINKAN, SPEKTAKL BALETOWY, CZAKUELA WYSPOWA, DZIKA RÓŻA, SKUPISKO OSADNICZE, LASONÓG POSPOLITY, TRZYKROTKA BIAŁOKWIATOWA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, POMPELA, DUSZNOŚCI, REKOLEKTA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PRZYJEZDNA, ALTANNIK, SYNANTROPIZM, JESIOTR BIAŁY, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, BENTO, PŁONNIK WŁAŚCIWY, SĘDZIOŁ SUMATRZAŃSKI, HABIT, KORZEŃ NERWOWY, SARDYNELE, SCREENSHOT, FORMALISTA, BARCZATKA CASTRENSIS, TRZMIEL RUDY, ŚWIĘTA, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, HIPOPOTAM, BOROWIK WILCZY, DZIERZBIK STOKOWY, BARASINGA, CZAPLA CZARNA, KUMAK, ŻEBERKA, NEPOTYZM, WCIORNASTEK, PIŻAMA, BOROWIK WRAŻLIWY, AGENCJA, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, CHOROBA ZASADOWA, GĄSIENICZNIKI, ŚWIDER, KRAŚNIK WYKOWIEC, URUBU RÓŻOWOGŁOWY, PAPROĆ, LAMNOWATE, ROPUCHA NOSATA, BAWEŁNICA, PILARZ POLNY, MELANŻ, HUZAR RUDY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SZURPEK POROSŁY, MOTYLEK SKRZYDLATY, PSZCZOŁA ŚRODKOWOEUROPEJSKA, KOŁNIERZ, WĘGLARNIA, WSZECHBYT, SIDEFILL, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, BYLICA GLISTNIK, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, WROTA, PŁASKOMERZYK ŚREDNI, GŁĘBIK, KOCZOWNICE, PAWPAWZAUR, CHUTUKTU, KUKLIK TRÓJKWIATOWY, REGENERATOR, ÓSEMKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, LUKRECJA, PRZERYWACZ, PRĄTNICZEK MALEŃKI, SAMUM, GŁOŚNOŚĆ, PLESZKA, SZCZI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KORZEŃ, JAGODNIKI, DRAMAT EPICKI, ŚLINIK, TOTEM, FILEMON SĘDZIWY, KWAGGA WŁAŚCIWA, KORKOWIEC, IDIAKANTY, TRERONEK, GROŹBA KARALNA, ŻÓŁW PLAMISTY, CHEBZAUR, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SAFARI, ANALIZA SPEKTRALNA, CZERWONAK RÓŻOWY, DYWANOKSZTAŁTNE, TRÓJLIST WCZESNY, GALERIA SŁAWY, PADEMELON RUDONOGI, MACIERZ KWADRATOWA, BĄCZEK SMUGOWANY, LIMPRICHTIA, BIEGŁOŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, MITSUBISHI, ZACHYŁKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, TENDENCJA ROZWOJOWA, BRUTALNOŚĆ, TYMOTKA SZYDLASTA, KUKUŁKA, BOGATY, KOMARY, ZWÓJKI, EDIAKARAN, BIKORN, DELFIN, PARMA, HEŁM BURGUNDZKI, WARIANTYWNOŚĆ, SZANTA, CYTWAR, SAMOLOT BOMBOWY, TOREBNIK PIŻMOWY, KOLCOLICZEK, E, KANARECZNIK INDYJSKI, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, TRIAL ROWEROWY, DUŃSKI, PRZYSPOSOBIONY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, NAROK, NIEDOKŁADNOŚĆ, RAMIENICA ZWYCZAJNA, BUKWICA, KOŁOWIEC, FLAMING RÓŻOWY, PIŁA DROBNOZĘBNA, KOLCOBRZUCH NILOWY, ALGOLOGIA, KRWAWNIK GERBERA, NIEGUSTOWNOŚĆ, GAJNIKOWATE, FAMILIANT, MASKA, MINÓG KASPIJSKI, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, ŚRODEK, TURMA, NIEDŹWIEDŹ BIAŁY, PLUS, SZCZEPIONKA WŁASNA, MARZANA BARWIERSKA, MIEDZIACZEK, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, KOREANKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, MEA, SCHERZO, BABKA, FREZARKA KOPIARKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KAPTURZEC, PIŁOKSZTAŁTNE, MIODZIK, GĘŚ CESARSKA, TRUKWA EGIPSKA, PASZA TREŚCIWA, KARŁATKA, ŁONO, BEZLITOSNOŚĆ, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ŻÓŁW DŁUGOSZYJNY, BÓBR ZWYCZAJNY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, ŻÓŁW BRUNATNY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JĘZYK URALSKI, GUMA, ANSERIMIM, NOSZE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, FRAMUGA, OGNISKO, LAMNA, OZÓR, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, NERWICA WEGETATYWNA, PĄKLA, DELFIN PÓŁNOCNY, KRĄŻAŁEK, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, STYLIKOWCE, JABŁOŃ PACHNĄCA, KUCZKI, JAPOŃSKOŚĆ, ŁOTROSTWO, REGULATOR POGODOWY, WIĄZ SYBERYJSKI, MULAK, PIKA, WAWRZYN, SAMOCHÓD PUŁAPKA, PETREL KLIFOWY, WZORZEC ANALITYCZNY, WODA PODSKÓRNA, TRASZKA ZAGROSAŃSKA, WANNANOZAUR, KRAŚNIKOWATE, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, ŚCIÓŁKARZ BRĄZOWOGŁOWA, ?ELOPS SREBRZYSTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘŻÓWKA Lygodium - rodzaj pnących paproci z monotypowej rodziny wężówkowate (Lygodiaceae) z rzędu szparnicowców; przedstawiciele występują w strefie międzyzwrotnikowej na całym świecie, nieliczne gatunki rosną w strefie umiarkowanej - w Japonii, Ameryce Północnej, na Nowej Zelandii i w południowej Afryce; kilka gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘŻÓWKA
Lygodium - rodzaj pnących paproci z monotypowej rodziny wężówkowate (Lygodiaceae) z rzędu szparnicowców; przedstawiciele występują w strefie międzyzwrotnikowej na całym świecie, nieliczne gatunki rosną w strefie umiarkowanej - w Japonii, Ameryce Północnej, na Nowej Zelandii i w południowej Afryce; kilka gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne (na 7 lit.).

Oprócz LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - LYGODIUM - RODZAJ PNĄCYCH PAPROCI Z MONOTYPOWEJ RODZINY WĘŻÓWKOWATE (LYGODIACEAE) Z RZĘDU SZPARNICOWCÓW; PRZEDSTAWICIELE WYSTĘPUJĄ W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIELICZNE GATUNKI ROSNĄ W STREFIE UMIARKOWANEJ - W JAPONII, AMERYCE PÓŁNOCNEJ, NA NOWEJ ZELANDII I W POŁUDNIOWEJ AFRYCE; KILKA GATUNKÓW UPRAWIANYCH JEST JAKO ROŚLINY OZDOBNE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x